موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو I Don’t Want This Night To End از Luke Bryan با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3529 | ارسال توسط: آوریل 23, 2018
موزیک ویدیو I Don’t Want This Night To End از Luke Bryan با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Luke Bryan – I Don’t Want This Night To End

Girl I know I don′t know you
دختر من میدونم که نمیشناسمت

But your pretty little eyes so blue
اما چشمای خوشگل کوچیک آبی تو

Are pulling me in
دارن منو به داخل میکشن

Like the moon on your skin
مثل ماه روی پوستت

I am so glad you trusted me
من خیلی خوشحالم که تو بهم اعتماد کردی

To slide up on this dusty seat
که روی این صندلی چوبی لیز بخورم و نزدیک تو بشینم

And let your hair down
و بذاری موهات بیان پایین

Get out of town
از شهر بزن بیرون

Got the stars coming out over my hood
ستاره ها از کلاهم میان بیرون

And all I know now is It is going good
و همه ی چیزی که الان میدونم اینه که داره خوب پیش میره

You got your hands up
تو دستات بالا ان

You are rocking in my truck
توی ماشین من داری میترکونی

You got the radio on
رادیو رو روشن کردی

You are singing every song
داری تک تک آهنگارو میخونی

I am set on cruise control
روی حالت کنترل سفر دریایی تنظیم شدم

I am slowly losing hold
دارم یواش یواش از دست میدم کنترلِ

Of everything I got
هر چیزی که دارمو

You are looking so damn hot
تو خیلی جذاب به نظر میرسی

And I don′t know what road We are on
و من نمیدونم ما توی چه جاده ای هستیم

Or where we′ve been
یا کجا بودیم

From staring at you girl
از زل زدن به تو دختر

All I know is I don′t want
this night to end
همه ی چیزی که میدونم اینه که نمیخوام این شب تموم شه

Gonna cuss the morning when it comes
وقتی که صبح بشه به صبح فحش میدم

Cause I know that the rising sun
چون میدونم که خورشید در حال طلوع

Ain′t no good for me
اصلا برای من خوب نیست و فایده ای نداره

Cause you′ll have to leave
چون تو مجبور خواهی بود که بری

Gonna make the most of every mile
از هر مایلی که طی میکنیم بیشترین استفاده رو خواهم کرد

Do anything to make your smile
هر کاری میکنم تا لبخند بزنی

Land on my lips
روی لب هام فرود بیا

Get drunk on your kiss
با بوسه ت مست میشم

Clock on the dash says 3:35
ساعت سه و سی و پنج دقیقه ست

There′s plenty of gas and
the night′s still alive
خیلی بنزین داریم و شب همچنان زنده ست

You got your hands up
تو دستات بالا ان

You are rocking in my truck
توی ماشین من داری میترکونی

You got the radio on
رادیو رو روشن کردی

You are singing every song
داری تک تک آهنگارو میخونی

I am set on cruise control
روی حالت کنترل سفر دریایی تنظیم شدم

I am slowly losing hold
دارم یواش یواش از دست میدم کنترلِ

Of everything I got
هر چیزی که دارمو

You are looking so damn hot
تو خیلی جذاب به نظر میرسی

And I don′t know what road We are on
و من نمیدونم ما توی چه جاده ای هستیم

Or where we′ve been
یا کجا بودیم

From staring at you girl
از زل زدن به تو دختر

All I know is I don′t want
this night to end
همه ی چیزی که میدونم اینه که نمیخوام این شب تموم شه

You got your hands up
تو دستات بالا ان

You are rocking in my truck
توی ماشین من داری میترکونی

You got the radio on
رادیو رو روشن کردی

You are singing every song
داری تک تک آهنگارو میخونی

I am set on cruise control
روی حالت کنترل سفر دریایی تنظیم شدم

I am slowly losing hold
دارم یواش یواش از دست میدم کنترلِ

Of everything I got
هر چیزی که دارمو

You are looking so damn hot
تو خیلی جذاب به نظر میرسی

And I don′t know what road We are on
و من نمیدونم ما توی چه جاده ای هستیم

Or where we′ve been
یا کجا بودیم

From staring at you girl
از زل زدن به تو دختر

All I know is I don′t want
this night to end
همه ی چیزی که میدونم اینه که نمیخوام این شب تموم شه

I don′t want this night to end
نمیخوام این شب تموم شه

No I don′t want this night to end
نه ،نمیخوام این شب تموم شه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها