موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Heart Wants What It Want از Bebe Rexha با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1971 | ارسال توسط: می 6, 2023
موزیک ویدیو Heart Wants What It Want از Bebe Rexha با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Heart Wants What It Want از Bebe Rexha با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Bebe Rexha – Heart Wants What It Want

My heart only wants what it wants
What it wants, what it wants ’til it doesn’t
قلبم هر چی دلش بخواد رو میخواد تا این که دیگه نخواد

I can’t promise you love, it was love
It was love, it was love ’til it wasn’t, oh
نمیتونم بهت قول عشق رو بدم، بین مون عشق بود تا این که دیگه نبود

Already met a man like you
Already seen all of your mo-o-oves
قبلا یه مرد شبیه تو ملاقات کردم؛ از قبل تمام حرکاتت میشناسم

One step ahead, I’m on to you
I feel nothin’ when we’re lovin’, when we’re touchin’, so
یه قدم ازت جلوترم، حواسم بهت هست، وقتی عشق بازی
میکنیم و همو لمس میکنیم هیچ حسی ندارم واسه همینم

Go ahead and cry a river
You can go and fill the sea
راحت باش هر چقدر میخوای گریه کن، میتونی بری دریا رو با اشکات پر کنی

Don’t you know that you’re just a game to me?
مگه نمیدونی که تو برام فقط بازی هستی؟

My heart only wants what it wants
What it wants, what it wants ’til it doesn’t
قلبم هر چی دلش بخواد رو میخواد تا این که دیگه نخواد

I can’t promise you love, it was love
It was love, it was love ’til it wasn’t, oh
نمیتونم بهت قول عشق رو بدم، بین مون عشق بود تا این که دیگه نبود

So good ’til I get enough, so good ’til I give it up
So good, but my heart is sold on you ’cause
خیلی خوب بود تا این که خسته شدم خیلی خوب بود تا این که بیخیالش شدم
خیلی خوب بود ولی قلبم دیگه از تو گذشته چون

My heart only wants what it wants
What it wants, what it wants ’til it doesn’t (Oh)
قلبم هر چی دلش بخواد رو میخواد تا این که دیگه نخواد

I’ve done it all to numb the pain
There’s just so many ways a heart can break
همه این کارا رو کردم دردمو آروم کنم
کلی راه واسه شکستن دل وجود داره

Can’t hold a candle in the rain
I feel nothin’ when we’re touchin’, when we’re lovin’, so
نمیشه تو بارون شمع رو روشن نگه داشت، وقتی عشق بازی
میکنیم و همو لمس میکنیم هیچ حسی ندارم واسه همینم

Go ahead and cry a river
You can go and fill the sea
راحت باش هر چقدر میخوای گریه کن، میتونی بری دریا رو با اشکات پر کنی

Don’t you know that you’re just a game to me?
مگه نمیدونی که تو برام فقط بازی هستی؟

My heart only wants what it wants
What it wants, what it wants ’til it doesn’t
قلبم هر چی دلش بخواد رو میخواد تا این که دیگه نخواد

I can’t promise you love, it was love
It was love, it was love ’til it wasn’t, oh
نمیتونم بهت قول عشق رو بدم، بین مون عشق بود تا این که دیگه نبود

So good ’til I get enough, so good ’til I give it up
So good, but my heart is sold on you ’cause
خیلی خوب بود تا این که خسته شدم خیلی خوب بود تا این که بیخیالش شدم
خیلی خوب بود ولی قلبم دیگه از تو گذشته چون

My heart only wants what it wants
What it wants, what it wants ’til it doesn’t (Oh)
قلبم هر چی دلش بخواد رو میخواد تا این که دیگه نخواد

And it don’t want you
قلبم دیگه تو رو نمیخواد

And it don’t want you
قلبم دیگه تو رو نمیخواد


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها