موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Lost In Japan از Shawn Mendes ft Zedd با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2813 | ارسال توسط: آگوست 20, 2019
موزیک ویدیو Lost In Japan از Shawn Mendes ft Zedd با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Shawn Mendes ft Zedd – Lost In Japan


(کیفیت 1080 و 480 نسخه Original + Remix)

(کیفیت 720 نسخه Remix)


All it′d take is one flight
فقط با یه پرواز

We’d be in the same time zone
می تونیم باهم توی یه محدوده ی زمانی باشیم

I am looking through your timeline
به برنامه ات نگاه می کنم

Seeing all the rainbows‚ I
و کلی رنگین کمون رو می بینم(تایم لاین یه جور چارت از گذشت زمانه و شان اینجا از اون برنامه فقط متوجه رنگ ها شده)

I got an idea
یه پیشنهاد

And I know that it sounds crazy
می دونم که خیلی غیر منطقیه

I just wanna see ya
ولی فقط می خوام ببینمت

Oh I gotta ask
اوه…باید شانسم و امتحان کنم و بپرسم:ِ

Do you got plans tonight?
واسه امشب برنامه ای داری؟

I am a couple hundred miles
from japan tonight
من چند صد کیلومتر با ژاپن فاصله دارم

And I was thinking I could fly
to your hotel tonight
و داشتم فکر می کردم که می تونم با یه پروزا خودم رو به هتلت برسونم

Cause I can′t get you off my mind
چون نمی تونم تو رو از سرم بیرون کنم

Can′t get you off my mind
نمی تونم تو رو از سرم بیرون کنم

Can′t get you off my mind
نمی تونم تو رو از سرم بیرون کنم

Yeah‚ I can feel the tension
اوه…می تونم میلمون به هم رو حس کنم

We could cut it with a knife
انقد زیاده که میشه با چاقو از رو هوا جمعش کرد

I know It is more than
just a friendship
می دونم که رابطه امون بیشتر از یه دوستی ساده اس

I can hear you think I am right‚ yeah
و می تونم بشنوم که داری با خودت فکر می کنی حق بامنه

Do I gotta convince you that
you shouldn′t fall asleep?
لازمه قانعت کنم که نباید خوابت ببره(و باید منتظرم بمونی تا پرواز کنم و بیام و..$#@!)

It′ll only be a couple hours
پرواز فقط چند ساعته

And I am about to leave
و من همین الاناست که را بیافتم

Do you got plans tonight?
واسه امشب برنامه ای داری؟

I am a couple hundred miles
from japan tonight
من چند صد کیلومتر با ژاپن فاصله دارم

And I was thinking I could fly
to your hotel tonight
و داشتم فکر می کردم که می تونم با یه پرواز خودم رو به هتلت برسونم

Cause I can′t get you off my mind
چون نمی تونم تو رو از سرم بیرون کنم

Can′t get you off my mind
نمی تونم تو رو از سرم بیرون کنم

Can′t get you off my mind
نمی تونم تو رو از سرم بیرون کنم

Do you got plans tonight?
واسه امشب برنامه ای داری؟

I was hoping I could get
lost in your paradise
چون امیدوار بودم که بتونم توی بهشتت گم شم

And the only thing I am thinking
′bout is you and I
و تنها چیزی که دارم بهش فکر می کنم خودمونیم

Causei can′t get you off my mind
چون نمی تونم تو رو از سرم بیرون کنم

Can′t get you off my mind
نمی تونم تو رو از سرم بیرون کنم

I can′t seem to get you off my mind
به نظر نمی رسه که بتونم تو رو از سرم بیرون کنم

Let′s get lost tonight
بیا امشب گم و گور شیم

Let′s get lost tonight
بیا امشب گم و گور شیم

Baby you and
فقط من و تو عزیزم

I can′t seem to get you off my mind
به نظر نمی رسه که بتونم تو رو از سرم بیرون کنم

Let′s get lost tonight
بیا امشب گم و گور شیم

Let′s get lost tonight
بیا امشب گم و گور شیم

Baby you and
فقط من و تو عزیزم

I can′t seem to get you off my mind
به نظر نمی رسه که بتونم تو رو از سرم بیرون کنم

Do you got plans tonight?
واسه امشب برنامه ای داری؟

I am a couple hundred miles
from japan tonight
من چند صد کیلومتر با ژاپن فاصله دارم

And I was thinking I could fly
to your hotel tonight
و داشتم فکر می کردم که می تونم با یه پرواز خودم رو به هتلت برسونم

Cause I can′t get you off my mind
چون نمی تونم تو رو از سرم بیرون کنم

I can′t get you off my mind
نمی تونم تو رو از سرم بیرون کنم

Do you got plans tonight‚ baby?
واسه امشب برنامه ای داری عزیزم؟

I was hoping I could get
lost in your paradise
چون امیدوار بودم که بتونم توی بهشتت گم شم

And the only thing I am thinking
′bout is you and I
و تنها چیزی که دارم بهش فکر می کنم خودمونیم

And I can′t get you off my mind
و نمی تونم تو رو از سرم بیرون کنم

Can′t get you off my mind
نمی تونم فکرتو از سرم بیرون کنم

I can′t seem to get you off my mind
به نظر نمی رسه که بتونم تو رو از سرم بیرون کنم

Let′s get lost tonight
بیا امشب گم و گور شیم

Let′s get lost tonight
بیا امشب گم و گور شیم

Baby you and
فقط من و تو عزیزم

I can′t seem to get you off my mind
به نظر نمی رسه که بتونم تو رو از سرم بیرون کنم

Let′s get lost tonight
بیا امشب گم و گور شیم

Let′s get lost tonight
بیا امشب گم و گور شیم

Baby you and
فقط من و تو عزیزم

I can′t seem to get you off my mind
به نظر نمی رسه که بتونم تو رو از سرم بیرون کنم

 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Fateme

    واییی ممنون اهنگایه قشنگ شاون هم دارع ویدیوهاش کامل میشه ممنون😍😍😍😍😍✌👌👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

    • Saeed Avril

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️