موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو So Long از Massari با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5934 | ارسال توسط: فوریه 14, 2018
موزیک ویدیو So Long از Massari با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Massari – So Long

 

You’re talking to your mirror more than you talk to your mother
تو با آیینه ت بیشتر حرف میزنی تا با مادرت

You’re playing with your phone like we don’t know each other
تو یه جوری با گوشیت بازی میکنی که انگار ما اصلا همدیگه رو نمیشناسیم

A stranger walking by wouldn’t know that we was lovers
یه غریبه اگر از اینجا رد بشه نمیفهمه که ما عاشق هم بودیم

I gotta say this now ’cause I know that we in trouble
باید اینو الان بگم چون میدونم که توی دردسریم

You used to spend the days lying in the sunlight
تو عادت داشتی روزا رو با دراز کشیدن زیر آفتاب بگذرونی

Now you wanna be the girl in the nightlife
حالا تو میخوای یه دختر توی زندگی شبانه باشی

What ever happened to the kids and the good times?
چی به سر بچه ها و اوقات خوش اومد؟

We running out of time
ما داریم زمان رو از دست میدیم

So long, so long
خداحافظ خداحافظ

I got to be moving on
باید در حال گذر کردن باشم

I’ll miss you but I cannot
دلتنگت خواهم شد اما نمیتونم

Wait for you to catch on
منتظر تو بمونم تا بهم برسی

So long, so long
خداحافظ خداحافظ

It hurts ’cause our love is strong
آزاردهنده س چون عشق ما قویه

You can’t give me what I want
تو نمیتونی چیزی که میخوام رو بهم بدی

So I got to say so long
پس من باید بگم خداحافظ

You used to wear my ring but now you leave it on the dresser
تو عادت داشتی حلقه م رو بذاری دستت اما حالا میذاریش روی میز توالت

You could’ve been my queen I would’ve given every treasure
تو میتونستی ملکه ی من باشی من بهت هر ثروت و جواهری میدادم

You don’t understand we could’ve seen the world together
تو نمیفهمی که ما میتونستیم دنیا رو با هم ببینیم

It’s so sad, it’s so sad
خیلی غم انگیزه, خیلی غم انگیزه

You used to spend the days lying in the sunlight
تو عادت داشتی روزا رو با دراز کشیدن زیر آفتاب بگذرونی

Now you wanna be the girl in the nightlife
حالا تو میخوای یه دختر توی زندگی شبانه باشی

What ever happened to the kids and the good times?
چی به سر بچه ها و اوقات خوش اومد؟

We running out of time
ما داریم زمان رو از دست میدیم

So long, so long
خداحافظ خداحافظ

I got to be moving on
باید در حال گذر کردن باشم

I’ll miss you but I cannot
دلتنگت خواهم شد اما نمیتونم

Wait for you to catch on
منتظر تو بمونم تا بهم برسی

So long, so long
خداحافظ خداحافظ

It hurts ’cause our love is strong
آزاردهنده س چون عشق ما قویه

You can’t give me what I want
تو نمیتونی چیزی که میخوام رو بهم بدی

So I got to say so long
پس من باید بگم خداحافظ

So long, so long
خداحافظ خداحافظ

I ain’t about to wait on nobody
من قرار نیست منتظر هیچکی بمونم

So long, so long
خداحافظ خداحافظ

Should’ve took the chance when you had it
باید از فرصت همون موقعی که داشتیش استفاده میکردی

I’ll be moving on
من گذر خواهم کرد

Girl, you had me waiting for too long
دختر, تو زمان زیادی منو منتظر گذاشتی

I tried to stay and find a way
من سعی کردم که بمونم و راهی پیدا کنم

Now you got me saying so long
حالا باعث شدی بگم خداحافظ

So long, so long (so long)
خداحافظ خداحافظ

I got to be moving on
باید در حال گذر کردن باشم

I’ll miss you but I cannot
دلتنگت خواهم شد اما نمیتونم

Wait for you to catch on
منتظر تو بمونم تا بهم برسی

So long, so long
خداحافظ خداحافظ

It hurts ’cause our love is strong
آزاردهنده س چون عشق ما قویه

You can’t give me what I want
تو نمیتونی چیزی که میخوام رو بهم بدی

So I got to say so long
پس من باید بگم خداحافظ

So long, so long
خداحافظ خداحافظ

I got to be moving on
باید در حال گذر کردن باشم

I’ll miss you but I cannot
دلتنگت خواهم شد اما نمیتونم

Wait for you to catch on
منتظر تو بمونم تا بهم برسی

So long, so long
خداحافظ خداحافظ

It hurts ’cause our love is strong
آزاردهنده س چون عشق ما قویه

You can’t give me what I want
تو نمیتونی چیزی که میخوام رو بهم بدی

So I got to say so long
پس من باید بگم خداحافظ

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️