موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو If I Let You Go از Westlife با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3785 | ارسال توسط: نوامبر 7, 2016
موزیک ویدیو If I Let You Go از Westlife با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Westlife – If I Let You Go

Day after day
Time passed away
هر روز و هر روز زمان ميگذره

And I just can’t get you out of my mind
و نميتونم تورو از ذهنم بيرون کنم

Nobody knows, I hide it inside
هيچ کس نميدونه، اينو درونم پنهان کردم

I keep on searching but I just can’t find
به دنبالش مي گردم ولي پيداش نمي کنم

The courage to show to let you know
شهامت اين کار رو که بهت نشون بدم تا بدوني

I’ve never felt love like this before
که تا بحال همچين عشقي رو احساس نکرده بودم

And once again I’m thinking about
Taking the easy way out

و بار ديگه دارم راجع به آسون ترين راه
براي خلاص شدن از اين فکر و خيال فکر مي کنم

[chorus]
But if I let you go I will never know
ولي اگه بذارم بري، هرگز نخواهم فهميد

What my life would be holding you close to me
که چي سر زندگيم مياد، تورو نزديک خودم نگه ميدارم

Will I ever see you smiling back at me ? (oh yeah)
آيا باز لبخندي رو که بهم ميزدي رو خواهم ديد

How will I know if I let you go ?
اگه بذارم بري چطور اينها رو متوجه بشم

Night after night I hear myself say
هر شب که ميگذره ميشنوم که به خودم ميگم

Why don’t this feeling just fade away
چرا اين احساسم منو رها نمي کنه(از بين نميره)ا

There’s no one like you (no one like you)
هيچ کس مثل تو نيست

You speak to my heart (speak to my heart)
تو با قلبم حرف ميزني

It’s such a a shame we’re worlds apart
شرم آوره که از هم جداييم

I’m too shy to ask, I’m too proud to lose
خجالت مي کشم که سوال کنم، بيش از حد مغرورم که ببازم

But sooner or later I gotta choose
اما دير يا زود بايد انتخاب کنم

And once again I’m thinking about
Taking the easy way out

و بار ديگه دارم راجع به آسون ترين راه
براي خلاص شدن از اين فکر و خيال فکر مي کنم

But if I let you go I will never know
ولي اگه بذارم بري، هرگز نخواهم فهميد

What my life would be holding you close to me
که چي سر زندگيم مياد، محکم تور نزديک خودم نگه ميدارم

Will I ever see you smiling back at me ? (oh yeah)
آيا باز لبخندي رو که بهم ميزدي رو خواهم ديد

How will I know if I let you go ?
اگه بذارم بري چطور اينها رو متوجه بشم

If I let you go ooooh baby
آه، اگه بذارم بري عزيزم

Ooooooooohhhhh
once again I’m thinking about
Taking the easy way out
بار ديگه دارم راجع به آسون ترين راه
براي خلاص شدن از اين فکر و خيال فکر مي کنم

But if I let you go I will never know
ولي اگه بذارم بري، هرگز نخواهم فهميد

What my life would be holding you close to me
که چي سر زندگيم مياد، تورو نزديک خودم نگه ميدارم

Will I ever see you smiling back at me ? (oh yeah)
آيا باز لبخندي رو که بهم ميزدي رو خواهم ديد

How will I know if I let you go ?
اگه بذارم بري چطور اينها رو متوجه بشم

کامنت ها