موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو I Have Nothing از Whitney Houston با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2367 | ارسال توسط: دسامبر 2, 2018
موزیک ویدیو I Have Nothing از Whitney Houston با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Whitney Houston – I Have Nothing


(کیفیت 720 اجرای زنده در بیلبورد 1993)

(کیفیت 480 موزیک ویدیو رسمی)


Share my life
همه ی زندگیم رو با تو قسمت میکنم

Take me for what I am
منو همینطوری که هستم بپذیر

′Cause I will never change
چون من هرگز عوض نمیشم

All my colors for you
همه سرزندگی و نشاط من به خاطر توئه

Take my love
عشقمو ازم بپذیر

I will never ask for too much
من هرگز ازت چیز زیادی نمیخوام

Just all that you are
(تنها چیزی که میخوام)تمام وجودته

And everything that you do
و تمام کارهایی که میکنی

I don′t really need to look
نیازی ندارم که به دوردستها

Very much further
نگاه کنم(جز تو خواسته و آرزویی ندارم)

I don′t want to have to go
نمیخوام جایی برم که

Where you don′t follow
تو باهام نباشی

I won’t hold it back again
نمیتونم دوباره جلوی فوران این عشق

This passion inside
تو قلبمو بگیرم

Can′t run from myself
نمیتونم از احساساتم فرار کنم

There′s nowhere to hide
جایی برای قایم شدن از این عشق وجود نداره

Don′t make me close one more door
دیگه منو انقدر از خودت نرنجون

I don′t want to hurt anymore
دیگه نمیخوام درد عشق بچشم

Stay in my arms if you dare
اگه مردی(شهامتشو داری)تو آغوشم بمون

Or must I imagine you there
یا(انقدر بزدلی که)باید تو رو تو آغوشم تصور کنم؟

Don′t walk away from me
ازم فاصله نگیر

I have nothing‚ nothing‚ nothing
من هیچی ندارم

If I don′t have you‚
you‚ you‚ you‚ you
اگه تو رو نداشته باشم

You see through
تو تمام چیزایی که

Right to the heart of me
در قلبم میگذره رو دیدی(منو بهتر از هر کس میشناسی)

You break down my walls
تو تمام دیوارایی که دورم چیده

With the strength of your love
بودم رو با قدرت عشقت شکستی

I never knew
هیچوقت عشقی رو اینجوری

Love like I have known it with you
که با تو شناختمش تجربه نکرده بودم

Will a memory survive
این خاطره باقی میمونن حداقل یکیش

One I can hold on to?
که بتونم با اون به زندگیم ادامه بدم؟

I don′t really need to look
نیازی ندارم که به دوردستها

Very much further
نگاه کنم(جز تو خواسته و آرزویی ندارم)

I don′t want to have to go
نمیخوام جایی برم که

Where you don′t follow
تو باهام نباشی

I will hold it back again
نمیتونم دوباره جلوی فوران این عشق

This passion inside
تو قلبمو بگیرم

I can′t run from myself
نمیتونم از احساساتم فرار کنم

There′s nowhere to hide
جایی برای قایم شدن از این عشق وجود نداره

Your love I will remember forever
عشق تو رو من تا همیشه به خاطر میسپارم

Don′t make me close one more door
دیگه منو انقدر از خودت نرنجون

I don′t want to hurt anymore
دیگه نمیخوام درد عشق بچشم

Stay in my arms if you dare
اگه مردی(شهامتشو داری)تو آغوشم بمون

Or must I imagine you there
یا(انقدر بزدلی که)باید تو رو تو آغوشم تصور کنم؟

Don′t walk away from me
ازم فاصله نگیر

I have nothing‚ nothing‚ nothing
من هیچی ندارم

Don′t make me close one more door
دیگه منو انقدر از خودت نرنجون

I don′t want to hurt anymore
دیگه نمیخوام درد عشق بچشم

Stay in my arms if you dare
اگه مردی(شهامتشو داری)تو آغوشم بمون

Or must I imagine you there
یا(انقدر بزدلی که)باید تو رو تو آغوشم تصور کنم؟

Don′t walk away from me
ازم فاصله نگیر

No‚ don′t walk away from me
ازم فاصله نگیر

Don′t you dare walk away from me
جرات نداری ترکم کنی

I have nothing‚ nothing‚ nothing
من هیچی ندارم

If I don′t have you‚ you
اگه تو رو نداشته باشم

If I don′t have you‚ oh‚ oh
اگه تو رو نداشته باشم

کامنت ها