موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو I just need U از TobyMac با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2794 | ارسال توسط: آوریل 25, 2018
موزیک ویدیو I just need U از TobyMac با زیرنویس فارسی و انگلیسی

TobyMac – I just need U

♪ LAST NIGHT PUT THE
HEAVY ON ME ♪
دیشب یه غصه ای رو دلم گذاشتی

♪ WOKE UP, AND I’M
FEELING LONELY ♪
بیدار شدم و احساس تنهایی میکردم

♪ THIS WORLD GOTTA A WAY
OF SHOWIN’ ME ♪
این دنیا یه راهی برای نشون دادن به من پیدا میکنه

♪ SOME DAYS IT’LL LIFT YOU UP ♪
یه روزی اوضاع بهتر میشه

♪ SOME DAYS IT’LL CALL
YOUR BLUFF ♪
یه روزی مجبوری کارایی که وعده دادی رو انجام بدی

♪ MAN, MOST OF MY DAYS I
AIN’T GOT ENOUGH ♪
پسر،بیشتر روزای زندگیم به اندازه کافی به دست نمیارم

♪ AND ALL I KNOW ♪
تمام چیزی که میدونم

♪ IS YOU’RE MY ONLY HOPE ♪
اینه که تو تنها امید منی

♪ WHEN I’M UP, WHEN I’M DOWN
(UH HUH) ♪
چه وقتی حالم خوبه و چه موقع ناراحتی

♪ WHEN THE WOLVES COME AROUND
(TELL ME) ♪
چه وقتی خطری در کمینمه(بهم بگو)

♪ WHEN MY FEET HIT THE GROUND ♪
وقتی احساس میکنم خیلی سخت شکست خوردم

♪ I JUST NEED,
I JUST NEED YOU ♪
من فقط به تو نیاز دارم

♪ ON MY DARKEST DAYS,
(UH HUH) ♪
در روزای سخت و تاریکم

♪ WHEN I’M LOSING FAITH
(TELL ME) ♪
وقتی ایمانمو از دست میدم(بهم بگو)

♪ NO, IT AIN’T GONNA CHANGE ♪
نه،قرار نیست چیزی تغییر کنه(بازم به تو احتیاج دارم)

♪ I JUST NEED, I
JUST NEED YOU ♪
من فقط به تو نیاز دارم

♪ LORD, I NEED YOU ♪
خدایا،من بهت نیاز دارم

♪ YEAH, I JUST NEED YOU ♪
من فقط به تو نیاز دارم

♪ YEA, THOUGH I WALK
THROUGH THE VALLEY ♪
وقتی دارم تو کوچه ای پر از سایه های مرگ

♪ OF THE SHADOW OF DEATH ♪
قدم میزنم

♪ I WILL FEAR NO EVIL FOR THOU
ART WITH ME ♪
از هیچ شیطانی نمیترسم چون تورات با منه

♪ THY ROD AND THY STAFF ♪
عصا و چوب دستی تو

♪ THEY COMFORT ME WHEN
I’M BEAT DOWN BROKEN ♪
به من دلگرمی میده وقتی زمین میخورم

♪ HOLD MY HEART WHEN
IT’S SPLIT WIDE OPEN ♪
قلبمو نجات بده وقتی که داره از هم دریده میشه

♪ TURN THESE EYES TO
MY SOLE PROTECTOR ♪
این چشم ها رو به سمت تنها محافظم برگردون

♪ AND BREAK THE WILL OF
THIS BORN DEFECTOR ♪
تمایلات این فراری رو از بین ببر

♪ CAUSE ALL I KNOW,
ALL I KNOW ♪
چون تمام چیزی که میدونم

♪ IS YOU’RE MY ONLY HOPE ♪
اینه که تو تنها امید منی

♪ WHEN I’M UP, WHEN I’M DOWN
(UH HUH) ♪
چه وقتی حالم خوبه و چه موقع ناراحتی

♪ WHEN THE WOLVES COME AROUND
(TELL ME) ♪
چه وقتی خطری در کمینمه(بهم بگو)

♪ WHEN MY FEET HIT
THE GROUND ♪
وقتی احساس میکنم خیلی سخت شکست خوردم

♪ I JUST NEED, I JUST
NEED YOU ♪
من فقط به تو نیاز دارم

♪ ON MY DARKEST DAYS
(UH HUH) ♪
در روزای سخت و تاریکم

♪ WHEN I’M LOSING FAITH
(TELL ME) ♪
وقتی ایمانمو از دست میدم(بهم بگو)

♪ NO, IT AIN’T GONNA CHANGE ♪
نه،قرار نیست چیزی تغییر کنه(بازم به تو احتیاج دارم)

♪ I JUST NEED,
I JUST NEED YOU ♪
من فقط به تو نیاز دارم

♪ LORD, I NEED YOU ♪
خدایا،من به تو نیاز دارم

♪ YEAH, I JUST NEED YOU ♪
من فقط به تو نیاز دارم

♪ WHEN YOU PULL ME
CLOSER I COME TO LIFE ♪
وقتی منو نزدیک خودت میکنی من به زندگی برمیگردم

♪ WHEN YOU PULL ME CLOSER I
COME TO LIFE ♪
وقتی منو نزدیک خودت میکنی من به زندگی برمیگردم

♪ WHEN YOU PULL ME
CLOSER I COME TO LIFE ♪
وقتی منو نزدیک خودت میکنی من به زندگی برمیگردم

♪ WHEN YOU PULL ME CLOSER
I COME TO LIFE ♪
وقتی منو نزدیک خودت میکنی من به زندگی برمیگردم

♪ WHEN I’M UP, WHEN I’M DOWN ♪
چه وقتی حالم خوبه و چه موقع ناراحتی

♪ WHEN MY FEET HIT THE GROUND ♪
وقتی احساس میکنم خیلی سخت شکست خوردم

♪ ON MY DARKEST DAYS ♪
در روزای سخت و تاریکم

♪ NO, IT AIN’T GONNA CHANGE ♪
نه،قرار نیست چیزی تغییر کنه(بازم به تو احتیاج دارم)

♪ OH, LORD I NEED YOU ♪
خدایا،من فقط به تو نیاز دارم

♪ WHEN I’M UP, WHEN I’M DOWN ♪
چه وقتی حالم خوبه و چه موقع ناراحتی

♪ WHEN THE WOLVES COME AROUND ♪
چه وقتی خطری در کمینمه

♪ WHEN MY FEET HIT THE GROUND ♪
وقتی احساس میکنم خیلی سخت شکست خوردم

♪ YEAH I NEED, I NEED,
I NEED, I NEED YOU ♪
من به تو نیاز دارم

♪ ON MY DARKEST DAYS,
WHEN I’M LOSING FAITH ♪
در روزای سخت و تاریکم
وقتی ایمانمو از دست میدم

♪ NO, IT AIN’T GONNA CHANGE ♪
نه،قرار نیست چیزی تغییر کنه(بازم به تو احتیاج دارم)

♪ AIN’T NO WAY THIS THING
GON’ CHANGE, IT’S YOU ♪
امکان نداره این تغییر کنه،همیشه تویی(همیشه فقط به تو نیاز دارم)

♪ I NEED IS YOU
I NEED ♪
من به تو نیاز دارم

♪ ON MY DARKEST DAYS,
WHEN I’M LOSING FAITH ♪
در روزای سخت و تاریکم
وقتی ایمانمو از دست میدم

♪ I NEED YOU ♪
من به تو نیاز دارم

♪ I NEED IS YOU
I NEED ♪
به تو نیاز دارم

♪ EVERY SINGLE DAY,
EVERY BREATH I TAKE ♪
در تک تک روزهام،تک تک نفسهایی که میکشم

♪ I NEED YOU ♪
به تو نیاز دارم

♪ I NEED YOU ♪
به تو نیاز دارم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️