موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Hero از Mariah Carey با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1388 | ارسال توسط: سپتامبر 7, 2019
موزیک ویدیو Hero از Mariah Carey با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Mariah Carey – Hero

There’s a hero
If you look inside your heart
اگر در قلبت نگاهی بندازی درونش قهرمانی رو پیدا میکنی

You don’t have to be afraid
Of what you are
نباید از کسی که هستی بترسی

There’s an answer
If you reach into your soul
اگه به روحت مراجعه کنی جوابی پیدا میکنی

And the sorrow that you know
Will melt away
که این اندوهی که ارزش خبر داری رو از یین میبره

And then a hero comes along
With the strength to carry on
و آن قهرمان جلو میاد و با قدرت ادامه میده

And you cast your fears aside
و ترس هایت را رها میکنی

And you know you can survive
و میدونی که میتونی (بدون ترس) به زندگی ادامه بدی

So when you feel like hope is gone
پس هر وقت فکر کردی که امیدی وجود نداره

Look inside you and be strong
به درونت نگاه کن و قوی باش

And you’ll finally see the truth
و درنهایت حقیقت را خواهی دید

That a hero lies in you
که آن قهرمان در تو نهفته است

It’s a long road
When you face the world alone
راه طولانی است وقتی که تو تنهایی با دنیا روبرو میشی

No one reaches out a hand
For you to hold
و هیچ کسی دستی به سمتت برای کمک کردن بهت دراز نمیکنه

You can find love
If you search within yourself
میتونی عشق رو پیدا کنی اگه درون خودتو بگردی

And the emptiness you felt
Will disappear
و پوچی که حس میکردی از بین میره

And then a hero comes along
With the strength to carry on
و آن قهرمان جلو میاد و با قدرت ادامه میده

And you cast your fears aside
و ترس هایت را رها میکنی

And you know you can survive
و میدونی که میتونی به زندگی ادامه بدی (بدون ترس)

So when you feel like hope is gone
پس هر وقت حس کردی امیدی وجود نداره

Look inside you and be strong
به درونت نگاه کن و قوی باش

And you’ll finally see the truth
و درآخر حقیقت را خواهی دید

That a hero lies in you
که درون تو قهرمانی وجود دارد

Lord knows
Dreams are hard to follow
خدا میدونه که رسیدن به آرزوهات دشواره

But don’t let anyone
Tear them away
اما به کسی اجازه نده آرزو هایت را نابود کند

Hold on
There will be tomorrow
ادامه بده ،فردایی هم وجود داره

In time
You’ll find the way
تو بموقع راه را پیدا خواهی کرد

And then a hero comes along
With the strength to carry on
و آن قهرمان جلو میاد و با قدرت ادامه میده

And you cast your fears aside
و ترس هایت را رها میکنی

And you know you can survive
و تو میدونی که میتونی (بدون ترس) به زندگی ادامه بدی

So when you feel like hope is gone
پس هر وقت فکر کردی امیدی وجود نداره

Look inside you and be strong
به درونت نگاه کن و قوی باش

And you’ll finally see the truth
و آخرش حقیقت رو میبینی

That a hero lies in you
قهرمانی در تو نهفته است

That a hero lies in you
قهرمانی در تو نهفته است

کامنت ها