موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو In Case You Didn’t Know از Brett Young با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 12365 | ارسال توسط: آوریل 25, 2017
موزیک ویدیو In Case You Didn’t Know از Brett Young با زیرنویس

Brett Young – In Case You Didn’t Know

♪ I can’t count the times ♪
حساب زمان از دستم خارج شده

♪ I almost said what’s
on my mind ♪
تقریبا تمام چیزهایی که توذهنم رو گفتم

♪ But I didn’t ♪
اما نگفتم

♪ Just the other day ♪
فقط یه روز دیگه

♪ I wrote down all
the things I’d say ♪
تمام حرف های که زدم رو نوشتم

♪ But I couldn’t ♪
اما نتونستم

♪ I just couldn’t ♪
نتونستم

♪ Baby I know that you’ve
been wondering ♪
عزیزم میدونم که تعجب کرده بودی

♪ Mmm, so here goes nothing ♪
پس هیچی

♪ In case you didn’t know ♪
اگر نمیدونستی(بدون)

♪ Baby I’m crazy ’bout you ♪
عزیزم من دیونه ت ام

♪ And I would be
lying if I said ♪
و دروغه محض اگر بگم که

♪ That I could live this life
without you ♪
بدون تو میتونم زندگی کنم

♪ Even though I don’t tell
you all the time ♪
با وجود اینکه هر دقیقه بهت نمیگم

♪ You had my heart a long
time ago ♪
تو خیلی وقت پیش عاشقم کردی

♪ In case you didn’t know ♪
اگه نمیدونی(بدون)

♪ The way you look tonight ♪
اینطوری که امشب به نظر میرسی

♪ That second glass of wine ♪
اون دومین لیوان شرابی که

♪ That did it ♪
خوردم

♪ There was something ’bout
that kiss ♪
یه چیزایی مربوط به اون بوسه بود

♪ Girl it did me in ♪
دختر،اون بوسه منو درگیر خودش کرد

♪ Got me thinking ♪
منو به فکر واداشت

♪ I’m thinking ♪
دارم فکر میکنم

♪ One of the things that I’ve
been feeling ♪
یکی از چیزایی که تاحالا احساس کردم

♪ Mmm, it’s time
you hear ’em ♪
زمانی که تو حرفام و میشنویه

♪ In case you didn’t know ♪
اگر نمیدونی،بدون

♪ Baby I’m crazy ’bout you ♪
عزیزم من دیوونتم ام

♪ And I would be
lying if I said ♪
و دروغ محض اگه بگم

♪ That I could live this life
without you ♪
بدون تو میتونم زندگی کنم

♪ Even though I don’t tell
you all the time ♪
با وجود اینکه هر دقیقه بهت نمیگم

♪ You had my heart a long
long time ago ♪
تو خیلی وقت پیش منو عاشق کردی

♪ In case you didn’t know ♪
اگر نمیدونستی

♪ You’ve got all of me ♪
تو تمام منو داری

♪ I belong to you ♪
من متعلق به تو ام

♪ Yeah you’re my everything ♪
تو همه چیزمی

♪ In case you didn’t know ♪
اگر نمیدونستی،بدون

♪ I’m crazy ’bout you ♪
من دیونه ی تو ام

♪ I would be
lying if I said ♪
دروغ محض اگر بگم

♪ That I could live this life
without you ♪
بدون تو میتونم زندگی کنم

♪ Even though I don’t tell
you all the time ♪
با اینکه هر دقیقه بهت نمیگم

♪ You had my heart a long
long time ago ♪
تو خیلی وقت پیش منو عاشق کردی

♪ Yeah, you had my heart a
long long time ago ♪
اره،تو خیلی وقت پیش منو عاشق کردی

♪ In case you didn’t know ♪
اگر نمیدونی بدون

♪ In case you didn’t know ♪
اگر نمیدونی بدون

5/5 (1 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️