موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Hey You از Pink Floyd با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5548 | ارسال توسط: نوامبر 1, 2017
موزیک ویدیو Hey You از Pink Floyd با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Pink Floyd – Hey You

Hey you, out there in the cold
هی تو,که اون بیرون توی سرمایی

Getting lonely, getting old
در حال تنها شدن,در حال پیر شدن

Can you feel me?
میتونی منو احساس کنی؟(درکم کنی)

Hey you, standing in the aisles
هی تو,که ایستادی توی راه رو ها

With itchy feet and fading smiles
با پاهای در حال خارش و لبخندهای محوشونده

Can you feel me?
میتونی منو احساس کنی؟(درکم کنی)

Hey you, don’t help them to bury the light
هی تو,بهشون اجازه نده که نور رو دفن کنن

Don’t give in without a fight
بدون این که مبارزه کنی بیخیال و تسلیم نشو

Hey you, out there on your own
هی تو,که اون بیرون تنها ای

Sitting naked by the phone
در حالی که برهنه کنار تلفن نشستی

Would you touch me?
لمسم میکنی؟

Hey you, with your ear against the wall
هی تو,که گوشت رو چسبوندی به دیوار

Waiting for someone to call out
منتظری که کسی صدات کنه

Would you touch me?
لمسم میکنی؟

Hey you, would you help me to carry the stone?
هی تو,بهم کمک میکنی که سنگ رو حمل کنم؟

Open your heart, I’m coming home
قلبت رو باز کن,من دارم میام خونه

But it was only fantasy
ولی اون فقط فانتزی و رویا بود

The wall was too high
دیوار زیادی بلند بود

As you can see
همونطور که میتونی ببینی

No matter how he tried
مهم نیست که چقدر اون تلاش کرد

He could not break free
اون نتونست خودشو آزاد کنه

And the worms ate into his brain
و کرم ها مغزش رو خوردن (استعاره از زوال و تباهی ذهنی)

Hey you, out there on the road
هی تو,که اون بیرون توی جاده ای

Always doing what you’re told
همیشه در حال انجام دادن هر کاری هستی که بهت گفته شده که انجام بدی

Can you help me?
میتونی کمکم کنی؟

Hey you, out there beyond the wall
هی تو,که اون بیرون اون طرف دیوار ایستادی

Breaking bottles in the hall
توی سرسرا بطری ها رو میشکونی

Can you help me?
میتونی کمکم کنی؟

Hey you, don’t tell me there’s no hope at all
هی تو,بهم نگو که هیچ امیدی وجود نداره

Together we stand, divided we fall
اگر با هم باشیم پابرجا میمونیم,اگر جدا بشیم سقوط میکنیم و شکست میخوریم

کامنت ها