موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Juliet از AleXa با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1243 | ارسال توسط: اکتبر 20, 2023
موزیک ویدیو Juliet از AleXa با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Juliet از AleXa با زیرنویس فارسی و انگلیسی


AleXa – Juliet

Like Romeo
مثل رومئو

And Juliet
و جولیت

It seemed like fate
انگار سرنوشت بود

When we first met
وقتی همو بار اول دیدیم

Those happy days
اون روزهای خوش

Just drift away
عین برق و باد گذشت

With nothing left
هیچی ازش بجا نموند

But night and day
ولی شب و روز

Wish memories could fade
آرزو میکنم که خاطراتشو فراموشم کنم

Cuz why’d you even say
چون چرا اصن تو روم

You loved me to my face
گفتی که دوستم داری؟

You lied
دروغ گفتی

And you
و تو

Say you
گفتی که

Needed me
بهم نیاز داری

But you
ولی تو

Lied
دروغ گفتی

You’re the one laughing
داری به ریشم میخندی

While I bleed
درحالی که من درد میکشم

Maybe we weren’t meant to be
شاید در تقدیر هم نبودیم

Just two star-crossed lovers
فقط دو عاشق فلک‌زده بودیم

In an endless sea
در دریایی بی‌پایان

We drown
غرق شدیم

Another one just bites the dust
یکی دیگه هم به خاک و خون کشیده شد

We were Romeo and Juliet
ما رومئو و جولیت بودیم

If Romeo was never in…
اگه رومئو هرگز…ه

The stars aligned and the fates allowed us to be
اگه بخت با ما یار بود و تقدیر بهمون اجازه میداد

Everything and nothing all at once
همه چی و هیچی باشیم

Another one just bites the dust
یکی دیگه هم به خاک و خون کشیده شد

We were Romeo and Juliet
ما رومئو و جولیت بودیم

If Romeo was never in…
اگه رومئو هرگز…ه

I’m calling out to you
دارم اسمت رو فریاد میزنم

Why don’t you hear me now
چرا صدامو نمیشنوی

I’ve got nothing to lose
چیزی واسه از دست دادن ندارم

You bring me down
منو میرنجونی

We’ve been chasing
داشتیم یه رویا رو

A dream
دنبال میکردیم

And It isn’t what it seems cuz
اونجور که بظر میاد نیست چون

Maybe we weren’t meant to be
شاید در تقدیر هم نبودیم

Just two star-crossed lovers in an endless sea
فقط دو عاشق فلک‌زده بودیم در دریایی بی‌پایان

We drown
غرق شدیم

Another one just bites the dust
یکی دیگه هم به خاک و خون کشیده شد

We were Romeo and Juliet
ما رومئو و جولیت بودیم

If Romeo was never in…
اگه رومئو هرگز…ه

The stars aligned and the fates allowed us to be
اگه بخت با ما یار بود و تقدیر بهمون اجازه میداد

Everything and nothing all at once
همه چی و هیچی باشیم

Another one just bites the dust
یکی دیگه هم به خاک و خون کشیده شد

We were Romeo and Juliet
ما رومئو و جولیت میشدیم

If Romeo was never in love
اگه رومئو هرگز عاشق نمیشد

I feel so broken right now
حالا حس میکنم داغونم

Somebody heal me
یکی التیامم بده

I’m losing all feeling
دارم تمام حس‌هامو از دست میدم

The ghost of you keeps on haunting me
خاطرات تو دست از سرم برنمیداره

Still see your face
هنوز صورتت رو میبینم

Can’t walk away
نمیتونم فرار کنم

Hey, you
هی تو

Do you see me now?
تو هم منو میبینی؟

All the damage you’ve done
تمام آسیب‌هایی که زدی

Hope it comes back around
امیدوارم سَرِت بیاد

These wounds will heal
این زخما خوب میشن

And I’ll smile again
من دوباره لبخند میزنم

But back when
ولی قبلنا اگر

The stars aligned and the fates allowed us to be
اگه بخت با ما یار بود و تقدیر بهمون اجازه میداد

Everything and nothing all at once
همه چی و هیچی باشیم

Another one just bites the dust
یکی دیگه هم به خاک و خون کشیده شد

We were Romeo and Juliet
ما رومئو و جولیت میشدیم

If Romeo was never in love
اگه رومئو هرگز عاشق نمیشد


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها