موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Magic از Coldplay با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3005 | ارسال توسط: آگوست 18, 2019
موزیک ویدیو Magic از Coldplay با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Coldplay – Magic

Call it magic‚ call it true
اسمشو بذار جادو، اسمشو بذار حقیقت

I call it magic when I am with you
وقتی با تو هستم اسمشو جادو میذارم

And I just got broken‚ broken into two
به دو نیمه شکسته بودم

Still I call it magic‚
when I am next to you
هنوزم وقتی پیشتم اسمشو جادو میذارم

And I don′t‚ and I don′t‚
and I don′t‚ and I don′t
نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام

No I don′t‚ It is true
نه نمیخوام، این حقیقته

I don′t‚ no‚ I don′t‚ no‚
I don′t‚ no‚ I don′t
نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام

Want anybody else but you
هیچ کس رو جز تو نمیخوام

I don′t‚ no‚ I don′t‚ no‚
I don′t‚ no‚ I don′t
نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام

No I don′t‚ It is true
نه نمیخوام، این حقیقته

I don′t‚ no‚ I don′t‚ no‚
I don′t‚ no‚ I don′t
نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام

Want anybody else but you
هیچ کس رو جز تو نمیخوام

Call it magic‚ cut me into two
اسمشو بذار جادو، منو به دو نیمه تقسیم کن

And with all your magic‚
I disappear from view
با همه جادوت، من از دید محو میشم

And I can′t get over‚
can′t get over you
نمیتونم ازت بگذرم

Still‚ I call it magic‚
such a precious truth
هنوزم اسمشو جادو میذارم، یه حقیقت با ارزش

And I don′t‚ and I don′t‚
and I don′t‚ and I don′t
نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام

No I don′t‚ It is true
نه نمیخوام، این حقیقته

I don′t‚ no‚ I don′t‚ no‚
I don′t‚ no‚ I don′t
نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام

Want anybody else but you
هیچ کس رو جز تو نمیخوام

I don′t‚ no‚ I don′t‚ no‚
I don′t‚ no‚ I don′t
نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام

No I don′t‚ It is true
نه نمیخوام، این حقیقته

I don′t‚ no‚ I don′t‚ no‚
I don′t‚ no‚ I don′t
نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام

Want anybody else but you
هیچ کس رو جز تو نمیخوام

Wanna fall‚ I fall so far
میخوام عاشق شم، خیلی عاشقم

I wanna fall‚ fall so hard
میخوام عاشق شم، خیلی عاشقم

And I call it magic
و اسمشو جادو بذارم

And I call it true
اسمشو بذارم حقیقت

Call it magic
اسمشو بذار جادو

And if you were to ask me after all that we′ve been through
Still believe in magic?
و اگه بعد از این همه چیز که با هم گذروندیم ازم بپرسی: هنوزم به جادو باور داری؟

Well yes‚ I do
آره دارم

Oh yes‚ I do
آره(به جادو باور) دارم

Of course I do
قطعا باور دارم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️