موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو LOCA از FAVORITE با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1067 | ارسال توسط: مارس 8, 2020
موزیک ویدیو LOCA از FAVORITE با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو LOCA از FAVORITE با زیرنویس فارسی و انگلیسی


FAVORITE – LOCA

Na loca loca loca
عشقت دیوونم کرده

My legs feel weak
I call you
احساس میکنم پاهام جون ندارن، پس تو رو صدا میزنم

My eyes lose focus
I call you
چشمام تار می بینه، پس تو رو صدا میرنم

I want you (Loca loca)
من تو رو می خوام(عاشقتم )

If I suddenly go to you
Stop me (Loca loca)
اگه یهو اومدم سمتت، منو نگه دار(آخه عاشقتم)

Stop me
آره، منو نگه دار

You burned like a flame
and keep dazzling
تو مثل شعله های آتیش سوختی، الان داری می درخشی

In every moment I see you
I put you in me
هر وقت می بینمت، تمام وجودتو ( نفس می کشم)

B by way find my way
بالاخره راهمو ( بسمت تو) پیدا میکنم

I take a deep breath
to put you in me
یه نفس عمیق می کشم تا وجودتو حس کنم

I can feel you in my fingertips
من حتی می تونم با نوک انگشتام هم وجودتو حس کنم

I want to see you again
Hold me tight one more time
می خوام دوباره ببینمت، یبار دیگه محکم بغلم کن

Na loca loca loca love
عشقت دیوونم کرده عزیزم

I feel dizzy Babe
حس میکنم گیج شدم عزیزم

I can’t pull it together Babe
نمی تونم وجودتو کنار خودم حس کنم

Save me
نجاتم بده عزیزم

Na loca loca loca love
عشقت دیوونم کرده عزیزم

In time Stay
همین لحظه که زمان ایستاده

I want you everyday
می خوام بگم من واسه همیشه می خوامت

Everyday everyday
آره، واسه همیشه

I come into bloom
only by your side
من کنار تو شکوفه میکنم
( وجود تو کاری میکنه هر روز جوون بمونم)

So please don’t hate me
پس لطفا ازم متنفر نباش
( بزار کنارت بمونم، با اینکه میدونم منو دوست نداری)

Even if I put the clock back
حتی وقتی زمان رو به عقب بِردم

Nothing has changed
هیچی عوض نشد

Your words that pricked
me every day
حرفای تو که هر روز منو داغون میکرد رو

Why why do I miss them? Mystery
چرا باید فراموش کنم؟ ولی بگم این یه رازه
( با اینکه منو اذیت کردی، ولی بازم دوست دارم)

So many times to me
You put the arrow
خیلی وقتا به سمت من تیر پرتاب میکنی

It keeps penetrating
و تیرهای تو همیشه به هدف میخوره
( همیشه منو آزار میده)

Heartbeat is already emergency
ضربان قلبم شدیدا بالا رفته
(بخاطر این عشق)

You burned like a flame
and keep dazzling
تو مثل شعله ی آتیش سوختی، الان داری میدرخشی

In every moment I see you
I put you in me
هر وقت می بینمت با تمام وجودم تو رو ( نفس می کشم)

B by way find my way
بالاخره راهمو ( بسمت تو) پیدا میکنم

Even if I take a deep breath
I can’t feel it
حتی اگه یه نفس عمیق بکشم، نمی تونم وجود تو حس کنم

You’re growing
away in my fingertips
دیگه حتی نمی تونم با نوک انگشتام وجودتو حس کنم

I want to see you
Fully hold you in my arms
می خوام ببینمت و محکم بغلت کنم

Na loca loca loca love
عشقت دیوونم کرده عزیزم

I feel dizzy babe
حس میکنم گیج شدم عزیزم

I can’t pull it together babe
نمی تونم وجودتو کنار خودم حس کنم

Save me
نجاتم بده

Na loca loca loca love
عشقت دیوونم کرده عزیزم

In time Stay
همین لحظه که زمان ایستاده

I want you everyday
می خوام واسه همیشه داشته باشمت

Everyday everyday
واسه همیشه

Na loca loca loca
عشقت دیوونم کرده

Without tears
بدون هیچ اشک و آهی

You make me crazy
تو منو دیوونه میکنی

I can’t believe you
You and me No no
نمی تونم باورت کنم، تو و من؟!! اصلا به هم نمی خوریم
( با این حال من عاشقتم)

From me
از طرفی

You’re going far away
I hold you
تو می خوای ترکم کنی و این منم که جلوتو میگیرم

I think I’m going crazy
فکر کنم می خوام دیوونه شم

Na loca loca loca love
آخه عشقت دیوونم کرده عزیزم

I feel dizzy babe
حس میکنم گیج شدم عزیرم

I can’t pull it together babe
دیگه نمی تونم وجودتو حس کنم

Save me
نجاتم بده

Na loca loca loca love
عشقت دیوونم کرده عزیزم

In time Stay
همین لحظه که زمان ایستاده

I want you everyday
می خوام واسه همیشه داشته باشمت

Everyday everyday
آره، واسه همیشه

Na loca loca loca
عشقت دیوونم کرده

Na na na na na

Na na na na na

Na na na na na na

Na loca loca loca
عشقت دیوونم کرده

Na na na na na

Na na na na na

Na na na na na na

Na loca loca loca
آره، عشقت دیوونم کرده

Na loca loca loca
آره، عشقت دیوونم کرده

کامنت ها