موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Lucky از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6082 | ارسال توسط: نوامبر 3, 2017
موزیک ویدیو Lucky از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Britney Spears – Lucky

 

This is the story about a girl named Lucky
اين داستان درباره يه دختريه به اسم خوش شانس

Early morning she wakes up
صبح زود اون از خواب بلند ميشه

Knock, knock, knock on the door
صداي تق تق در مياد

It’s time for makeup, perfect smile
وقت آرايش رسيده, يه لبخند بي نقص

It’s you they’re all waiting for
اون توئي که همه اونها منتظرشن

Baby
عزیزم

Isn’t she lovely this Hollywood girl?
اون دوست داشتني نيست؟اين دختر هاليوودي

And they say, she’s so lucky, she’s a star
و همه ميگن اون خوش شانسه, اون يه ستاره ست

But she cry cry cries in her lonely heart, thinking
ولي اون تو قلب تنهاي خودش هي گريه ميکنه

If there’s nothing missing in my life
فکر ميکنه, اگر تو اين زندگي هيچي کم ندارم

Then why do these tears come at night?
پس چرا اين اشکها هر شب سراغم مياد؟

Lost in an image, in a dream
توي يه تصوير گم شده, توي يه رويا

But there’s no one there to wake her up
ولي هيچکس نيست که از خواب بيدارش کنه

And the world is spinning and she keeps on winning
دنيا داره ميچرخه و اون به موفقيتش ادامه ميده

But tell me, what happens when it stops
ولي بهم بگو, اگر اين چرخه متوقف بشه چي؟

Baby
عزیزم

Isn’t she lovely this Hollywood girl?
اون دوست داشتني نيست؟اين دختر هاليوودي

And they say she’s so lucky, she’s a star
و همه ميگن اون خوش شانسه, اون يه ستاره ست

But she cry cry cries in her lonely heart, thinking
ولي اون تو قلب تنهاي خودش هي گريه ميکنه

If there’s nothing missing in my life
اگر تو اين زندگي هيچي کم ندارم

Then why do these tears come at night?
پس چرا اين اشکها هر شب سراغم مياد؟

Isn’t she lovely this Hollywood girl?
اون دوست داشتني نيست؟اين دختر هاليوودي

She’s so lucky, but why does she cry?
اون خيلي خوش شانسه ولي چرا همش گريه ميکنه؟

If there is nothing missing in her life
اگر تو اين زندگي هيچي کم نداره

Why do tears come at night?
پس چرا اين اشکها هر شب سراغش مياد؟

And they say she’s so lucky, she’s a star
و همه ميگن اون خوش شانسه, اون يه ستاره ست

But she cry cry cries in her lonely heart, thinking
ولي اون تو قلب تنهاي خودش هي گريه ميکنه

If there’s nothing missing in my life
اگر تو اين زندگي هيچي کم ندارم

Then why do these tears come at night?
پس چرا اين اشکها هر شب سراغم مياد؟

She’s so lucky
اون خيلي خوش شانسه

But she cry cry cries in her lonely heart, thinking
ولي اون تو قلب تنهاي خودش هي گريه ميکنه

If there is nothing missing in her life
اگر تو اين زندگي هيچي کم نداره

Then why do these tears come at night?
پس چرا اين اشکها هر شب سراغش مياد؟

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️