موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو LIKE I WOULD از ZAYN با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6768 | ارسال توسط: ژانویه 19, 2018
موزیک ویدیو LIKE I WOULD از ZAYN با زیرنویس فارسی و انگلیسی

ZAYN – LIKE I WOULD

Hey what’s up? It’s been a while
هی چه خبر؟ مدتی شده(از آخرین باری که خونده)

Talking ’bout it’s not my style
از اون تیپایی نیستم که در موردش حرف بزنم

Thought I’d see what’s up,
while I’m lighting up
فک می کردم زمانی که دارم همه چیزو روشن می کنم بتونم بفهمم چه خبره

It’s cold-hearted, cold-hearted
اون قلبش سرده(بی احساسه)

Know it’s late but I’m so wired
می دونم دیره ولی حس خیلی عجیبی دارم

Saw your face and got inspired
صورتت رو دیدم و بهم الهام شد

Guess you let it go,
now you’re good to go
حدس می زنم که بی خیالش شدی و الان برای رفتن آماده ای

It’s cold-hearted, cold-hearted
اون قلبش سرده

Oh, oh

It’s probably gonna sound wrong
Promise it won’t last long
احتمالا قراره اشتباه به نظر بیاد
قول می دم که (این وضعیت)خیلی باقی نمونه

Oh, oh

If we can never go back
اوه اگه قراره هیچوقت برنگردیم

Thought you’d like to know that
فک کردم که شاید بخوای اینو بدونی

He
اون

won’t touch you like I do
نمی تونه مثل من لمست کنه

He
اون

won’t love you like I would
نمی تونه مثل من دوست داشته باشه

He don’t know your body
اون بدن تو رو نمیفهمه

He don’t do you right
اون درست باهات برخورد نمی کنه

He won’t love you like I would
اون نمی تونه مثل من دوست داشته باشه

Love you like I would
مثل من دوسِت داشته باشه

It’s okay to want me
مشکلی نداره که منو بخوای

cause I want you
چون منم تو رو می خوام

Been thinkin’ it over
داشتم درموردش فکر می کردم

but I’m through
ولی حالا ازش عبور کردم

So stop wasting all my time,
ه هدر دادن وقتم پایان می دم

messing with my mind
و دیگه با ذهنم گندکاری نمی کنم

It’s cold-hearted, cold-hearted
اون قلبش سرده

Oh Oh!

It’s probably gonna sound wrong
احتمالا قراره اشتباه به نظر بیاد

Promise it won’t last long
قول می دم که (این وضعیت)خیلی باقی نمونه

Oh, oh

If we can never go back
اوه اگه قراره هیچوقت برنگردیم

Thought you’d like to know that
فک کردم که شاید بخوای اینو بدونی

He
اون

won’t touch you like I do
نمی تونه مثل من لمست کنه

He
اون

won’t love you like I would
نمی تونه مثل من دوست داشته باشه

He don’t know your body
اون بدن تو رو نمیفهمه

He don’t do you right
اون درست باهات برخورد نمی کنه

He won’t love you like I would

Love you like I would,
like I would
مثل من دوست داشته باشه
مثل من

He
اون

won’t touch you like I do
نمی تونه مثل من لمست کنه

He
اون

won’t love you like I would
نمی تونه مثل من دوست داشته باشه

He don’t know your body
اون بدن تو رو نمیفهمه

He don’t do you right
اون درست باهات برخورد نمی کنه

He won’t love you like I would
اون نمی تونه مثل من دوست داشته باشه

Love you like Iwould,
like I would
مثل من دوست داشته باشه
مثل من

He -e-e-e
اون

he -e-e-e can’t
اون نمی تونه

love you like I would
اندازه ی من دوست داشته باشه

He can’t love you like I could
نمی تونه اندازه ی من دوست داشته باشه

He don’t know your body
اون بدنت رو نمی فهمه

He
اون

won’t touch you like I do
نمی تونه مثل من لمست کنه

He
اون

won’t love you like I would
نمی تونه مثل من دوست داشته باشه

He don’t know your body
اون بدن تو رو نمیفهمه

He don’t do you right
اون درست باهات برخورد نمی کنه

He won’t love you like I would
اون نمی تونه مثل من دوست داشته باشه

Love you like I would
Like I would
مثل من دوست داشته باشه
مثل من

He can’t touch you like I would
اون نمی تونه مثل من لمست کنه

Won’t touch you like I do
اون نمی تونه مثل من لمست کنه

He can’t love you like I could
نمی تونه اندازه ی من دوست داشته باشه

Won’t love you like I would
نمی تونه مثل من دوست داشته باشه

He don’t know your body
اون بدن تو رو نمیفهمه

He don’t do you right
اون درست باهات برخورد نمی کنه

He won’t love you like I would
اون نمی تونه مثل من دوست داشته باشه

Love you like I would
مثل من دوست داشته باشه

Like I would
مثل من

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️