موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو How Ya Doin از Little Mix ft Missy Elliott با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8739 | ارسال توسط: آگوست 15, 2017
موزیک ویدیو How Ya Doin از Little Mix ft Missy Elliott با زیرنویس فارسی و انگلیسی
 • Little Mix – How Ya Doin- ft. Missy Elliott

 • Hey, how ya doin’? Sorry you can’t get through
  هي حالتون چطوره؟
  شرمنده نميتونم بذارم رد شين
 • Why don’t you leave your name and your number?
  چرا اسم و شمارتون رو نميديد ؟
 • And we’ll get back to you (ooh ooh ooh)
  من بعدا باهاتون تماس ميگيرم
 • Hey, how ya doin’? Sorry you can’t get through
  هي حالتون چطوره؟
  شرمنده نميتونم بذارم رد شين
 • Why don’t you leave your name and your number?
  چرا اسم و شمارتون رو نميديد ؟
 • And we’ll get back to you
  من بعدا باهاتون تماس ميگيرم
 • Ain’t got no time for what you think can be described as love
  من وقت کافي براي مسخره بازي هايي که تو فکر مي کني عشقه ندارم
 • I’ve cut your hold on me, you’re missing me, I’ve had enough
  من باهات به هم ميزنم تو ناراحت ميشي ، بابا کافيه ديگه
 • It’s been so long since you have treated me like I deserved
  من خيلي باهات بودم که فهميدم که چطور به من کلک ميزني انگار که لياقتم اينه
 • So long, baby, I’m gone
  به سلامت عزيزم ، من رفتم
 • You can leave a message for me after the tone
  ميتوني بعد از تماس يه پيام واسم بذاري
 • You called, I missed it
  تو زنگ ميزني ، من قطع مي کنم
 • You called, I missed it,
  تو زنگ ميزني ، من قطع مي کنم
 • You called, and I missed it,
  تو زنگ ميزني ، و من قطع مي کنم
 • Never get back in, tired of listenin’
  ديگه هم زنگ نزن از بس گوش دادم خسته شدم
 • Hey, how ya doin’? Sorry you can’t get through
  هي حالتون چطوره؟
  شرمنده نميتونم بذارم رد شين
 • Why don’t you leave your name and your number?
  چرا اسم و شمارتون رو نميديد ؟
 • And we’ll get back to you
  من بعدا باهاتون تماس ميگيرم
 • Hey, how ya doin’? sorry we don’t mean to be rude
  هي حالتون چطوره؟
  شرمنده ما قصد جسارت نداريم
 • Why don’t you leave your name and your number?
  چرا اسم و شمارتون رو نميديد ؟
 • And we’ll get back to you
  من بعدا باهاتون تماس ميگيرم
 • I know that you keep calling my phone
  من ميدونم که تو پشت سر هم به گوشيم زنگ ميزني
 • But baby there ain’t nobody home
  اما عزيزم هيچکس خونه نيست
 • So won’t you leave your name and your number?
  پس نميخواي اسم و شماره ات رو تحويل بدي؟
 • And we’ll get back to you
  و من بعدا بهت زنگ بزنم
 • I’m through with wishing things with you and me could be so good
  من وارد اين رابطه شدم با آرزوي اينکه من و تو بتونيم با هم خوش باشيم
 • Time to wake up or no make-ups can’t make me a fool
  ديگه ،وقت بيدار شدنه يا وقت ارايش کردنه ،من رو احمق نميکنه
 • Too much history, now it comes down to one thing
  ديگه تاريخ مصرفمون تموم شده وقتشه يه چيزايي رو روشن کنيم
 • So long, baby, I’m gone
  به سلامت عزيزم ، من رفتم
 • you can leave a message for me after the tone (oh!)
  ميتوني بعد از تماس يه پيام واسم بذاري
 • You called, I missed it
  تو زنگ ميزني ، من قطع مي کنم
 • You called, I missed it,
  تو زنگ ميزني ، من قطع مي کنم
 • You called, and I missed it,
  تو زنگ ميزني ، من قطع مي کنم
 • Never get back in, tired of listenin’
  ديگه هم زنگ نزن از بس گوش دادم خسته شدم
 • Hey, how ya doin’? Sorry you can’t get through
  هي حالتون چطوره؟
  شرمنده نميتونم بذارم رد شين
 • Why don’t you leave your name and your number (number)?
  چرا اسم و شمارتون رو نميديد ؟
 • And we’ll get back to you (will get back to you)
  من بعدا باهاتون تماس ميگيرم
 • Hey, how ya doin’? sorry we don’t mean to be rude
  هي حالتون چطوره؟
  شرمنده ما قصد جسارت نداريم
 • Why don’t you leave your name and your number (number)?
  چرا اسم و شمارتون رو نميديد ؟
 • And we’ll get back to you (will get back to you)
  من بعدا باهاتون تماس ميگيرم
 • I know that you keep calling my phone
  من ميدونم که تو پشت سر هم به گوشيم زنگ ميزني
 • But baby there ain’t nobody home
  اما عزيزم هيچکس خونه نيست
 • So won’t you leave your name and your number?
  پس نميخواي اسم و شماره ات رو تحويل بدي؟
 • And we’ll get back to you
  و من بعدا بهت زنگ بزنم
 • Now, Listen boy you can never play miss got my mind twisted
  ببين پسر تو نميتوني با دخترا بازي کني چون اعصابم خراب ميشه
 • Whenever I don’t answer you be leavin’ messages
  هروقت هم که جواب نميدم پيام ميذاري
 • You don’t do me right cos’ you got way too many kicks
  تو با من خوب راه نمياي چون راهي رو انتخاب کردي که پر از کتک کاريه
 • You get the wrong number “BRRR” it’s unlisted (come-on)
  تو شماره اشتباهي رو گرفتي بررررررررر اين تو ليست نيست
 • I’mma change my digits, I’mma keep you distant
  من ميخوام شمارم رو عوض کنم
  ميخوام فاصله ام رو با تو حفظ کنم
 • Oh now you want me back, you wanna pay a visit
  آها حالا ميخواي من برگردم
  تو ميخواي ترتيب يه ملاقات رو بدي
 • You gettin’ downtown “MMMM” click-click (yow)
  تو پايين شهر رو انتخاب مي کني
  (م م م م ، کليک کليک (برو بينيم بابا :دي
 • Brand new song here yeah-yeah Missy with Little Mix
  اينم نسخه جديده آهنگ که ميبيني آره آره
  ميسي به همراه ليتل ميکس
 • Yeah I used to hold you down, I don’t want you round
  آره من ازش استفاده کردم که تو رو کنس کنم
  نميخوام ديگه دور و برم باشي
 • ‘Cos I’ll play that, you just saw me the clown
  چون اينجا فقط منم که بازي مي کنم
  تو فقط منو يه دلقک ميبيني
 • Well it’s over now
  خوب حالا ديگه تموم شد
 • Yeah it’s over now
  آره ديگه تموم شد
 • And when you call, I’mma send you to my voicemail
  و وقتي که تو زنگ ميزني ميفرستمت رو پيام صوتي
 • Hey, how ya doin’? Sorry you can’t get through
  هي حالتون چطوره؟
  شرمنده نميتونم بذارم رد شين
 • Why don’t you leave your name and your number (number)?
  چرا اسم و شمارتون رو نميديد ؟
 • And we’ll get back to you (hey, yeah!)
  من بعدا باهاتون تماس ميگيرم
 • Hey, how ya doin’? Sorry we don’t mean to be rude (Sorry we don’t mean to be rude)
  هي حالتون چطوره؟
  شرمنده ما قصد جسارت نداريم
 • Why don’t you leave your name and your number?
 • And we’ll get back to you (will get back to you)
  چرا اسم و شمارتون رو نميديد ؟من بعدا باهاتون تماس ميگيرم
 • Never get back never gonna get back
  ديگه زنگ نزن ديگه هيچوقت زنگ نزن
 • Never get back never gonna get back
  ديگه زنگ نزن ديگه هيچوقت زنگ نزن
 • Never get back to you
  ديگه زنگ نزن ديگه هيچوقت زنگ نزن
0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️