موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو I Hate You I Love You از Gnash با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 17631 | ارسال توسط: سپتامبر 14, 2016
موزیک ویدیو I Hate You I Love You از Gnash با زیرنویس فارسی و انگلیسی

(Gnash – I Hate You I Love You (Ft. Olivia O’brien

Feeling used
احساس ميكنم از من سواستفاده شده

But i am still missing you
اما من هنوزم دلم واست تنگ ميشه

Can’t see the ent of this
نميتونم آخر اين راه رو ببينم(اخر رابطه)

Just wanna feel your kiss
فقط ميخوام بوسه ات رو حس کنم

Agains my lips
روي لب هام

And now all this time
و حالا تمام اين زمان

Is passing by
گذشته

But I still can’t seem to tell you why
اما به نظر مياد هنوز نميتونم بهت بگم چرا

It hurts me every time I see you
هروقت ميبينمت زجر ميكشم

Realize how much I need you
بفهم چقدر بهت نياز دارم

I hate you, I love you,
ازت متنفرم … عاشقتم

I hate that I love you
متنفرم که عاشقتم

Don’t want to but I can’t
نميخوام ولي نميتونم

Put nobody else above you
کسى رو بالا تر از تو قرار بدم

I hate you, I love you
ازت متنفرم … عاشقتم

I hate that I want you
متنفرم از خودم که ميخوامت

You want her, you need her
تو اون رو ميخواي … به اون نياز داري

And I’ll never be her

و من هرگز نميتونم جاي اون باشم برات

I miss you when I can’t sleep
وقتي نميتونم بخوابم دلتتنگت ميشم

Or right after coffee
يا درست بعد از نوشيدن قهوه

Or right when I can’t eat
يا درست وقتي نميتونم چيزي بخورم

I miss you in my front seat
جات رو صندلى جلوييم خاليه

Still got sand in my sweaters
هنوزم در سوئيشرتم ماسه مونده

From nights we don’t remember
از اون شب هايي که يادمون نمياد

Do you miss me like I miss you?
تو هم همونطور که من دلتنگتم دلت برام تنگ ميشه؟

Fucked around and got attached to you
گند زدم به همه چي و وابسته ي تو شدم

Friends can break your heart too
دوست ها هم ميتونن قلبت رو بشکنن

And I’m always tired but never of you
هميشه خسته ام اما نه هرگز از تو خسته نيستم

If I pulled a you on you, you wouldn’t like that shit
اگه مثله خودت بات رفتار کنم تو از اين رفتار خوشت نمياد(مدل رفتار خودت)

I put this reel out, but you wouldn’t bite that shit
من اين حقيقت رو ميگم اما تو نميپذيري

type a text but then I never mind that shit
يه متن تايپ کردم اما بعدش بيخيال شدم(که بفرستمش)

I got these feelings but you never mind that shit
من اين احساسات رو داشتم اما تو هرگز به احساسات من فکر نميکني

Oh oh, keep it on the low

اوه اين و به عنوان يه راز نگه دار

You’re still in love with me but your friends don’t know
تو هنوزم عاشقمي اما دوستانت نميدونن

If you wanted me you would just say so
اگه من رو ميخواستي فقط بايد ميگفتي

And if I were you, I would never let me go

و اگه من جاى تو بودم ،اجازه نميدادم که برم(يعني پسره بايد جلو دختره رو ميگرفت که نره)

I don’t mean no harm
قصدم صدمه زدن ( به تو ) نيست

I just miss you on my arm
فقط دلم براي داشتنت در بغلم تنگ شده

Wedding bells were just alarms
زنگ هاي ازدواج مثل آلارم به صدا در اومدن

Caution tape around my heart
ربان احتیاط دور قلبمه

You ever wonder what we could have been?
هيچوقت کنجکاو بودي ميتونستيم براي هم چي باشيم ؟

You said you wouldn’t and you fucking did
گفتي نميتوني و گند زدي به همه چي

Lie to me, lie with me, get your fucking fix
،بهم دروغ بگو،كنارم دراز بكش
بذار گندي که زدي درست کنيم

Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed
حالا همه ي نوشيدني هارو خوردم و همه احساساتم با هم حسابى قاطى شدن

Always missing people that I shouldn’t be missing
هميشه دلتنگ آدمايي هستم که نبايد دلتنگشون باشم

Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance
بعضي وقتا بعضي پل ها رو خراب ميکني فقط براي اينکه يكم فاصله ايجاد كنى

I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing
ميدونم که افکارم رو کنترل ميکنم و بايد يادآوري خاطرات رو تموم کنم

But I learned from my dad that it’s good to have feelings
اما از پدرم ياد گرفتم که احساس داشتن چيز خوبيه

When love and trust are gone
وقتي عشق و اعتماد از دست رفتن

I guess this is moving on
حدس ميزنم وقتشه که ديگه بگذريم

Everyone I do right does me wrong
هر کسي که بهش خوبي کردم بهم بدي کرد

So every lonely night I sing this song
پس هر شب در تنهايي اين ترانه رو ميخونم

I hate you, I love you

ازت متنفرم … عاشقتم

I hate that I love you
متنفرم از خودم که عاشقتم

Don’t want to but I can’t
نميخوام ولي نميتونم

put nobody else above you
کسى رو بالا تر از تو قرار بدم

I hate you, I love you,
ازت متنفرم … عاشقتم.

I hate that I want you
متنفرم از خودم که ميخوامت

You want her, you need her
تو اون رو ميخواي … به اون نياز داري

And I’ll never be her

من هرگز نميتونم جاي اون باشم

All alone I watch you watch her
تنهاي تنها تو رو تماشا مي‌کنم که اونو تماشا مي‌کني

Like she’s the only girl you’ve ever seen
انگار اون تنها دختريه که تا حالا تو عمرت ديدي

You don’t care you never did
تو هيچوقت اهميت نميدي و نميدادي

You don’t give a damn about me
تو اصلا يه ذره هم به اهميت نميدي

Yeah all alone I watch you watch her
اره تنهاي تنها تو رو تماشا مي‌کنم که اونو تماشا مي‌کن

She is the only thing you ever see
اون دختر تنها چيزيه که تا حالا تو عمرت ديدي

How is it you never notice
چطوره که هيچوقت توجه نميکني؟

That you are slowly killing me

که تو داري آروم آروم منو مي‌کشي

i hate you i love you
ازت متنفرم … عاشقتم.

i hate that i love you
متنفرم از خودم که عاشقتم

dont want to but cant
نميخوام ولي نميتونم

put nobody else above you
کسى رو بالا تر از تو قرار بدم

i hate you i love you
i hate that i love you
ازت متنفرم … عاشقتم….متنفرم که عاشقتم

متنفرم از خودم که تورو میخوام
i hate that i want you

تو اونو میخوای به اون نیاز داری
you want her you need her

i will never be her
و من هيچوقت نميتونم جاي اون باشم

کامنت ها
  • saharo_0

    :”(

  • این اهنگ زندگیمه و متشکرم از سایت خوبتون عالیه

    • Saeed Avril

      تشکر دوست عزیز ♥

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️