موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Hot N Cold از Katy Perry با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 10010 | ارسال توسط: دسامبر 15, 2017
موزیک ویدیو Hot N Cold از Katy Perry با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Katy Perry – Hot N Cold

You change your mind
تو نظرتو عوض میکنی

Like a girl changes clothes
مثل دختری که لباساشو عوض میکنه

Yeah you, P***S
آره تو, پ*د میشی

Like a b***h
مثل یه ه**ه

I would know
میدونم

And you over think
و تو زیادی فکر میکنی

Always speak
همیشه

Cryptically
مرموز حرف میزنی

I should know
باید بدونم

That you’re no good for me
که تو برای من خوب نیستی

‘Cause you’re hot then you’re cold
چون تو یه لحظه داغی و لحظه بعد سرد

You’re yes then you’re no
یه لحظه آره ای و لحظه ی بعد نه

You’re in then you’re out
یه لحظه داخل و لحظه ی بعد بیرون

You’re up then you’re down
یه لحظه بالایی و لحظه ی بعد پایین

You’re wrong when it’s right
تو اشتباهی وقتی همه چیز درسته

It’s black and it’s white
سیاهه و سفیده

We fight, we break up
ما دعوا میکنیم, به هم میزنیم

We kiss, we make up
ما همدیگه رو میبوسیم, آشتی میکنیم

(You) You don’t really want to stay, no
تو واقعا نمیخوای که بمونی, نه

(You) But you don’t really want to go-o
اما واقعا هم نمیخوای که بری

You’re h*t then you’re cold
تو یه لحظه دا*ی و لحظه بعد سرد

You’re yes then you’re no
یه لحظه آره ای و لحظه ی بعد نه

You’re in then you’re out
یه لحظه داخل و لحظه ی بعد بیرون

You’re up then you’re down
یه لحظه بالایی و لحظه ی بعد پایین

We used to be
ما قبلا

Just like twins
مثل دوقلو ها بودیم

So in sync
خیلی هماهنگ

The same energy
انرژی یکسان

Now’s a dead battery
حالا مثل یه باطری خالیه همه چی

Used to laugh bout nothing
به هیچ و پوچ میخندیدیم

Now you’re plain boring
حالا کاملا خسته کننده ای

I should know that
باید بدونم که

You’re not gonna change
تو تغییر نخواهی کرد

‘Cause you’re h**t then you’re cold
چون تو یه لحظه دا**ی و لحظه بعد سرد

You’re yes then you’re no
یه لحظه آره ای و لحظه ی بعد نه

You’re in then you’re out
یه لحظه داخل و لحظه ی بعد بیرون

You’re up then you’re down
یه لحظه بالایی و لحظه ی بعد پایین

You’re wrong when it’s right
تو اشتباهی وقتی همه چیز درسته

It’s black and it’s white
سیاهه و سفیده

We fight, we break up
ما دعوا میکنیم, به هم میزنیم

We kiss, we make up
ما همدیگه رو میبوسیم, آشتی میکنیم

(You) You don’t really want to stay, no
تو واقعا نمیخوای که بمونی, نه

(You) But you don’t really want to go-o
اما واقعا هم نمیخوای که بری

You’re h***t then you’re cold
تو یه لحظه داغی و لحظه بعد سرد

You’re yes then you’re no
یه لحظه آره ای و لحظه ی بعد نه

You’re in then you’re out
یه لحظه داخل و لحظه ی بعد بیرون

You’re up then you’re down
یه لحظه بالایی و لحظه ی بعد پایین

Follow Us On Instagram: @subricacom
مارا در اینستاگرام دنبال کنید
@subricacom

Someone call the doctor
یه نفر دکتر رو خبر کنه

Got a case of a love bi-polar
یه مورد عشق دو قطبی داریم

Stuck on a roller coaster
به یه ترن هوایی چسبیدیم

Can’t get off this ride
نمیتونیم پیاده شیم

You change your mind
تو نظرتو عوض میکنی

Like a girl changes clothes
مثل دختری که لباساشو عوض میکنه

‘Cause you’re h**t then you’re cold
چون تو یه لحظه دا*ی و لحظه بعد سرد

You’re yes then you’re no
یه لحظه آره ای و لحظه ی بعد نه

You’re in then you’re out
یه لحظه داخل و لحظه ی بعد بیرون

You’re up then you’re down
یه لحظه بالایی و لحظه ی بعد پایین

You’re wrong when it’s right
تو اشتباهی وقتی همه چیز درسته

It’s black and it’s white
سیاهه و سفیده

We fight, we break up
ما دعوا میکنیم, به هم میزنیم

We kiss, we make up
ما همدیگه رو میبوسیم, آشتی میکنیم

You’re h**t then you’re cold
تو یه لحظه دا**ی و لحظه بعد سرد

You’re yes then you’re no
یه لحظه آره ای و لحظه ی بعد نه

You’re in then you’re out
یه لحظه داخل و لحظه ی بعد بیرون

You’re up then you’re down
یه لحظه بالایی و لحظه ی بعد پایین

You’re wrong when it’s right
تو اشتباهی وقتی همه چیز درسته

It’s black and it’s white
سیاهه و سفیده

We fight, we break up
ما دعوا میکنیم, به هم میزنیم

We kiss, we make up
ما همدیگه رو میبوسیم, آشتی میکنیم

(You) You don’t really want to stay, no
تو واقعا نمیخوای بمونی, نه

(You) But you don’t really want to go-o
اما واقعا هم نمیخوای بری

You’re h**t then you’re cold
تو یه لحظه دا**ی و لحظه بعد سرد

You’re yes then you’re no
یه لحظه آره ای و لحظه ی بعد نه

You’re in then you’re out
یه لحظه داخل و لحظه ی بعد بیرون

You’re up then you’re down, down.
یه لحظه بالایی و لحظه ی بعد پایین، پایین

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️