موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Heaven And Hell از C.C Catch با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2370 | ارسال توسط: نوامبر 24, 2018
موزیک ویدیو Heaven And Hell از C.C Catch با زیرنویس فارسی و انگلیسی

C.C Catch – Heaven And Hell

Heaven can be cold
زمستون میتونه سرد باشه

Baby, baby, when you lose control
عزیزم عزیزم وقتی که کنترلتو از دست میدی

Everybody needs someone to love
همه به یکی نیاز دارن که بش عشق بورزن

Be careful in the nights
شب ها مراقب باش

He can’t hurt you more
اون نمیتونه بیشتر از این آزارت بده

Baby, baby, as he did before
عزیزم عزیزم همونطوری که قبلا آزارت داد

Come on, baby, keep your hands of him
یالا عزیزم, دستاتو ازش بکش

In the gypsy nights
توی شب های کولی

It will come and go
میاد و میره

Everybody knows
همه میدونن

You make your own Heaven and hell
تو بهشت و جهنم خودتو میسازی

Daytime lovers love for sale
عاشق های روزانه عشقشون فروشی عه

You make your own Heaven and hell
تو بهشت و جهنم خودتو میسازی

Letters full of tears will tell
نامه های اشک آلود خواهند گفت

He takes your heart
که اون قلبتو برده

I know him well
من اونو خوب میشناسم

You’ve got no time to lose
تو هیچ زمانی برای از دست دادن نداری

For heaven and hell
برای بهشت و جهنم

Behind a painted smile
پشت یه لبخند نقاشی شده

Baby, baby, he’s running wild
عزیزم عزیزم اون یه وحشی دریده س

Everybody needs some love tonight
همه امشب یه مقدار عشق نیاز دارن

Be careful in the nights
شبا مراقب باش

He don’t wanna lose
اون نمیخواد از دست بده

Baby, baby, it’s a simply news
عزیزم عزیزم این یه خبر ساده س

Come on, baby, keep your hands of him
یالا عزیزم, دستاتو ازش بکش

In the gypsy nights
توی شبای کولی

It will come and go
میاد و میره

Everybody knows
همه میدونن

You make your own Heaven and hell
تو بهشت و جهنم خودتو میسازی

Daytime lovers love for sale
عاشقای روزانه عشقشون فروشیه

You make your own Heaven and hell
تو بهشت و جهنم خودتو میسازی

Letters full of tears will tell
نامه های اشک آلود خواهند گفت

He takes your heart
که اون قلبتو برده

I know him well
من اونو خوب میشناسم

You’ve got no time to lose
تو هیچ زمانی برای از دست دادن نداری

For heaven and hell
برای بهشت و جهنم

You make your own Heaven and hell
تو بهشت و جهنم خودتو میسازی

Daytime lovers love for sale
عاشقای روزانه عشقشون فروشیه

You make your own Heaven and hell
تو بهشت و جهنم خودتو میسازی

Letters full of tears will tell
نامه های اشک آلود خواهند گفت

He takes your heart
که اون قلبتو برده

I know him well
من اونو خوب میشناسم

You’ve got no time to lose
تو هیچ زمانی برای از دست دادن نداری

For heaven and hell
برای بهشت و جهنم

For heaven and hell
برای بهشت و جهنم

For heaven and hell
برای بهشت و جهنم

For heaven and hell
برای بهشت و جهنم

کامنت ها