موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو If I Can’t Have You از Shawn Mendes با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3652 | ارسال توسط: می 4, 2019
موزیک ویدیو If I Can’t Have You از Shawn Mendes با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Shawn Mendes – If I Can’t Have You


این موزیک ویدیو (آهنگ) دارای دو زیرنویس فارسی(ترجمه) می باشد

که توسط دو مترجم ” راشا ”  و  ” زهرا ” جداگانه ترجمه شده است

(فایل ویدیویی دانلود شده دارای یک زیرنویس انگلیسی و دو زیرنویس فارسی است)


متن و ترجمه نسخه “یک” توسط زهرا :

I CAN’T WRITE ONE SONG
THAT’S NOT ABOUT YOU
نمی تونم آهنگی بنویسم که در مورد تو نباشه

CAN’T DRINK WITHOUT
THINKING ABOUT YOU
نمی تونم بدون فکر کردن به تو مست کنم

IS IT TOO LATE TO
TELL YOU THAT
خیلی دیره که بهت بگم

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU?
همه چی برام بی ارزشه اگه تو رو نداشته باشم

I’M IN TORONTO AND
I GOT THIS VIEW,
من تورنتو ام و منظره رو تماشا میکنم

BUT I MIGHT AS WELL BE IN
A HOTEL ROOM (YEAH)
اما شاید همون قدر هم تو اتاق هتل بمونم، آره

IT DOESN’T MATTER
CAUSE I’M SO CONSUMED
هیچی برام مهم نیست چون دیگه بریدم

SPENDING ALL MY NIGHTS
READING TEXTS FROM YOU
تمام شب پیام های تو رو میخونم

OH, I’M GOOD AT
KEEPING MY DISTANCE
من تو حفظ کردن فاصله ام حرفه ایم

I KNOW THAT YOU’RE THE
FEELING I’M MISSING
میدونم که احساس میکنی اصلا وجود ندارم

YOU KNOW THAT I
HATE TO ADMIT IT
ولی میدونی از قبول کردن این قضیه متنفرم

BUT EVERYTHING MEANS
NOTHING IF I CAN’T HAVE YOU
اما وقتی تو رو نداشته باشم همه چی برام بی ارزشه

I CAN’T WRITE ONE SONG
THAT’S NOT ABOUT YOU
نمی تونم آهنگی بنویسم که در مورد تو نباشه

CAN’T DRINK WITHOUT
THINKING ABOUT YOU
نمی تونم بدون فکر کردن به تو مست کنم

IS IT TOO LATE TO
TELL YOU THAT
خیلی دیره که بهت بگم

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU?
همه چی برام بی ارزشه اگه تو رو نداشته باشم

I CAN’T WRITE ONE SONG
THAT’S NOT ABOUT YOU
نمی تونم آهنگی بنویسم که درمورد تو نباشه

CAN’T DRINK WITHOUT
THINKING ABOUT YOU
نمیدونم بدون فکر کردن به تو مست کنم

IS IT TOO LATE TO
TELL YOU THAT
خیلی دیره که بهت بگم

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU?
همه چی برام بی معنیه اگر تو رو نداشته باشم

I’M SO SORRY THAT
MY TIMINGS OFF
شرمنده که وقتم تموم شد

BUT I CAN’T MOVE ON IF
WE’RE STILL GONNA TALK
اما نمی تونم ترکت کنم وقتی هنوز هم باهم حرف میزنیم

IS IT WRONG FOR ME
TO NOT WANT HALF
این جرمه اگه نیمه ی گمشده ی خودمو نخوام؟!!

I WANT ALL OF YOU
آخه من تماما تو رو می خوام

ALL THE STRINGS ATTACHED
آره، تماما تو رو میخوام

OH, I’M GOOD AT
KEEPING MY DISTANCE
من تو حفظ کردن فاصله ام حرفه ایم

I KNOW THAT YOU’RE THE
FEELING I’M MISSING
میدونم احساس میکنی که اصلا وجود ندارم

YOU KNOW THAT I
HATE TO ADMIT IT,
اما میدونی که من از قبول کردن این قضیه متنفرم

BUT EVERYTHING MEANS
NOTHING IF I CAN’T HAVE YOU
اما وقتی تو رو نداشته باشم همه چی برام بی ارزشه

I CAN’T WRITE ONE SONG
THAT’S NOT ABOUT YOU
نمی تونم آهنگی بنویسم که در مورد تو نباشه

CAN’T DRINK WITHOUT
THINKING ABOUT YOU
نمی تونم بدون فکر کردن به تو مست کنم

IS IT TOO LATE TO
TELL YOU THAT
خیلی دیره که بهت بگم

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU?
همه چی برام بی ارزشه اگه تو رو نداشته باشم

I CAN’T WRITE ONE SONG
THAT’S NOT ABOUT YOU
نمی تونم آهنگی بنویسم که در مورد تو نباشه

CAN’T DRINK WITHOUT
THINKING ABOUT YOU
نمی تونم بدون فکر کردن به تو مست کنم

IS IT TOO LATE TO
TELL YOU THAT
خیلی دیره که بهت بگم

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU?
همه چی برام بی ارزشه اگه تو رو نداشته باشم

I’M TRYING TO MOVE ON,
FORGET YOU, BUT I HOLD ON
دارم سعی میکنم ازت دور شم، فراموشت کنم ، اما فقط صبر میکنم

(EVERYTHING
MEANS NOTHING,
همه چی برام بی ارزشه

EVERYTHING MEANS
NOTHING BABE)
همه چی برام بی ارزشه عزیزم( اگه تو رو نداشته باشم)

I’M TRYING TO MOVE ON,
FORGET YOU, BUT I HOLD ON
سعی میکنم ازت دور شم، فراموشت کنم، اما فقط صبر میکنم
( که شاید منصرف شی و ترکم‌ نکنی)

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU
آخه همه چی برام بی ارزشه اگه تو رو نداشته باشممتن و ترجمه نسخه “دو” توسط راشا :

I CAN’T WRITE ONE SONG
THAT’S NOT ABOUT YOU
نمی تونم شعری بنویسم که در مورد تو نباشه

CAN’T DRINK WITHOUT
THINKING ABOUT YOU
نمی تونم بدون فکر کردن در موردت مشروب بخورم

IS IT TOO LATE TO
TELL YOU THAT
خیلی دیر شده برای اینکه بهت بگم که

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU?
کل دنیا واسم ارزشی نداره اگه تو باهام نباشی؟

I’M IN TORONTO AND
I GOT THIS VIEW,
الان توی تورنتو ام و یه منظره خوشگل جلومه

BUT I MIGHT AS WELL BE IN
A HOTEL ROOM (YEAH)
و توی یه اتاق هتل واسه خودم نشسته ام

IT DOESN’T MATTER
CAUSE I’M SO CONSUMED
اما اصلا مهم نیست این چیزا..چون دیگه واسم جونی نمونده

SPENDING ALL MY NIGHTS
READING TEXTS FROM YOU
انقد که تمام شبا رو بیدار موندم و پیامکاتو خوندم

OH, I’M GOOD AT
KEEPING MY DISTANCE
من توی حفظ کردن فاصله ام خیلی ماهرم(زیادی به کسی نزدیک نمی شم)

I KNOW THAT YOU’RE THE
FEELING I’M MISSING
می دونم که تو اون احساسی هستی که کم دارمش

YOU KNOW THAT I
HATE TO ADMIT IT
میدونی از ایکه اعتراف کنم متنفرم اما

BUT EVERYTHING MEANS
NOTHING IF I CAN’T HAVE YOU
کل دنیا واسم ارزشی نداره اگه تو باهام نباشی

I CAN’T WRITE ONE SONG
THAT’S NOT ABOUT YOU
نمی تونم شعری بنویسم که در مورد تو نباشه

CAN’T DRINK WITHOUT
THINKING ABOUT YOU
نمی تونم بدون فکر کردن در موردت مشروب بخورم

IS IT TOO LATE TO
TELL YOU THAT
خیلی دیر شده برای اینکه بهت بگم که

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU?
کل دنیا واسم ارزشی نداره اگه تو باهام نباشی؟

I CAN’T WRITE ONE SONG
THAT’S NOT ABOUT YOU
نمی تونم شعری بنویسم که در مورد تو نباشه

CAN’T DRINK WITHOUT
THINKING ABOUT YOU
نمی تونم بدون فکر کردن در موردت مشروب بخورم

IS IT TOO LATE TO
TELL YOU THAT
خیلی دیر شده برای اینکه بهت بگم که

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU?
کل دنیا واسم ارزشی نداره اگه تو باهام نباشی؟

I’M SO SORRY THAT
MY TIMINGS OFF
متاسفم که زمان بندی ام اشتباهه(حالا که داریم جدا میشیم این احساسات برام پیش اومده)

BUT I CAN’T MOVE ON IF
WE’RE STILL GONNA TALK
اما اگه قرار باشه بعد از جدایی بازم باهم حرف بزنیم، نمی تونم بهت فکر نکنم

IS IT WRONG FOR ME
TO NOT WANT HALF
مشکلی داره که به نصف راضی نباشم؟

I WANT ALL OF YOU
من تمام تو رو میخوام

ALL THE STRINGS ATTACHED
یه رابطه کامل، نه فقط سک*س

OH, I’M GOOD AT
KEEPING MY DISTANCE
من توی حفظ کردن فاصله ام خیلی ماهرم(زیادی به دخترا نزدیک نمی شم)

I KNOW THAT YOU’RE THE
FEELING I’M MISSING
می دونم که تو اون احساسی هستی که کم دارمش

YOU KNOW THAT I
HATE TO ADMIT IT,
میدونی از اینکه اعتراف کنم متنفرم اما

BUT EVERYTHING MEANS
NOTHING IF I CAN’T HAVE YOU
کل دنیا واسم ارزشی نداره اگه تو باهام نباشی

I CAN’T WRITE ONE SONG
THAT’S NOT ABOUT YOU
نمی تونم شعری بنویسم که در مورد تو نباشه

CAN’T DRINK WITHOUT
THINKING ABOUT YOU
نمی تونم بدون فکر کردن در موردت مشروب بخورم

IS IT TOO LATE TO
TELL YOU THAT
خیلی دیر شده برای اینکه بهت بگم که

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU?
کل دنیا واسم ارزشی نداره اگه تو باهام نباشی؟

I CAN’T WRITE ONE SONG
THAT’S NOT ABOUT YOU
نمی تونم شعری بنویسم که در مورد تو نباشه

CAN’T DRINK WITHOUT
THINKING ABOUT YOU
نمی تونم بدون فکر کردن در موردت مشروب بخورم

IS IT TOO LATE TO
TELL YOU THAT
خیلی دیر شده برای اینکه بهت بگم که

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU?
کل دنیا واسم ارزشی نداره اگه تو باهام نباشی؟

I’M TRYING TO MOVE ON,
FORGET YOU, BUT I HOLD ON
تلاش می کنم که فراموشت کنم و ازت بگذرم اما نمی شه

(EVERYTHING
MEANS NOTHING,
کل دنیا ارزشی نداره

EVERYTHING MEANS
NOTHING BABE)
کل دنیا ارزشی نداره

I’M TRYING TO MOVE ON,
FORGET YOU, BUT I HOLD ON
تلاش می کنم که فراموشت کنم و ازت بگذرم اما نمی شه

EVERYTHING MEANS NOTHING
IF I CAN’T HAVE YOU
کل دنیا واسم ارزشی نداره اگه تو باهام نباشی

 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️