موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Love Like This از ZAYN با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 887 | ارسال توسط: جولای 21, 2023
موزیک ویدیو Love Like This از ZAYN با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Love Like This از ZAYN با زیرنویس فارسی و انگلیسی


ZAYN – Love Like This

♪ OH I LOVE IT WHEN YOU
SHOW, WHEN YOU SHOW, WHEN YOU
SHOW THAT YOU GOT MY BACK ♪
عاشق وقتایی هستم که بهم
نشون میدی هوامو داری

♪ IF THEY EVER TRY TO ROLL,
TRY TO ROLL, TRY TO ROLL
ON YOUR NAME I BLACK ♪
اگه حتی سعی کنن آبروت
رو ببرن با من طرفن

♪ HOW YOU HIT EM WITH THE
CLOTHES AND THE STARE AND THE
HIPS AND THE HAIR LIKE THAT ♪
جوری که لباسات و چشمگیر بودنت
و کمرت و موهات رو به رخ میکشی

♪ GOT ME ALL UP IN THE ZONE,
IN THE ZONE, IN THE ZONE,
IN THE ZONE LIKE ♪
منو یه حالی میکنی یه حالی میکنی

♪ I DON’T WANNA WASTE NO TIME ♪
نمیخوام هیچ وقتی رو تلف کنم

♪ I DON’T WANNA WASTE
NO TIME CAUSE ♪
نمیخوام هیچ وقتی رو تلف کنم چون

♪ YOU ARE THE YOU ARE
THE CROWN ♪
تو تاج(ملکه)هستی

♪ I JUST WANNA TAKE
YOUR TIME AND ♪
میخوام وقتت رو بگیرم و

♪ EVERYTHING IS ON
THE LINE BUT I ♪
همه چی در خطره ولی من

♪ WOULD RATHER BE DEAD ♪
ترجیح میدم بمیرم

♪ IF IT’S GONNA MEAN A LIFE
THAT’S LIVED WITHOUT YOU BABY ♪
اگه قرار باشه بدون تو زندگی کنم عزیزم

♪ I GUESS THAT’S LOVE
LIKE THIS ♪
فکر کنم عشقی مثل اینه

♪ USUALLY I NEVER WANNA
JUMP LIKE THIS ♪
معمولا هرگز نمیخوام اینجوری بیگدار به آب بزنم

♪ BUT I THINK I WANNA DUMP
MY CHIPS CAUSE ♪
ولی فکر کنم میخوام از
قصد این ریسک رو بکنم چون

♪ I CANNOT GO BACK ♪
نمیتونم به عقب برگردم

♪ I GUESS THAT’S FAITH
LIKE THIS ♪
فکر کنم باوری مثل این

♪ GIVE YOU EVERYTHING AND YOU
CAN SKATE LIKE THIS ♪
بهت همه چی میده و تو میتونی قسر در بری

♪ BUT I THINK I GOTTA TAKE
THAT RISK CAUSE ♪
ولی فکر کنم باید این ریسک رو بکنم چون

♪ I CANNOT GO BACK ♪
نمیتونم به عقب برگردم

♪ AND I’M LOVING WHAT YA SAY,
WHAT YA SAY, WHAT YA SAY WHEN
YOU’RE ON MY LINE ♪
عاشق چیزایی هستم
که پای تلفن بهم میگی

♪ IF I NEVER MAKE IT BACK,
MAKE IT BACK, MAKE IT BACK FROM
THE CHASE I’M FINE ♪
اگه هیچوقت نتونم از این
مهلکه خلاص شم اشکالی نداره

♪ DOESN’T MATTER IF IT’S LEFT
OR IT’S RIGHT YOUR DIRECTION
IS ON MY MIND ♪
برم مهم نیست مسیر راست باشه یا چپ
تنها چیزی که تو ذهنمه مسیر توئه

♪ GOT ME ALL UP IN THE ZONE,
IN THE ZONE, IN THE ZONE,
IN THE ZONE LIKE ♪
منو یه حالی میکنی یه حالی میکنی

♪ I DON’T WANNA WASTE NO TIME ♪
نمیخوام هیچ وقتی رو تلف کنم

♪ I DON’T WANNA WASTE
NO TIME CAUSE ♪
نمیخوام هیچ وقتی رو تلف کنم چون

♪ YOU ARE THE YOU
ARE THE CROWN ♪
تو تاج(ملکه)هستی

♪ I JUST WANNA TAKE
YOUR TIME AND ♪
میخوام وقتت رو بگیرم و

♪ EVERYTHING IS ON
THE LINE BUT I ♪
همه چی در خطره ولی من

♪ WOULD RATHER BE DEAD ♪
ترجیح میدم بمیرم

♪ IF IT’S GONNA MEAN A LIFE
THAT’S LIVED WITHOUT YOU BABY ♪
اگه قرار باشه بدون تو زندگی کنم عزیزم

♪ I GUESS THAT’S
LOVE LIKE THIS ♪
فکر کنم عشقی مثل اینه

♪ USUALLY I NEVER WANNA
JUMP LIKE THIS ♪
معمولا هرگز نمیخوام اینجوری بیگدار به آب بزنم

♪ BUT I THINK I WANNA DUMP
MY CHIPS CAUSE
I CAN NOT GO BACK ♪
ولی فکر کنم میخوام از قصد این ریسک
رو بکنم چون نمیتونم به عقب برگردم

♪ I GUESS THAT’S FAITH
LIKE THIS ♪
فکر کنم باوری مثل این

♪ GIVE YOU EVERYTHING AND YOU
CAN SKATE LIKE THIS ♪
بهت همه چی میده و تو میتونی قسر در بری

♪ BUT I THINK I GOTTA TAKE
THAT RISK CAUSE ♪
ولی فکر کنم باید این ریسک رو بکنم چون

♪ I CANNOT GO BACK ♪
نمیتونم به عقب برگردم

♪ ONE KISS I AM WRAPPED ♪
با یه بوسه منو به دست میاری

♪ TWO FOUR SIX MY JACK ♪
با دو و چهار و شیش بوسه منو تو مشتت میگیری

♪ ALL I KNOW IS THAT ♪
تنها چیزی که میدونم اینه که

♪ I CAN NOT GO BACK ♪
نمیتونم به عقب برگردم

♪ ONE KISS I AM WRAPPED ♪
با یه بوسه منو به دست میاری

♪ TWO AND I’M ATTACHED ♪
با دو بوسه دلبسته ت میشم

♪ ALL I KNOW IS THAT ♪
تنها چیزی که میدونم اینه که

♪ I CANNOT GO BACK ♪
نمیتونم به عقب برگردم

♪ I DON’T WANNA WASTE NO TIME ♪
نمیخوام هیچ وقتی رو تلف کنم

♪ YOU ARE THE YOU
ARE THE CROWN ♪
تو تاج(ملکه)هستی

♪ EVERYTHING IS ON
THE LINE BUT I ♪
همه چی در خطره ولی من

♪ WOULD RATHER BE DEAD ♪
ترجیح میدم بمیرم

♪ IF IT’S GONNA MEAN A LIFE
THAT’S LIVED WITHOUT YOU BABY ♪
اگه قرار باشه بدون تو زندگی کنم عزیزم

♪ I GUESS THAT’S
LOVE LIKE THIS ♪
فکر کنم عشقی مثل اینه

♪ USUALLY I NEVER WANNA
JUMP LIKE THIS ♪
معمولا هرگز نمیخوام اینجوری بیگدار به آب بزنم

♪ BUT I THINK I WANNA DUMP
MY CHIPS CAUSE ♪
ولی فکر کنم میخوام از
قصد این ریسک رو بکنم چون

♪ I CAN NOT GO BACK ♪
نمیتونم به عقب برگردم

♪ I GUESS THAT’S
FAITH LIKE THIS ♪
فکر کنم باوری مثل این

♪ GIVE YOU EVERYTHING AND YOU
CAN SKATE LIKE THIS ♪
بهت همه چی میده و تو میتونی قسر در بری

♪ BUT I THINK I GOTTA
TAKE THAT RISK CAUSE ♪
ولی فکر کنم باید این ریسک رو بکنم چون

♪ I CANNOT GO BACK ♪
نمیتونم به عقب برگردم

♪ I CANNOT GO BACK ♪
نمیتونم به عقب برگردم

♪ I CANNOT GO BACK ♪
نمیتونم به عقب برگردم

♪ BUT I THINK I GOTTA
TAKE THAT RISK CAUSE ♪
ولی فکر کنم باید این ریسک رو بکنم چون

♪ I CANNOT GO BACK ♪
نمیتونم به عقب برگردم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

⚠️ 👈 لطفا برای حمایت از هنرمند موزیک ویدیو رو در یوتوب هم تماشا کنید ⚠️

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️