موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Let’s Dance از Five با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 813 | ارسال توسط: فوریه 23, 2023
موزیک ویدیو Let’s Dance از Five با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Let’s Dance از Five با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Five – Let’s Dance

If you wanna dance, this is our chance…
اگه میخوای برقصی الان وقتشه

If you wanna dance, let’s take a chance
اگه میخوای برقصی بیا از فرصت استفاده کنیم

Jiggy jump to the beat, keep bouncing
30 seconds and counting
با بیت آهنگ بالا پایین بپر و ورجه وورجه کن
تا 30 ثانیه بشمر

Hot one… this choice critical
Situation is difficult
آدمای جذاب…این انتخاب حیاتیه
موقعیت بغرنجه

My calibre won’t allow me to rhyme on
a level where you people can hear me, see me
توانایی من بهم اجازه نمیده تا روی
ریتمی که مردم بتونن منو بشنون بخونم، میفهمی؟

Guess I know you wanna be me
In the meantime, bounce to the beat, see…
فکر کنم دلت میخواد جای من باشی
ولی حالا تو این مدت، با بیت آهنگ ورجه وورجه کن

(Music is my life cause my life is music
The beat of the drum in your heart!)
موسیقی زندگی منه چون زندگی من موسیقیه
صدای طبل در قلبت

Let’s dance! Like you mean it, can’t ya feel it, don’t you know?
بیا از برقصیم! از ته دلت! حسش نمیکنی؟نمیشناسیش؟

Let’s dance! Cause you need it, better believe it, here we go!
بیا برقصیم! چون بهش نیاز داری! بهتره باورت بشه، بفرما

Let’s dance! Give yer all when we come together on the floor
بیا برقصیم! وقتی با هم میایم روی زمین رقص همه رو به وجد میاریم

Let’s dance! You know that you got what I like!
بیا برقصیم! میدونی که جوری که میرقصی رو دوست دارم

Check it down! Dropping verbal bombs on the beat
Hoping that you people think the sound is unique
گوش کن! به کلمه به کلمه ای که روی موسیقی میذارم
امیدوارم وقتی مردم میشنونش فکر کنن که خیلی تکه

Cause I like to party, you like to party
Come on everybody, got to get it started!
چون دوست دارم خوش بگذرونم، همگی زود باشین! باید مهمونی رو شروع کنیم

I got something… to get ya jumping
When I kick a freaky rhyme I get the dance floor thumping
من بلدم کاری کنم تا تو رو به بالا پایین پریدن وا دارم
وقتی یه ریتم دیوونه کننده میزنم، زیمن رقص رو میترکونم

Just step back and take time to check
When I rock up on the mic, you people never forget
یه لحظه وایسا و نگاه کن، وقتی میکروفن رو میگیرم
دستم مردم اون لحظه رو فراموش نمیکنن

So check it out…
پس گوش کن

Music is my life cause my life is music
The beat of the drum in your heart!
موسیقی زندگی منه چون زندگی من موسیقیه
صدای طبل در قلبت

Let’s dance! Like you mean it, can’t ya feel it, don’t you know?
بیا از برقصیم! از ته دلت! حسش نمیکنی؟نمیشناسیش؟

Let’s dance! Cause you need it, better believe it, here we go!
بیا برقصیم! چون بهش نیاز داری! بهتره باورت بشه، بفرما

Let’s dance! Give yer all when we come together on the floor
بیا برقصیم! وقتی با هم میایم روی زمین رقص همه رو به وجد میاریم

Let’s dance! You know that you got what I like
بیا برقصیم! میدونی که جوری که میرقصی رو دوست دارم

Let’s dance! Like you mean it, can’t ya feel it, don’t you know?
بیا از برقصیم! از ته دلت! حسش نمیکنی؟نمیشناسیش؟

Let’s dance! Cause you need it, better believe it, here we go!
بیا برقصیم! چون بهش نیاز داری! بهتره باورت بشه، بفرما

Let’s dance! Give yer all when we come together on the floor
بیا برقصیم! وقتی با هم میایم روی زمین رقص همه رو به وجد میاریم

Let’s dance! You know that you got what I like!
بیا برقصیم! میدونی که جوری که میرقصی رو دوست دارم

You know you got what I like!
میدونی که جوری که میرقصی رو دوست دارم

If you wanna dance, this is our chance…
If you wanna dance, let’s take a chance
اگه میخوای برقصی الان وقتشه
اگه میخوای برقصی بیا از فرصت استفاده کنیم

You know that you’ve got what I like…
میدونی که جوری که میرقصی رو دوست دارم

You know that you’ve got what I need…
میدونی که چیزیو داری که من بهش نیاز دارم

You know that you’ve got what I like…(yeah)
میدونی که جوری که میرقصی رو دوست دارم

Music is my life cause my life is music
موسیقی زندگی منه چون زندگی من موسیقیه

Let’s dance! Like you mean it, can’t ya feel it, don’t you know?
بیا از برقصیم! از ته دلت! حسش نمیکنی؟نمیشناسیش؟

Let’s dance! Cause you need it, better believe it, here we go!
بیا برقصیم! چون بهش نیاز داری! بهتره باورت بشه، بفرما

Let’s dance! Give yer all when we come together on the floor
بیا برقصیم! وقتی با هم میایم روی زمین رقص همه رو به وجد میاریم

Let’s dance! You know that you got what I like!
بیا برقصیم! میدونی که جوری که میرقصی رو دوست دارم

Let’s dance! Like you mean it, can’t ya feel it, don’t you know?
بیا از برقصیم! از ته دلت! حسش نمیکنی؟نمیشناسیش؟

Let’s dance! Cause you need it, better believe it, here we go!
بیا برقصیم! چون بهش نیاز داری! بهتره باورت بشه، بفرما

Let’s dance! Give yer all when we come together on the floor
بیا برقصیم! وقتی با هم میایم روی زمین رقص همه رو به وجد میاریم

Let’s dance! You know that you got what I like!
بیا برقصیم! میدونی که جوری که میرقصی رو دوست دارم

Let’s dance! Like you mean it, can’t ya feel it, don’t you know?
بیا از برقصیم! از ته دلت! حسش نمیکنی؟نمیشناسیش؟

Let’s dance! Cause you need it, better believe it, here we go!
بیا برقصیم! چون بهش نیاز داری! بهتره باورت بشه، بفرما

Let’s dance! Give yer all when we come together on the floor
بیا برقصیم! وقتی با هم میایم روی زمین رقص همه رو به وجد میاریم

Let’s dance! You know that you got what I like! babe
بیا برقصیم! میدونی که جوری که میرقصی رو دوست دارم عزیزم


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️