موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Lucid Dreams از Juice WRLD با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2823 | ارسال توسط: اکتبر 27, 2019
موزیک ویدیو Lucid Dreams از Juice WRLD با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Juice WRLD-Lucid Dreams

I still see your shadows in my room
هنوزم سایه هات رو توی اتاقم می بینم
(منظورش رویای شفافه که تو ادامه توضیح میدم)

Can’t take back the love that I gave you
نمیتونم عشقی رو که بهت دارم پس بگیرم

It’s to the point where I love and I hate you
دقیقا به همین خاطر هم عاشقتم هم ازت متنفرم

And I cannot change you so I must replace you (oh)
نمی تونم تغییرت بدم پس مجبورم جایگزینت کنم

Easier said than done
ولی فقط گفتنش راحته

I thought you were the one
فکر کردم تو همون کسی هستی که من می خوام

Listening to my heart instead of my head
به جای اینکه به عقلم گوش بدم به قلبم گوش دادم

You found another one,
but I am the better one
تو یکی دیگه رو پیدا کردی ولی من از اون بهترم

I won’t let you forget me
نمیزارم فراموشم کنی

I still see your shadows in my room
هنوزم سایه هات رو توی اتاقم می بینم

Can’t take back the love that I gave you
نمیتونم عشقی رو که بهت دارم پس بگیرم

It’s to the point where I love and I hate you
دقیقا به همین خاطر هم عاشقتم هم ازت متنفرم

And I cannot change you so I must replace you (oh)
نمی تونم تغییرت بدم پس مجبورم جایگزینت کنم

Easier said than done
ولی فقط گفتنش راحته

I thought you were the one
فکر کردم تو همون کسی هستی که من می خوام

Listening to my heart instead of my head
به جای اینکه به عقلم گوش بدم به قلبم گوش دادم

You found another one,
but I am the better one
تو یکی دیگه رو پیدا کردی ولی من از اون بهترم

I won’t let you forget me
نمیزارم فراموشم کنی

You left me falling and landing inside my grave
با رفتنت منو پرت کردی توی قبرم

I know that you want me dead
می دونم که قصدتم همین بود(که منو بکشی)

I take prescriptions to make me feel a-okay
داروی ضدافسردگی مصرف می کنم تا بتونم سرپا وایستم

I know it’s all in my head
ولی میدونم که دارو فایده ای نداره وقتی دختره همش تو ذهنمه

I have these lucid dreams where I can’t move a thing
اوضاع من شده مثل یه رویای شفاف که توش هیچ چیزیو نمیتونم تغییر بدم
(لوسید دریم یا رویای شفاف حالتی بین خواب و بیداریه که تو میدونی که بیداری ولی تو همون حال خواب میبینی.هی میخوای خودت رو تکون بدی بیدار بشی ولی نمیتونی.خودم یه بار تجربه کردم چیز عجیبیه)

Thinking of you in my bed
همش توی تخت به تو فکر میکنم

You were my everything
تو همه چیز من بودی

Thoughts of a wedding ring
Now I’m just better off dead
به حلقه عروسی فکر می کردم ولی الان ترجیج میدم بمیرم

I’ll do it over again
I didn’t want it to end
من حاضرم دوباره انجامش بدم(دوباره برمیگردم سر خونه زندگی مون)
من هیچ وقت نمیخواستم تموم بشه

I watch it blow in the wind
ولی دیدم که چطوری رابطمون به باد رفت

I should’ve listened to my friends
Leave this shit in the past
باید به حرف دوستام که میگفتن این گذشته ی لعنتی رو فراموش کن،گوش میکردم

But I want it to last
You were made outta plastic (fake)
اما میخوام رابطمون ادامه داشته باشه
تو از پلاستیک ساخته شده بودی،تقلبی بودی

I was tangled up in your drastic ways
من درگیر این زندگی چرتی که تو برام ساخته بودی شدم

Who knew evil girls had the prettiest face
کی فکرشو می کرد دخترای شیطان صفت،زیباترین صورت ها رو دارن

You gave me a heart that was full of mistakes
تو قلبی رو بهم دادی که پر از قل و غش بود

I gave you my heart and you made heart break
منم قلبمو بهت دادم ولی تو شکستیش

You made my heart break

تو قلبمو شکستی

You made my heart ache (I still see your shadows in my room)
تو قلبمو به درد اوردی(هنوزم سایه هات رو توی اتاقم می بینم)

You made my heart break
تو قلبمو شکستی

You made my heart ache (can’t take back the love that I gave you)
تو قلبمو به درد اوردی(نمیتونم عشقی رو که بهت دارم پس بگیرم)

You made my heart break (were made outta plastic fake)
تو قلبمو شکستی (تو از پلاستیک ساخته شده بودی،تقلبی بودی)

You made my heart ache (I still see your shadows in my room)
تو قلبمو به درد اوردی (هنوزم سایه هات رو توی اتاقم می بینم)

You made my heart break again (I was tangled up your drastic ways)
و قلبمو دوباره شکستی (من درگیر این زندگی چرتی که تو برام ساخته بودی شدم)

(Who knew evil girls had the prettiest face?)
(کی فکرشو می کرد دخترای شیطان صفت،زیباترین صورت ها رو دارن)

I still see your shadows in my room
هنوزم سایه هات رو توی اتاقم می بینم

Can’t take back the love that I gave you
نمیتونم عشقی رو که بهت دارم پس بگیرم

It’s to the point where I love and I hate you
دقیقا به همین خاطر هم عاشقتم هم ازت متنفرم

And I cannot change you so I must replace you (oh)
نمی تونم تغییرت بدم پس مجبورم جایگزینت کنم

Easier said than done
ولی فقط گفتنش راحته

I thought you were the one
فکر کردم تو همون کسی هستی که من می خوام

Listening to my heart instead of my head
به جای اینکه به عقلم گوش بدم به قلبم گوش دادم

You found another one,
but I am the better one
تو یکی دیگه رو پیدا کردی ولی من از اون بهترم

I won’t let you forget me
نمیزارم فراموشم کنی

I still see your shadows in my room
هنوزم سایه هات رو توی اتاقم می بینم

Can’t take back the love that I gave you
نمیتونم عشقی رو که بهت دارم پس بگیرم

It’s to the point where I love and I hate you
دقیقا به همین خاطر هم عاشقتم هم ازت متنفرم

And I cannot change you so I must replace you (oh)
نمی تونم تغییرت بدم پس مجبورم جایگزینت کنم

Easier said than done
ولی فقط گفتنش راحته

I thought you were the one
فکر کردم تو همون کسی هستی که من می خوام

Listening to my heart instead of my head
به جای اینکه به عقلم گوش بدم به قلبم گوش دادم

You found another one,
but I am the better one
تو یکی دیگه رو پیدا کردی ولی من از اون بهترم

I won’t let you forget me
نمیزارم فراموشم کنی

(Leave this shit in the past but I want it to last)
(بهم گفتن این گذشته ی لعنتی رو فراموش کن ولی من میخوام رابطمون ادامه پیدا کنه)

(You were made outta plastic (fake))
(تو از پلاستیک ساخته شده بودی،تقلبی بودی)

(I was tangled up in your drastic ways)
(من درگیر این زندگی چرتی که تو برام ساخته بودی شدم)

(Who knew evil girls had the prettiest face?)
(کی فکرشو می کرد دخترای شیطان صفت،زیباترین صورت ها رو دارن)

(Easier said than done
I thought you were…)
ولی فقط گفتنش راحته)
(…فک کردم تو همون کسی

(Instead of my head)
(…به جای گوش دادن به عقلم)

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • A

    R . I . P

    • Saeed Avril