موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو I Found You از The Wanted با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2541 | ارسال توسط: ژانویه 22, 2019
موزیک ویدیو I Found You از The Wanted با زیرنویس فارسی و انگلیسی

The Wanted – I Found You

She wants me to come over
اون مي خواد بياد پيش من

I can tell her eyes don’t lie
من نمي تونم تو چشماش نگاه کنم و دروغ بگم

She’s calling me in the dark
اون مي خواد منو به تاريکي بکشونه

She moves us around the room where the lights
اون ما رو دور اتاقي که چراغ هاش

turn like the sky
مثل آسمان روشن بودند ، مي چرخوند

Confidence like a rock star
مثل يه ستاره راک اعتماد به نفس داره

I wanna put my hands on her hands
مي خوام دستامو تو دستاش بذارم

Feel the heat from her skin
تا گرماشو از رو پوستش احساس کنم

Get reckless in the starlight
تا مثل نور ستارگان بي پروا بشم

I’m moving to the beat of her heart
من دارم خودمو تو قلبت جا مي کنم

I was so lost until tonight, tonight
من تا اونشب يه گمشده بودم

I found you, in the darkest hour
من تو رو تو تاريک ترين زمان پيدا کردم

I found you, in a pouring rain
من تو رو تو زير ريزش باران پيدا کردم

I found you, when I was on my knees
من تو رو پيدا کردم زماني که به زانو در آمده بودم

And your love pulled me back again
و عشقت مانع از اين شد که دوباره برگردم

Found you in a river of pure emotions
من تو درون رودخانه اي از احساسات پاک يافتم

I found you, my only truth
من تو رو پيدا کردم يگانه حقيقت من

I found you, with the music playing
من تو رو با نواختن موسيقي پيدا کردم

I was lost til I found you, you, you
من يک گمشده بودم ، من تو رو پيدا کردم ، تو رو

Til I found you, you, you
تو رو پيدا کردم ، تو رو

The night is getting colder
شب داره رو به سردي مي ره

And I can’t come off this high
و من نمي تونم اين فراز رو تحقق بدم

I don’t want this here to end
نمي خوام اينجا همه چي تموم بشه

I know she feels the same
مي دونم که اونم همين احساس رو داره

Cause I can see it in her eyes
چون که من مي تونم اينو از چشماش بخونم

She says can we start again
اون ميگه ما مي تونيم از نو شروع کنيم

I wanna put my hands on her hands
مي خوام دستامو تو دستاش بذارم

Feel the heat from her skin
تا گرماشو از رو پوستش احساس کنم

Get reckless in the starlight
تا مثل نور ستارگان بي پروا بشم

She’s moving to the beat of my heart
اون ضربان قلبم رو به حرکت در مياره

We were so lost until tonight, tonight
ما تا اونشب يه گمشده بوديم ، تا اونشب

I found you, in the darkest hour
من تو رو تو تاريک ترين زمان پيدا کردم

I found you, in a pouring rain
من تو رو تو زير ريزش باران پيدا کردم

I found you, when I was all in need
من زماني تو رو پيدا کردم که در نياز بودم

And your love pulled me back again
و عشقت مانع از اين شد که دوباره برگردم

Found you in a river of pure emotions
من تو درون رودخانه اي از احساسات پاک يافتم

I found you, my only truth
من تو رو پيدا کردم يگانه حقيقت من

I found you, with the music playing
من تو رو با نواختن موسيقي پيدا کردم

I was lost til I found you, you, you
من يک گمشده بودم ، من تو رو پيدا کردم ، تو رو

Til I found you, you, you
تو رو پيدا کردم ، تو رو

I said, people
به مردم گفتم

We’re all looking for love tonight
ما امشب داريم دنبال عشق مي گرديم

But sometimes we can’t see it
اما بعضي وقتها نمي تونيم ببينيمش

We’re blinded by light
روشنايي ما رو کور کرده بود

And we all get low, all get low
و ما همش دست کم مي گرفتيمت

Searching for that piece of mind
جست و جو براي تکه اي از ذهن

Just when I’ve given up
درست زماني که از گشتن دنبال يکي مثل خودم

Looking for some kind inside
تسليم شده بودم ، تو رو پيدا کردم ، تو رو

That’s when I found you, you, you
اين موقعي بود که تو رو پيدا کردم

I found you, you, you
من تو رو پيدا کردم ، تو رو

I found you, you, you
من تو رو پيدا کردم ، تو رو

I found you, you, you
من تو رو پيدا کردم ، تو رو

I found you, in the darkest hour
من تو رو تو تاريک ترين زمان پيدا کردم

I found you, in a pouring rain
من تو رو تو زير ريزش باران پيدا کردم

I found you, when I was all in need
من زماني تو رو پيدا کردم که در نياز بودم

And your love pulled me back again
و عشقت مانع از اين شد که دوباره برگردم

Found you in a river of pure emotions
من تو درون رودخانه اي از احساسات پاک يافتم

I found you, my only truth
من تو رو پيدا کردم يگانه حقيقت من

I found you, with the music playing
من تو رو با نواختن موسيقي پيدا کردم

I was lost til I found you
من يک گمشده بودم …… من تو رو پيدا کردم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها