موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو How Can It Be از Lauren Daigle با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 784 | ارسال توسط: می 12, 2020
موزیک ویدیو How Can It Be از Lauren Daigle با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو How Can It Be از Lauren Daigle با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ این آهنگ درباره ی اینه که چقدر خدا بخشنده ست

با این که ما هر روز با دروغ و خیانت و دزدی …ناامیدش میکنیم ولی بازم ما رو میبخشه و دوستمون داره 🌹❤️


Lauren Daigle – How Can It Be

I am guilty
من گناهکارم

Ashamed of what I have done‚
what I have become
از کاری که کردم و آدمی که بهش تبدیل شدم شرمنده ام

These hands are dirty
این دستا آلوده هستن

I dare not lift them
up to the Holy One
جرات نمیکنم که به سمت خدا بلندشون کنم

You plead my cause‚ you
right my wrongs
تو عجز منو شنیدی، تو اشتباهاتمو درست کردی

You break my chains‚ you overcome
تو زنجیرای منو پاره کردی و پیروز شدی(بهشون غلبه کردی)

You gave your life‚ to give me mine
تو زندگیتو دادی که منو نجات بدی

You say that I am free
تو گفتی که من(از گناهام)آزادم

How can it be? Yeah
چطور ممکنه؟

How can it be?
چطور ممکنه؟

I have been hiding
داشتم قایم میشدم

Afraid I have let you down
میترسیدم که ناامیدت کرده باشم

Inside I doubt‚ that you could love me
ته دلمم شک داشتم که تو هوزم میتونی دوستم داشته باشی

But in your eyes‚ there′s
only grace now
ولی در چشم تو فقط بخشش وجود داره

You plead my cause‚ you
right my wrongs
تو عجز منو شنیدی، تو اشتباهاتمو درست کردی

You break my chains‚ you overcome
تو زنجیرای منو پاره کردی و پیروز شدی

You gave your life‚ to give me mine
تو زندگیتو دادی که منو نجات بدی

You say that I am free
تو گفتی که من(از گناهام)آزادم

How can it be? Yeah
چطور ممکنه؟

How can it be? Yeah
چطور ممکنه؟

Though I fall‚ you can make me new
با این که شکست میخورم ولی تو میتونی منو از نو بسازی

From this death‚ I will rise with you
بعد از این مرگ، من با تو برمیخیزم

Oh‚ the grace reaching
out for me‚ yeah
بخشش تو همیشه شامل حالم میشه

How can it be‚ how can it be?
چطور ممکنه؟

You plead my cause‚ you
right my wrongs
تو عجز منو شنیدی، تو اشتباهاتمو درست کردی

You break my chains‚ you overcome
تو زنجیرای منو پاره کردی و پیروز شدی

You gave your life‚ to give me mine
تو زندگیتو دادی که منو نجات بدی

You say that I am free‚ yeah
تو گفتی که من(از گناهام)آزادم

You plead my cause‚ you
right my wrongs
تو عجز منو شنیدی، تو اشتباهاتمو درست کردی

You break my chains‚ you overcome
تو زنجیرای منو پاره کردی و پیروز شدی

You gave your life‚ to give me mine
تو زندگیتو دادی که منو نجات بدی

You say that I am free
تو گفتی که من(از گناهام)آزادم

How can it be? Yeah
چطور ممکنه؟

How can it be? Yeah
چطور ممکنه؟

کامنت ها