موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Hollaback Girl از Gwen Stefani با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 529 | ارسال توسط: مارس 2, 2023
موزیک ویدیو Hollaback Girl از Gwen Stefani با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Hollaback Girl از Gwen Stefani با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ گوئن: مشهور بودن مثل دبیرستانی بودنه ولی من دلم نمیخواد چیرلیدر باشم. دلم نمیخواد گوئن استفنی باشم اون(گوئن استفنی) یه چیرلیدره و من دارم زیر سایه ی اون زندگی میکنم.


Gwen Stefani – Hollaback Girl

Ooh this my shit
آها، اینه من لعنتی

All the girls stomp your feet like this
همه دخترا پاهاتو اینجوری قلم میکنن

A few times I’ve been around that track
چند باری که دور و بر این جاده بودم

So it’s not just gonna happen like that
پس قرار نیس (دوباره)اینجوری بشه

′Cause I ain′t no hollaback girl
چونکه . من دختر بدکار نیستم

I ain’t no Hollaback Girl
من دختر خرابی نیستم

A few times I’ve been around that track
چند باری که دور و بر این جاده بودم

So it’s not just gonna happen like that
پس قرار نیس اینجوری بشه

′Cause I ain′t no hollaback girl
چونکه من دختر خرابی نیستم

I ain’t no Hollaback Girl
من دختر خرابی نیستم

this my shit, this my shit
این منم یه دیونه، این منه دیونه

this my shit, this my shit
این منم یه دیونه، این منه دیونه

this my shit, this my shit
این منم یه دیونه، این منه دیونه

this my shit, this my shit
این منم یه دیونه، این منه دیونه

I heard that you were talking shit
شنیدام تو چرت وپرت میگی

And you didn’t think that I would hear it
و تو فکرشو نمیکردی که به گوشم برسه

People hear you talking like that Getting everybody fired up
مردم شنیدن که اینطور گفتی
همه رو به گلوله میبندم

So I’m ready to attack, gonna lead the pack
پس من اماده حمله ام گلوله هم تو کوله هستش

Gonna get a touchdown, gonna take you out
میام زمینت بزنم و بندازمت بیرون

That’s right, put your pom-poms downs Getting everybody fired up
(مگر نه حودت و دوستات رو) به گلوله میبندم
درسته. مسلسلتو بنداز پایین

few times I’ve been around that track
چند باری که دور و بر این جاده بودم

So it’s not just gonna happen like that
پس قرار نیس اینجوری بشه

′Cause I ain′t no hollaback girl
چونکه . من دختر بدکار نیستم

I ain’t no Hollaback Girl
من دختر خرابی نیستم

few times I’ve been around that track
چند باری که دور و بر این جاده بودم

So it’s not just gonna happen like that
پس قرار نیس (دوباره)اینجوری بشه

′Cause I ain′t no hollaback girl
چونکه . من دختر بدکار نیستم

I ain’t no Hollaback Girl
من دختر خرابی نیستم

this my shit, this my shit
این منه دیونه، این منه دیونه

this my shit, this my shit
این منه دیونه، این منه دیونه

this my shit, this my shit
این منه دیونه، این منه دیونه

this my shit, this my shit
این منم یه دیونه، این منه دیونه

So that′s right dude‚ met
me at the bleachers
این یک حقیقته خوشتیپ. پس بیا منو در سالن مدرسه ببین

No principals‚ no student teachers
بدون هیچ مدیر…دانش آموز و معلمی

Both of us wanna be the winner‚
but there can only be one
هردوی ما میخواد برنده باشه ولی فقط یکی مون میتونه

So I am gona fight‚ gona
give it my all
پس قصد دارم بجنگم … و روی همه چیزم شرط می بندم

Gona make you fall‚ gona sock it to ya
کاری میکنم شکست بخوری…و بهت مشت بزنم

That′s right‚ I am the last
one standing‚ and another
one bites the dust
این راسته..در آخر من تنها کسی هستم ایستادم..ودیگری به فنا رفته

few times I’ve been around that track
چند باری که دور و بر این جاده بودم

So it’s not just gonna happen like that
پس قرار نیس (دوباره)اینجوری بشه

′Cause I ain′t no hollaback girl
چونکه . من دختر بدکار نیستم

I ain’t no Hollaback Girl
من دختر خرابی نیستم

few times I’ve been around that track
چند باری که دور و بر این جاده بودم

So it’s not just gonna happen like that
پس قرار نیس (دوباره)اینجوری بشه

′Cause I ain′t no hollaback girl
چونکه . من دختر بدکار نیستم

I ain’t no Hollaback Girl
من دختر خرابی نیستم

this my shit, this my shit
این منم یه دیونه، این منه دیونه

this my shit, this my shit
این منم یه دیونه، این منه دیونه

this my shit, this my shit
این منم یه دیونه، این منه دیونه

this my shit, this my shit
این منم یه دیونه، این منه دیونه

Let me hear you say‚ this shit
is bananas‚ B A N A N A S
بهم بگو تا بشنوم…. این یک دیونه خله

This shit is bananas‚ B A N A N A S
این یک دیونه خله

Again this shit is bananas‚
B A N A N A S!
دوباره ….این یک دیونه خله

This shit is bananas‚ B A N A N A S
این لعنتی. خله

few times I’ve been around that track
چند باری که دور و بر این جاده بودم

So it’s not just gonna happen like that
پس قرار نیس اینجوری بشه

′Cause I ain′t no hollaback girl
چونکه . من دختر بدکار نیستم

I ain’t no Hollaback Girl
من دختر خرابی نیستم

few times I’ve been around that track
چند باری که دور و بر این جاده بودم

So it’s not just gonna happen like that
پس قرار نیس (دوباره)اینجوری بشه

′Cause I ain′t no hollaback girl
چونکه . من دختر بدکار نیستم

I ain’t no Hollaback Girl
من دختر خرابی نیستم

this my shit, this my shit
این منم یه دیونه، این منه دیونه

this my shit, this my shit
این منم یه دیونه، این منه دیونه


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید