موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو James Blunt به نام you’re beautiful با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5122 | ارسال توسط: سپتامبر 18, 2016
موزیک ویدیو James Blunt به نام you’re beautiful با زیرنویس فارسی و انگلیسی

James Blunt – You’re Beautiful

My life is brilliant
زندگي من درخشانه

My life is brilliant
زندگي من درخشانه

My love is pure
عشق من پاکه(عشق خالصانه)

I saw an angel
من يه فرشته ديدم

Of that I’m sure
مطمینم

She smiled at me on the subway
تو مترو به من لبخند زد

she was with another man
اون با يه مرده ديگه بود

But I won’t lose no sleep on that
من اون شب راحت خوابيدم(زود خوابيدم)

Cause I’ve got a plan
چون يه نقشه اي داشتم

You’re beautiful
تو زيبايي

You’re beautiful
تو زيبايي

You’re beautiful
تو زيبايي

it’s true
اين حقيقته

I saw your face in a crowded place
من چهره ي تورو تو يه مکان شلوغ ديدم(مترو)

And I don’t know what to do
و نميدونم چيکار کنم

Cause I’ll never be with you
بخاطر اينکه من هيچوقت با تو نخواهم بودم

Yeah, she caught my eye
اره چشمم رو گرفت(جذبم کرد به خودش)

As we walked on by
وقتي که داشتيم کنار هم راه ميرفتيم

She could see from my face that I was Flying high
اون ميتونست از چهره ي من بفهمه که من تو هوام(حواس از سرم برده اين دختره)

And I don’t think that I’ll see her again
فکر نميکنم که دوباره ببينمش

But we shared a moment
اما ما لحضاتي رو باهم بوديم(همون قدم زدنه)

that will last till the end
که تا اخر دنيا يادم ميمونه

You’re beautiful
تو زيبايي

You’re beautiful
تو زيبايي

You’re beautiful
تو زيبايي

it’s true
اين حقيقته

I saw your face
من چهره ي تورو

in a crowded place
تو یه مکان شلوغ دیدم (مترو)

And I don’t know what to do
و نميدونم چيکار کنم

Cause I’ll never be with you
چون هيچوقت با تو نخواهم بود

You’re beautiful
تو زيبايي

You’re beautiful
تو زيبايي

You’re beautiful
تو زيبايي

it’s true
اين حقيقته

There must be an angel with a smile on her face
اونجا فرشته اي بود با لبخندي رو لبهاش(زماني که منو به تو رسوند لبخند اومد روي لب هاش

she thought up that I should be with you
که به من ياد داد که بايد با تو باشم

But it’s time to face the truth
ولي وقتشه با حقيقت روبرو بشم

I will never be with you
هيچ وقت نميتونم با تو باشم

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

سلام دوستان و همراهان سابریکا ❤️
تاریخ تمدید سرور سایت نزدیک است و به زودی سایت قطع میشه
لطفا برای قطع نشدن سایت مارو حمایت کنید 🌹
شماره کارت
9093 1931 9972 6037
به نام سعید معزی