موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Love So Soft از Kelly Clarkson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3750 | ارسال توسط: دسامبر 2, 2017
موزیک ویدیو Love So Soft از Kelly Clarkson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Kelly Clarkson – Love So Soft

Every kiss is a door
هر بوسه ای یک دره

Can I knock on yours?
میتونم درت رو بزنم؟

Can we knock a little more?
میتونیم یکم بیشتر در بزنیم؟

If a touch is a key
اگر لمس کردن یه کلیده

Keep on twisting, keep on locking,
keep on turning me
به چرخوندن ادامه بده, به قفل کردن ادامه بده
به گردوندنم ادامه بده

Let me in
بذار وارد بشم

I wanna be closer to you,
let you under my skin
میخوام بهت نزدیکتر باشم
بذارم بری زیر پوستم

If I let you in
اگر بذارم وارد شی

You gotta be careful with it
باید محتاط باشی

Let me tell you again, hey
بذار دوباره بهت بگم, هی

Love so soft, you ain’t
had nothing softer
عشق اونقدر لطیفه که تو هیچ چیز لطیف تری نداشتی

Break it then you buy it and
it sure gonna cost ya
خرابش میکنی و بعد میخریش و مطمئنا خرج زیادی روی دستت خواهد گذاشت

Love so soft that you can’t rub off
عشق اونقدر لطیفه که حتی نمیتونی پاکش کنی

You gon’ love it if you try it
اگر امتحانش کنی عاشقش میشی

Got you hooked, now you’re caught up
تو رو به دام انداخت, و حالا گیر افتادی

Love so soft, so soft
عشق خیلی لطیفه, خیلی لطیف

Love so soft, so soft
عشق خیلی لطیفه, خیلی لطیف

If a thought was the truth
اگر یه فکر و خیال حقیقت بود

We’d be doing all the kinds of
things I know you wanna do
ما در حال انجام دادن همه ی
چیزایی بودیم که میدونم میخوای انجام بدی

But I need, need to know
(need to know)
اما من نیاز دارم که بدونم

Will you protect me, respect
me if I let you close?
اگر اجازه بدم بهت نزدیک بشی بهم. ازم مراقبت میکنی؟
بهم احترام میذاری؟

Let (oh, let) me in (let
me in, let me in)
بذار اوه بذار وارد بشم

I wanna be closer to you,
let you under my skin
میخوام بهت نزدیکتر بشم
بذارم بری زیر پوستم

If I let (if I let) you in
(let you in, let you in)
اگر بذارم وارد بشی

You gotta be careful with it
باید محتاط باشی

Let me tell you again, hey
بذار دوباره بهت بگم, هی

Love so soft, you ain’t
had nothing softer
عشق اونقدر لطیفه که تو هیچ چیز لطیف تری نداشتی

Break it then you buy it and
it sure gonna cost ya
خرابش میکنی و بعد میخریش و مطمئنا خرج زیادی روی دستت خواهد گذاشت

Love so soft that you can’t rub off
عشق اونقدر لطیفه که حتی نمیتونی پاکش کنی

You gon’ love it if you try it
اگر امتحانش کنی عاشقش میشی

Got you hooked, now you’re caught up
تو رو به دام انداخت, و حالا گیر افتادی

Love so soft, so soft
عشق خیلی لطیفه, خیلی لطیف

Love so soft, so soft
عشق خیلی لطیفه, خیلی لطیف

If you want this love,
got to hold it tight
اگر این عشق رو میخوای
باید محکم بچسبیش

Never let it go, baby, let it give
you life (give you life)
هیچوقت نذاری که بره, عزیزم
بذار بهت زندگی بده

If you want this love,
got to hold it tight
اگر این عشق رو میخوای
باید محکم بچسبیش

Never let it go, baby,
let it give you life
هیچوقت نذاری که بره, عزیزم
بذار بهت زندگی بده

Love so soft, you ain’t had
nothing softer (you ain’t
had, you ain’t had)
عشق اونقدر لطیفه که تو هیچ چیز لطیف تری نداشتی

Break it then you buy it and
it sure gonna cost ya
خرابش میکنی و بعد میخریش و مطمئنا خرج زیادی روی دستت خواهد گذاشت

Love so soft that you can’t rub off
عشق اونقدر لطیفه که حتی نمیتونی پاکش کنی

You gon’ love it if you try it
اگر امتحانش کنی عاشقش میشی

Got you hooked, now you’re caught up
تو رو به دام انداخت, و حالا گیر افتادی

If you want this love (if you want),
got to hold it tight (if you want)
اگر این عشق رو میخوای
باید محکم بچسبیش

(Love so soft, so soft)
عشق خیلی لطیفه, خیلی لطیف

Never let it go, baby (no)
هیچوقت نذار که بره عزیزم

(Love so soft, so soft)
عشق خیلی لطیفه, خیلی لطیف

Love so soft
عشق خیلی لطیفه,

If you want this love,
got to hold it tight
اگر این عشق رو میخوای
باید محکم بچسبیش

Never let it go, baby
هیچوقت نذاری که بره, عزیزم

Love, love, love
عشق ، عشق ، عشق

Love, love, love
عشق ، عشق ، عشق

If you want it, baby
اگر میخوایش عزیزم

So soft, yeah…
خیلی لطیفه ،آره

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️