موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Machika از J Balvin Jeon Anitta بازیرنویس فارسی و انگلیسی و اسپانیایی
دفعات اجرا شده: 12528 | ارسال توسط: مارس 13, 2018
موزیک ویدیو Machika از J Balvin Jeon Anitta بازیرنویس فارسی و انگلیسی و اسپانیایی

J. Balvin, Jeon, Anitta – Machika

Yo
یو

Jeon, yah
جون، یاه

Vamo’, vamo’ a romper (hey)
We’re , we’re going to break (hey)
ماهمگی، می خواهیم برویم بشکنیم(هی)

No hay tiempo pa’ perder (hey)
There’s no time to waste (hey)
هیچ وقتی واسه از دست دادن نداریم(هی)

De la disco pal’ motel (uh)
From the disco to the motel (uh)
از کلوپ(رقص)تا هتل

Más mala que Anabelle
Worse than Anabelle
بدتر از آنابل
(شخصیت شرور چندین فیلم سینمایی)

Baila y todos le hacen coro (uh)
Dances and everyone do the chorus for her
می رقصد وهمه اون ها دسته جمعی براش آواز می خونن
(همش واسه اونه)

Te deja marca’o como el zorro
Leaves you marked as Zorro
نشون خودش رو مثل زرو روی شما میذاره

No pierdo mi tiempo, es oro
I do not waste my time, it’s gold
من تموم زمانم رو دست نمیدم برای من مثل طلاست

Todo me lo gasto, no ahorro (uh)
Everything I spend, I don’t save
همه چیزی رو که دارم خرج می کنم من نگهش نمی دارم

Machika, machika, machika (machika)
,ماچیکا ,ماچیکا
(نوعی ماشین سرعتی )

Turbo, nitro en la máquina (machika)
Turbo, nitro in the machine (machika)
توربو ، نیترو در ماشین(ماچیکا )

Siempre pa’lante, nunca pa’ atrá’
Always forwards, never backwards
همیشه به جلو برید و به عقب برنگردید

Aquí estamo’ duro, somo’ global
Here we are tough, we’re global
اینجا همه ما محکم هستیم,ما جهانیم
(همه جهان ما رو میشناسن)

Estoy muy borracho y no puedo más
I’m very drunk and I can not take it anymore,
من خیلی مستم و دیگه نمی تونم بیشتر از این تحمل کنم(بنوشم)

Y no puedo más
and I can not anymore
و من دیگه نمی تونم

Estoy muy borracho y no puedo más
I’m very drunk and I can not take it anymore,
من خیلی مستم و دیگه نمی تونم بیشتر از این تحمل کنم(بنوشم)

Y no puedo más
and I can not anymore
و من دیگه نمی تونم

Machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika (matata)
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika (matata)
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika (matata)
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika,
machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

Caliente hasta en la nevera
Hot even in the fridge
داغ حتی توی یخچال

En la cima sin escalera
At the top without a ladder
در بالا(قلعه)بدون یک نرد بان

La sensación de la favela
The feeling of the ghetto
احساس کردن یه گتو
گتو در قدیم به اقلیت های یک مذهب در یک منطقه و)
( حال به فقیر نشین های یک منطقه گفته می شود

Salió a romper fronteras
Went out to break boundaries
بیرون آومدن برای شکستن مرزها
( محدوید های که گذاشته شده از بین ببرید)

Las mujeres como yo que no se quitan
Women like me who do not quit
زن های مثل من که راحت کنار نمی رن
(راحت تسلیم نمی شن تا چیزی که می خوان به دست بیارن)

Que de lejos se identifican
Who, from far away are identified
کی از راه دور شناخته شده است
(کدومشون هم رو میشناسن)

Siempre están cuando las solicitan
They are always there when they’re wanted/ demanted
آنها همیشه زمانی که نیاز باشد و درخواست بشه اونجا هستن

Machika que yo soy tu chica
Achica, I am your girl
آشیچی، من دختر تو هستم

Representa tu bandera
Represent your flag
پرچمت رو نشون بده

Mi música es nueva era
My music is new era
موسیقی من عصر جدیدی هستش

A mi me dan play donde sea
They play me everywhere
اونها من رو همه جا بازی می کنن(پخش می کنن)

Machuca que estás que te quemas
girl, you’re burning yourself?
دختر,تو خودت رو سوزندی؟

Estoy muy borracho y no puedo más
I’m very drunk and I can not take it anymore,
من خیلی مستم و دیگه نمی تونم بیشتر از این تحمل کنم(بنوشم)

Estoy muy borracho y no puedo más
I’m very drunk and I can not take it anymore,
من خیلی مستم و دیگه نمی تونم بیشتر از این تحمل کنم(بنوشم)

Machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

(Jeon)
جون

Dale lento, el golpe avisa (wooh)
Give it slowly, the warning blow (uh)
به آرامی ، ضربه هشدار میاد

Mi no conoce Julissa (ah)
Came to meet Julissa (ah)
برای دیدار با جولیسا (آه)

Vengo con la buena vibra (eeeh)
I come with the good vibes (haan)
من با ارتعاشات خوب آومدم(با نیرو و حس خوب)

Con J Balvin y con Anitta
With J Balvin, with Anitta
با جوی بالوین و با اندا

Machika, machika, machika (machika)
Machika, machika, machika (machika)
,ماچیکا ,ماچیکا

Turbo, nitro en la máquina (machika)
Turbo, nitro in the machine (machika)
توربو ، نیترو در ماشین(ماچیکا )

‘Tamo en vivo mami, ya tu sa-
We’re live mommy, you already know that
ما زنده هستیم مامی تو اینو از قبل می دونستی

Que hubo, dale, vamo’ a machuca’
What was there, come on, let’s go, girl
اونجا چه اتفاقی افتاد,زودباش,بیا بریم دختر

Machika, machika, machika, machika (matata)

,ماچیکا ,ماچیکا
Machika, machika, machika, machika (matata)
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika (matata)
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika (matata)
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika,
machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

Machika, machika, machika, machika
,ماچیکا ,ماچیکا

J Balvin
جوی بالوین

Jeon
جون

Anitta
اندا

Aruba, Korsou, Bonaire
آروبا، بونیر، کوراسائو

One Love
یک عشق

0/5 (0 نظر)
کامنت ها