موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Katy Perry بنام Unconditionally با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 9495 | ارسال توسط: دسامبر 15, 2016
موزیک ویدیو Katy Perry بنام Unconditionally با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Katy Perry – Unconditionally

Oh no, did I get too close ?
اوه نه، آيا زيادي نزديک شدم؟

Oh, did I almost see
…اوه آيا تقريبا ديدم

What’s really on the inside?
چي واقعا درونته؟

All your insecurities
همه سستی هاي تو

All the dirty laundry
همه لباسهاي کثيف

Never made me blink one time
هيچوقت توجه من رو به جلب نکردند

Unconditional, unconditionally
بدون قيد و شرط، بي قيد و شرط

I will love you unconditionally
من تو رو بدون قيد و شرط دوست خواهم داشت

There is no fear now
حالا هيچ ترسي نيست

Let go and just be free
رها کن و آزاد باش

I will love you unconditionally
من تو رو بدون قيد و شرط دوست خواهم داشت

Come just as you are to me
همونطور که هستی پيش من بيا

Don’t need apologies
به عذرخواهي نيازي نيست

Know that you are unworthy
ميدونم نالايقي

I’ll take your bad days with your good
من همه ي روزهاي بدت رو با روزهاي خوبت ميگيرم(روز های بدت رو به روز های خوب تبدیل میکنم)

Walk through this storm I would
از ميان اين طوفان من رد ميشم

I’d do it all because I love you
اينکارو ميکنم چون دوستت دارم

I love you
دوستت دارم

Unconditional, unconditionally
بدون قيد و شرط، بي قيد و شرط

I will love you unconditionally
من تو رو بدون قيد و شرط دوست خواهم داشت

There is no fear now
حالا هيچ ترسي نيست

Let go and just be free
رها کن و آزاد باش

I will love you unconditionally
من تو رو بدون قيد و شرط دوست خواهم داشت

So open up your heart and just let it begin
پس قلبت رو باز کن و بذار این عشق شروع شه

Open up your heart and just let it begin
قلبت رو باز کن و بذار این عشق شروع شه

Open up your heart
قلبت رو باز کن

Acceptance is the key to be
مقبوليت کليده

To be truly free
آزادي واقعيه

Will you do the same for me?
تو هم براي من همينکارو ميکني؟

Unconditional, unconditionally
بدون قيد و شرط، بي قيد و شرط

I will love you unconditionally
?من تو رو بدون قيد و شرط دوست خواهم داشت

There is no fear now
حالا هيچ ترسي نيست

Let go and just be free
رها کن و آزاد باش

Cause I will love you unconditionally
(oh yeah)
چون من تو رو بدون قيد و شرط دوست خواهم داشت

I will love you …
…دوست خواهم داشت

I will love you …
….دوست خواهم داشت

I will love you unconditionally
من تو رو بدون قيد و شرط دوست خواهم داشت

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️