موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Hey (Nah Neh Nah) از Vaya con dios با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 167 | ارسال توسط: مارس 25, 2024
موزیک ویدیو Hey (Nah Neh Nah) از Vaya con dios با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Hey (Nah Neh Nah) از Vaya con dios با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ 👈 تماشا و دانلود موزیک ویدیو رسمی وایا کان دیوس با زیرنویس


Milk & Sugar vs. Vaya Con Dios – Hey (Nah Neh Nah)Remix

I got on the phone and called the girls, said
تلفن رو برداشتم و زنگ زدم به دخترا، گفتم

Meet me down at Curly Pearls, for a
منو پایین کیورلی پیرز ببینید،برای یک

Ney, Nah Neh Nah
نِی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نِی نا نه نا

In my high-heeled shoes and fancy fads
با کفش های پاشنه بلندم و ادا های فوق با کلاسیم

I ran down the stairs hailed me a cab, going
پایین پله دویدم و و یه تاکسی صدا زدم که بیاد،

Ney, Nah Neh Nah
نِی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نِی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نِی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نِی نا نه نا

oh na, Ney, Nah Neh Nah
اووو نه نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Nah Neh Nah
نه نه نه….

When I pushed the door, I saw Eleanor
وقنی در رو میبستم، اِلِنور رو دیدم

And Mary-Lou swinging on the floor, going
و مری لو که داشت روی زمین قلط میزد (می رقصید)

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Sue came in, in a silk sarong
سو اومد، و یه لباس سارافون ابریشمی هم تنش بود

She walzed across as they played that song, going
و سرشو پایین انداخت وقتی داشت رد میشد و اونا داشتن آهنگ میزدن

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

oh, Nah, Ney, Nah Neh Nah
اوووو نه نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Nah Neh Nah
نه نه نه…

Annie was a little late
انی یکم دیر کرد ولی

She had to get out of a date with a
مجبور بود بره بیرون واسه یه قرار با

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Carole fixed another drink
کارول یه نوشیدنی دیگه زد به بدن

As the piano man began to sing that song
در حالی که مرد پیانیست یه آهنگ دیگه داشت میخوند

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

oh Nah, Ney, Nah Neh Nah
اوو نه نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Nah Neh Nah
نه نه نه…

It was already half past three
دیگه طرفای سه و نیم بود

But the night was young and so were we,
اما شب دراز بود و ما هم قلندر بیداری، و ما

dancing
داشتیم میرقصیدیم

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

Oh Lord, did we have a ball
اوه سرورم، ما خیلی دلو جرئت داشتیم (تو اون لحظه ی مستی)

Still singing, walking down that hall, that
همچنان میخوندیمو میرفتیم پایین تالار، که

Ney, Nah Neh Nah
نی نا نه نا

نسخه ریمیکس با زیرنویس
در سایت سابریکا

Nah Neh Nah
نا نه نا..

موزیک ویدیو ریمیکس وایا کان دیوس Hey (Nah Neh Nah) Remix با زیرنویس چسبیده


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️