موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Into You از Ariana Grande با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1045 | ارسال توسط: مارس 17, 2021
موزیک ویدیو Into You از Ariana Grande با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Into You از Ariana Grande با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ اجرای زنده این آهنگ قبلا در سایت قرار گرفته بود.

⚠️ ترجمه به روز رسانی شد ، یک اجرای زنده دیگر + موزیک ویدیو رسمی به سایت اضافه شد.

⚠️ 👈 تماشا و دانلود دو اجرای زنده Into You از Ariana Grande با زیرنویس


Ariana Grande – Into You

I am so into you
من مجذوب تو هستم

I can barely breathe
به سختی میتونم نفس بکشم

And all I wanna do
و تنها چیزی که میخوام انجام بدم

Is to fall in deep
اینه که در این عشق غرق بشم

But close ain′t close enough
ولی این نزدیکی کافی نیست

′Til we cross the line
تا وقتی که از خط قرمزها رد بشیم

So name a game to play
پس یه بازی انتخاب کن

And I will roll the dice
و من ریسکش رو میپذیرم

Oh baby‚ look what you started
عزیزم ببین چیو شروع کردی

The temperature is rising
اینجا حرارت داره میره بالا

In here, is this gona happen?
واقعا قراره اتفاق بیوفته؟

Been waiting and waiting
for you to make a move
و کلی منتظرت بودم که یه قدم به جلو برداری

Before I make a move
قبل از این که من اولین قدم رو بردارم

So baby‚ come light me up
پس عزیزم بیا آتیش(عشق)رو در من روشن کن

And maybe I will let you on it
و شاید من بذار بدنمو لمس کنی

A le bit dangerous
یکم خطرناک

But baby‚ that′s how I want it
ولی عزیزم این همونطوریه که من میخوامش

A le less conversation
کمتر حرف بزن

And a le more touch my body
و کمی بیشتر بدنم رو لمس کن

Cause I am so into you‚
into you‚ into you
چون خیلی مجذوبتم

Got everyone watchin′ us
همه دارن نگاه مون میکنن

So baby‚ let′s keep it secret
پس بیا مثل یه راز نگهش داریم

A le bit scandalous
یه کم بی آبروییه

But baby‚ don′t let them see it
ولی عزیزم نذار ببیننش

A le less conversation
کمتر حرف بزن

And a le more touch my body
و کمی بیشتر بدنم رو لمس کن

Cause I am so into you‚
into you‚ into you
چون خیلی مجذوبتم

This could take some time‚ hey
این میتونه یکم زمان ببره

Made too many mistakes
اشتباهات زیادی مرتکب شدم

Better get this right (right)
بهتره که اینو درست انجام بدم

Oh baby‚ look what you started
عزیزم ببین چیو شروع کردی

The temperature is rising
اینجا حرارت داره میره بالا

In here, is this gona happen?
واقعا قراره اتفاق بیوفته؟

Been waiting and waiting
و کلی منتظرت بودم

For you to make a move
که یه قدم به جلو برداری

Before I make a move
قبل از این که من اولین قدم رو بردارم

So baby‚ come light me up
پس عزیزم بیا آتیش(عشق)رو در من روشن کن

And maybe I will let you on it
و شاید من بذار بدنمو لمس کنی

A le bit dangerous
یکم خطرناک

But baby‚ that′s how I want it
ولی عزیزم این همونطوریه که من میخوامش

A le less conversation
کمتر حرف بزن

And a le more touch my body
و کمی بیشتر بدنم رو لمس کن

Cause I am so into you‚
into you‚ into you
چون خیلی مجذوبتم

Got everyone watchin′ us
همه دارن نگاه مون میکنن

So baby‚ let′s keep it secret
پس بیا مثل یه راز نگهش داریم

A le bit scandalous
یه کم مایه آبروریزیه

But baby‚ don′t let them see it
ولی عزیزم نذار ببیننش

A le less conversation
کمتر حرف بزن

And a le more touch my body
و کمی بیشتر بدنم رو لمس کن

Cause I am so into you‚
into you‚ into you
چون خیلی مجذوبتم

Tell me what you came here for
بهم بگو واسه چی اومدی اینجا

′Cause I can′t‚ I can′t wait no more
چون من دیگه نمیتونم صبر کنم

I am on the edge of no control
نزدیکه که کنترلم رو از دست بدم

And I need‚ I need you
to know‚ you to know
لازمه بدونی

So baby‚ come light me up
پس عزیزم بیا آتیش(عشق)رو در من روشن کن

And maybe I will let you on it
و شاید من بذار بدنمو لمس کنی

A le bit dangerous
یکم خطرناک

But baby‚ that′s how I want it
ولی عزیزم این همونطوریه که من میخوامش

A le less conversation
کمتر حرف بزن

And a le more touch my body
و کمی بیشتر بدنم رو لمس کن

Cause I am so into you‚
into you‚ into you
چون خیلی مجذوبتم

Got everyone watchin′ us
همه دارن نگاه مون میکنن

So baby‚ let′s keep it secret
پس بیا مثل یه راز نگهش داریم

A le bit scandalous
یه کم مایه آبروریزیه

But baby‚ don′t let them see it
ولی عزیزم نذار ببیننش

A le less conversation
کمتر حرف بزن

And a le more touch my body
و کمی بیشتر بدنم رو لمس کن

Cause I am so into you‚
into you‚ into you
چون خیلی مجذوبتم

So come light me up
پس عزیزم بیا آتیش(عشق)رو در من روشن کن

So come light me up my baby
پس عزیزم بیا آتیش(عشق)رو در من روشن کن

D dangerous‚ a le bit dangerous my boy
یکم خطرناک؛ عزیزم

A le less conversation
کمتر حرف بزن

And a le more touch my body
و کمی بیشتر بدنم رو لمس کن

′Cause I am so into you‚
into you‚ into you
چون خیلی مجذوبتم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها