موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات – سوتی زنونه 😅

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Hey Mama از David Guetta ft Nicki Minaj, Bebe Rexha با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2903 | ارسال توسط: می 12, 2021
موزیک ویدیو Hey Mama از David Guetta ft Nicki Minaj, Bebe Rexha با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Hey Mama از David Guetta ft Nicki Minaj, Bebe Rexha با زیرنویس فارسی و انگلیسی


David Guetta – Hey Mama ft Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack

Be my woman‚ girl
خانم خودم باش، دختر

I will Be your man
منم مردت میشم

Yes I be your woman
آره میشم خانم ـت

Yes I be your baby
آره میشم عزیزدِلت

Yes I be whatever that you
tell me when you ready
آره میشم هرچی که تو خواستی، فقط لب تَر کن و بهم بگو
%آره هر چی که بهم بگی میشم،هروقت که آماده بودی%

Yes I be your girl‚ forever your lady
آره من میشم دختر (مال) خودت، تا ابد خانم خودت
(تا ابد به تو تعلق دارم)

You ain′t never gotta worry‚
I am down for you baby
مبادا که نگران باشی، من تا آخرش باهاتم عزیزم
(تا ابد به تو وفادارم و مال خودتم و پایه همه کارهاتم)

Best believe that when you need that
، این وعده رو قطعی بدون
… وقتی بهش احتیاج داشتی

I will provide that you
will always have it
برات آماده و مهیاش میکنم، همیشه برات آماده ـست
نیازهای روحی ـت و البته جنسی ـت رو برطرف میکنم)
(اینو بدون که هر موقع بخوای برات مهیاست

I will be on deck, keep it in check
من روی عرشه تو ام (مال تو ام)، همیشه حواست به این باشه
(بهت وفادارم و هیچ موقع بهت خیانت نمیکنم)
(همیشه اماده س*ک*س با تو ام، حواست به این باشه)
%واسه هر کاری(به خاطر تو)آماده ام،خیالت راحت%

When you need that I
am let you have it
هرموقع بهش احتیاج پیدا کردی، میذارم داشته باشیش
(هر موقع به س*ک*س احتیاج داشتی، انجامش میدیم)

You beatin′ drum like dum di di dey
… یجوری این طبل رو قشنگ با ریتم مینوازی که
(یجوری با حرارت با من س*ک*س میکنی که انگار صداش مثل طبل ریتم داره)
(تشبیه طبل به س*ک*س و دام دی دی دِی تشبیه صدای طبل به نحوه س*ک*س)

I love the dirty rhythm you play
عاشق ریتم کثیفی (پر تب و تابی) ام که مینوازی
(عاشق این نحوه س*ک*س با تو ام)
(ادمه تشبیه های بیت قبل)

I wanna hear you calling my name
میخوام که هنگام (س*ک*س) اسمم رو صدا بزنی

Like hey mama mama hey mama mama
مثل هی ماما ماما، هی ماما
معمولا گفتن هی ماما زمانیه که به کمک مادرت احتیاج داشته باشی)
و اینجا هم دختره از پسره میخواد که این حرف رو بزنه و
(دختره رو مادرش فرض کنه و بهش بگه که کمک میخواد، البته هنگام س*ک*س

Banging the drum like dum di di dey
… یجوری این طبل رو قشنگ با ریتم مینوازی که
(یجوری با حرارت با من س*ک*س میکنی که انگار صداش مثل طبل ریتم داره)

I know you want it in the worst way
(میدونم که بدجوری میخوایش (س*ک*س

I wanna hear you calling my name
میخوام که هنگام (س*ک*س) اسمم رو صدا بزنی

Like hey mama mama hey mama mama
مثل هی ماما ماما، هی ماما
معمولا گفتن هی ماما زمانیه که به کمک مادرت احتیاج داشته باشی)
و اینجا هم دختره از پسره میخواد که این حرف رو بزنه و
(دختره رو مادرش فرض کنه و بهش بگه که کمک میخواد، البته هنگام س*ک*س

Be my woman‚ girl
خانم خودم باش، دختر

I will Be your man
منم مردت میشم

Be my woman‚ girl
خانم خودم باش، دختر

I will Be your man
منم مردت میشم

Yes I do the cooking
… آره برات میپزم

Yes I do the cleaning
آره برات میشورم
(تا بدونی وظایف خودمو توی یه رابطه کامل انجام میدم)

Plus I keep the nana real
sweet for your eating
و “نا-نا” رو هم برای صبحونه ـت تازه نگه میدارم
منظور از نا-نا و*ا*ژ*ن دختره است که همیشه)
(برای اینکه پسرذه بخورتش، آماده ـست

Yes you be the boss yes
I be respecting
آره تو رئیس باش و منم بهت احترام میذارم
(حاضرم برای با تو بودن تمام شرایط تو رو قبول کنم)

Whatever that you tell me ′cause
It is game you be spitting
هر چی تو بگی چون این یه بازیه که تو توش همه کاره ای
(be spitting:همه کاره بودن)
%به خاطر چرب زبونیت، هر چی بگی همون میشه%

Best believe that when you need that
، این وعده رو قطعی بدون
… وقتی بهش احتیاج داشتی

I will provide that you
will always have it
برات آماده و مهیاش میکنم، همیشه برات آماده ـست
نیازهای روحی ـت و البته جنسی ـت رو برطرف میکنم)
(اینو بدون که هر موقع بخوای برات مهیاست

I will be on deck keep it in check
من روی عرشه تو ام (مال تو ام)، همیشه حواست به این باشه
(بهت وفادارم و هیچ موقع بهت خیانت نمیکنم)
(همیشه اماده س*ک*س با تو ام، حواست به این باشه)

When you need that I
am let you have it
هرموقع بهش احتیاج پیدا کردی، میذارم داشته باشیش
(هر موقع به س*ک*س احتیاج داشتی، انجامش میدیم)

You beatin′ my drum like dum di di dey
… یجوری این طبل رو قشنگ با ریتم مینوازی که
(یجوری با حرارت با من س*ک*س میکنی که انگار صداش مثل طبل ریتم داره)
(تشبیه طبل به س*ک*س و دام دی دی دِی تشبیه صدای طبل به نحوه س*ک*س)

I love the dirty rhythm you play
عاشق ریتم کثیفی (پر تب و تابی) ام که مینوازی
(عاشق این نحوه س*ک*س با تو ام)
(ادمه تشبیه های بیت قبل)

I wanna hear you calling my name
میخوام که هنگام (س*ک*س) اسمم رو صدا بزنی

Like hey mama mama hey mama mama
مثل هی ماما ماما، هی ماما
معمولا گفتن هی ماما زمانیه که به کمک مادرت احتیاج داشته باشی)
و اینجا هم دختره از پسره میخواد که این حرف رو بزنه و
(دختره رو مادرش فرض کنه و بهش بگه که کمک میخواد، البته هنگام *س*ک*س

Banging the drum like dum di di dey
… یجوری این طبل رو قشنگ با ریتم مینوازی که
(یجوری با حرارت با من س*ک*س میکنی که انگار صداش مثل طبل ریتم داره)

I know you want it in the worst way
(میدونم که بدجوری میخوایش (س**ک*س

I wanna hear you calling my name
میخوام که هنگام (س*ک*س) اسمم رو صدا بزنی

Like hey mama mama hey mama mama
مثل هی ماما ماما، هی ماما
معمولا گفتن هی ماما زمانیه که به کمک مادرت احتیاج داشته باشی)
و اینجا هم دختره از پسره میخواد که این حرف رو بزنه و
(دختره رو مادرش فرض کنه و بهش بگه که کمک میخواد، البته هنگام س*ک*س

Be my woman‚ girl
خانم خودم باش، دختر

I will Be your man
منم مردت میشم

Be my woman‚ girl
خانم خودم باش، دختر

I will Be your man
منم مردت میشم

Whole crew got the juice
… کل رفیقات دارن میان اما
%به معنی بزرگ بودن بی*ض*ه هاست%

Your dick game the truth
اما اینکه تو توی س*ک*س ماهرتری قابل توجه ـه
کل دوستات با این همه انرژِی دارن میان اما بین اونا)
اینکه تو از همه آلت بهتری داری و
(زنا رو طوری که میخوان ار*ض*ا میکنی یه چیز خاصه

My screams is the proof
ناله های (هنگام س*ک*س) منم مدرکشه

Them other dudes get the deuce
… کل رفیقات بخاطر بد بودن تو س*ک*س معروفن

I might speed in the coupe
… پس با ماشین کوپه سریعا

Leaving this interview
این “مصاحبه” رو ترک میکنم
(چون فقط میخوام با تو باشم، از کنار دوستات رد میشم)
%چون انقدر پولدار هستم که به اراجیف کسی نیاز نداشته باشم%

It ain′t nothin′ new‚ I
been fuckin with you
اینکه چیز جدیدی نیست، من قبلا هم باهات س*ک*س داشتم

None of them bitches ain′t taking you
هیچ دختری تو رو بعنوان عشقش قبول نداره
%هیچ کدوم از اون دخترا قرار نیست تو رو داشته باشن%

Just tell them to make a U (make a U)
فقط به اون دخترا بگو که برن پی کارشون
(U:U Turn – برگشتن و رفتن)

Huh‚ that how it be‚ I come
first like debuts‚ huh
آره، بایدم همینطور باشه
چون من اول از همه دست بکار میشم
(برای تو رو بدست آوردن و س*ک*س با تو)

So baby when you need that‚
give me that word
پس هر موقع به (س*ک*س) نیاز داشتی، بهم بگو

I am no good‚ I will
be bad for my baby
درسته که دیگه تو س*ک*س خوب نیستم اما
برای “عزیز دلم” یه دختر شیطونم
(ایهام: هم معنی عاشق پسره بودن- هم معنی عاشق آلتش بودن)
%مفهوم: تو عاشقی خوب نیستم ولی تو س*ک*س خیلی خوبم%

So I make sure that He
is getting his share
پس مطمئن میشم هرجوری که میخواد علایقش
توی س*ک*س رو برطرف کنم
%مطمئن باش که سهمش رو میگیره%

So I make sure that his baby take care
پس مطمئن میشم بچه ـش (آلتش) خوب نگهداری بشه

So I make sure mama, toes on my knees
(پس مطمئن میشم ماما، زانو میزنم(برای ساک زدن آلت پسره

Keep him‚ please‚ rub him down‚
be a lady and a freak
خواهشا بگیرش توی دستات و بمالش
یه خانوم همه کاره (توی هر نوع س*ک*س) باش
(پایه هر نوع س*ک*سی با مردت باش)
%منظور: هم میتونم یه خانم باشم هم تو س*ک*س خوب باشم%

You beatin′ my drum like dum di di dey
… یجوری این طبل رو قشنگ با ریتم مینوازی که
(یجوری با حرارت با من س*ک*س میکنی که انگار صداش مثل طبل ریتم داره)
(تشبیه طبل به س*ک*س و دام دی دی دِی تشبیه صدای طبل به نحوه س*ک*س)

I love the dirty rhythm you play
عاشق ریتم کثیفی (پر تب و تابی) ام که مینوازی
(عاشق این نحوه س*ک*س با تو ام)
(ادمه تشبیه های بیت قبل)

I wanna hear you calling my name
میخوام که هنگام (س*ک*س) اسمم رو صدا بزنی

Like hey mama mama hey mama mama
مثل هی ماما ماما، هی ماما
معمولا گفتن هی ماما زمانیه که به کمک مادرت احتیاج داشته باشی)
و اینجا هم دختره از پسره میخواد که این حرف رو بزنه و
(دختره رو مادرش فرض کنه و بهش بگه که کمک میخواد، البته هنگام س*ک*س

Banging the drum like dum di di dey
… یجوری این طبل رو قشنگ با ریتم مینوازی که
(یجوری با حرارت با من س*ک*س میکنی که انگار صداش مثل طبل ریتم داره)

I know you want it in the worst way
(میدونم که بدجوری میخوایش (س*ک*س

I wanna hear you calling my name
میخوام که هنگام (س*ک*س) اسمم رو صدا بزنی

Like hey mama mama mama hey mama mama
مثل هی ماما ماما، هی ماما
معمولا گفتن هی ماما زمانیه که به کمک مادرت احتیاج داشته باشی)
و اینجا هم دختره از پسره میخواد که این حرف رو بزنه و
(دختره رو مادرش فرض کنه و بهش بگه که کمک میخواد، البته هنگام س*ک*س

Be my woman‚ girl
خانم خودم باش، دختر

I will Be your man
منم مردت میشم

Be my woman‚ girl
خانم خودم باش، دختر

I will Be your man
منم مردت میشم


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید