موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو in my head از Ariana Grande با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4735 | ارسال توسط: آگوست 26, 2019
موزیک ویدیو in my head از Ariana Grande با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Ariana Grande – in my head

Painted a picture‚ I thought
I knew you well
یه نقاشی ازت کشیدم، فکر میکردم تو رو خوب شناختم

I got a habit of seeing
what isn′t there
عادت دارم چیزایی که وجود ندارن رو ببینم

Caught in the moment‚ tangled
up in your shets
یه لحظه به خودم اومدم و دیدم لا به لای ملحفه هات گیر کردم

When you broke my heart‚ I said
you only wanted half of me
وقتی قلبمو به دو نیمه شکوندی،گفتم: لابد تو فقط نصف منو میخواستی

My imagination′s too creative
تخیلاتم خیلی خلاقانه ست

They see demon‚ I see angel
مردم شیطان میبین ولی به چشم من فرشته میاد

My imagination′s too creative, They see demon‚ I see
angel‚ angel‚ angel
تخیلاتم خیلی خلاقانه ست، مردم شیطان میبین ولی به چشم من فرشته میاد

Without the halo‚ wingless angel
بدون هاله، فرشته ی بی بال

Falling‚ falling‚ but I never
thought You had leave me
عاشق شدم ولی فکرشم نمیکردم که تو ولم میکنی

Falling‚ falling‚ needed something
to believe in‚ oh
عاشق شدم چون نیاز داشتم به یه چیزی باور داشته باشم

I thought that you were the one
فکر میکردم تو عشق حقیقی من باشی

But it was all in my head
ولی اینا فقط تخیلات من بودن

It was all in my head
اینا فقط تخیلات من بودن

Yeah‚ look at you‚ boy‚ I invented you
به خودت نگاه کن عزیزم، من تو رو ساختم

Your Gucci tennis shoes runnin′
from your issues
گفش های تنیس کوچی ت از تعلق داشتن فرار میکنن

Cardio good for the heart (for
the heart‚ for the heart)
ورزش کاردیو برای قلب خوبه

I figure we can work it out‚ hmm
من فکر میکنم ما میتونیم با هم بازی کنیم

Painted a picture‚ I thought
I drew you well
یه نقاشی ازت کشیدم، فکر میکردم تو رو خوب کشیدم

I had a vision of seeing
what isn′t there
من توانایی دیدن چیزایی رو دارم که وجود ندارن

Caught in the moment‚ tangled
up in your shets
یه لحظه به خودم اومدم و دیدم لا به لای ملحفه هات گیر کردم

When you broke my heart‚ said
you only wanted half of me
وقتی قلبمو به دو نیمه شکوندی،گفتم: لابد تو فقط نصف منو میخواستی

My imagination′s too creative
تخیلاتم خیلی خلاقانه ست

They see Cain and I see Abel‚
Abel‚ Abel‚ Abel‚ Abel
مردم قابیل میبینن ولی من هابیل میبینم

I know You are able‚ willing and able
میدونم که تو میتونی و میخوای(که هابیل باشی)

Falling‚ falling‚ but I thought
that you would need me
عاشق شدم ولی فکر میکردم توبهم نیاز داری

Falling‚ falling‚ needed something
to believe in‚ oh
عاشق شدم چون نیاز داشتم به یه چیزی باور داشته باشم

I thought that you were the one
فکر میکردم تو عشق حقیقی من باشی

But it was all in my head
ولی اینا فقط تخیلات من بودن

Wanted you to grow‚ but‚ boy‚
you wasn′t budding
میخواستم تو رشد کنی ولی عزیزم تو پیشرفت نمیکردی

Everything you are made you
everything you aren′t
چیزایی که هستی از تو چیزایی که نیستی رو میسازن

I saw your potential without
seein′ credentials
من پتانسل هات رو دیدم بدونی که صلاحیتت رو بدونم

Maybe that′s the issue
شاید مشکل ما همین بود

Said maybe that′s the issue‚ ah
گفتم شاید مشکل ما همین بود

Can′t hold that shit against you‚ ah
نمیتونستم اون لعنتیو در برابر تو نگه دارم

Yes‚ I did it to myself‚ yeah
آره من خودم این کارو به خودم کردم

Thought you were somebody else‚ you
فکر میکردم تو کس دیگه ای هستی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Fardin

    خیلی خیلی مرسی میگم موزیک ویدیوی right there رو هم میزارین؟

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️