موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Guts Over Fear از Eminem ft. Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 9309 | ارسال توسط: فوریه 6, 2018
موزیک ویدیو Guts Over Fear از Eminem ft. Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Eminem – Guts Over Fear ft. Sia

Feels like a close, it’s coming to
انگار نزدیک شده…داره میرسه به…

F*uc**k am I gonna do?
گندش بزنن…چه غلطی قراره بکنم؟

It’s too late to start over
برای از اول شروع کردن خیلی دیره

This is the only thing I, thing I know
این تنها چیزیه که می دونم

Sometimes I feel like all I ever do is
بعضی اوقات حس می کنم انگار تمام کاری که همیشه کردم این بوده که

Find different ways to word
the same, old song
راه های متفاوتی رو برای بیان کردن یه چیز مشابه پیدا کردم ،آهنگ قدیمی

Ever since I came along
از وقتی اومدم

From the day the song called
”Hi! My Name Is” dropped
و اهنگ “های مای نیم ایز”(اسمم هست) رو بیرون دادم

Started thinking my name was fault
شروع کردم به فکر کردن که اسمم “اشتباه”هست

‘Cause anytime things went wrong
چون هر وقت چیزی اشتباه پیش می رفت

I was the one who they would blame it on
من کسی بودم که سرزنش می شدم

The media made me the
equivalent of a modern-day
Genghis Khan
رسانه ها از من معادل چنگیز خان امروزی رو ساخت

Tried to argue it was only
entertainment, dawg
تلاش کردم که بگم این فقط یه سرگرمیه رفیق

Gangsta? Naw, courageous balls
گنگستر؟نه بابا ! ! فقط دل جرات دارم

Had to change my style, they
said I’m way too soft
باید سبکم رو تغییرمی دادم ،اونا می گفتن خیلی زیادی نرمم

And I sound like AZ and Nas,
out came the claws
و اهنگام شبیه “ای زد و ناس” هست…پس چنگالام در اومد

And the fangs been out since then
و نیشم از اون موقع بیرونه

But up until the instant that
I’ve been against it
اما تا زمانی که بر علیه اش بودم

It was ingrained in me that I
wouldn’t amount to a shitstain
I thought
اینو تو ذهنم ملکه کردن که تو هیچ گهی نمیشی

No wonder I had to unlearn
everything my brain was taught
تعجبی نداره که باید هرچی که به مغزم یاد داده بودن پاک میشد

Do I really belong in this
game? I pondered
ایا من واقعا به این بازی(هیپ هاپ) تعلق دارم؟

I just wanna play my part,
should I make waves or not?
فقط میخواستم نقشم رو ایفا کنم , باید کسی رو آزار بدم یا نه

So back and forth in my brain
the tug of war wages on
پس هی یه فکری رو می کردم و بعد دقیقا مخاف اون توی ذهنم میومد
بالاخره برای بدست اوردن غنیمت باید اول بجنگم

And I don’t wanna seem
ungrateful or disrespect the
artform I was raised upon
و من نمی خوام نا سپاس به نظر بیام و یا به هنری که باهاش بزرگ شدم بی احترامی کنم

But sometimes you gotta take a loss
ولی بعضی موقع ها تو باید یه چیزی رو از دست بدی

And have people rub it in your
face before you get made
pissed off
و مردم اونو بکوبن توی صورتت تا عصبانی شی

And keep pluggin’, it’s your only outlet
و به تلاش ادامه بدی…این تنها کاریه که می تونی بکنی(تنها کاری که دوشاخه ی سیم می تونه بکنه رفتن توی پریزه)

And your only outfit so you
know they gonna talk about it
و تنها لباس و وسایل(چهره ی اجتماعی) تو هست…پس می دونی که مردم در موردش حرف خواهند زد

Better find a way to counter
it quick and make it, ah
بهتره که سریع یه راهی برای شکست و تلافی اش بپ پیدا کنی و موفق هم بشی

Feel like I’ve already said
this a kabillion eighty times
احساس مس کنم که اینا رو قبلا هشتاد میلیون بار دیگه هم گفتم

How many times can I say the
same thing different ways that
rhyme?
مگه چند بار می تونم یه چیز رو به طور متفاوت بگم در حالی که همشون قافیه داشته باشن

What I really wanna say is, is
there anyone else that can
relate to my story?
چیزی که واقعا می خوام بگم اینه که ای یه نفر دیگه هم هست که داستان زندگیش شبیه من بوده باشه؟

Bet you feel the same way I
felt when I was in the same
place you are
شرط می بندم تو احساسی رو داری که منم وقتی توگذشته توی جایگاه تو بودم داشتم

I was afraid to
می ترسیدم

Make a single sound
که یه صدای کوچیک درست کنم

Afraid I will never find a way
out, out, out
می ترسیدم که هیچوقت راه خروجی پیدا نکنم

Afraid I never before
تا حالا انقد نمی ترسیدم

I didn’t wanna go another round
نمی خواستم یه دور دیگه مبارزه کنم

An angry man’s power will shut you up
و قدرت یه مرد عصبانی باعث می شه خفه شی

Trip wires fill this house
with tip-toe love
سیم خاردار ها دور خونه رو با عشق پنهونی و آروم پر کردند

Run out of excuses with every word
دیگه دلیل و بهونه ای نمونده واسم که با هر حرفی برای کسی بیارم!

So here I am and I will not run
پس اینجام و فرار نمی کنم

Guts over fear, (The time is here)
جراتم به ترسم غلبه کرده…وقتشه

Guts over fear, (I shall not tear)
جراتم به ترسم غلبه کرده….گریه نخواهم کرد

For all the times I let you
push me around
برای تمام مدت هایی گذاشتم منو دنبال خودت بکشی

And let you keep me down
و مانع پیشرفتم شی

(Now I got) Guts over fear,
guts over fear
الان جراتم به ترسم غلبه کرده

Feels like a close, it’s coming to
انگار نزدیک شدم داره میرسه به…

F*u*c*k am I gonna do?
چه غلطی قراره بکنم

It’s too late to start over
برای از اول شروع کردن خیلی دیره

This is the only thing I, thing I know
این تنها چیزیه که می دونم

I know what it was like, I was
there once, single parents
می دونم که چه حسی داره , منم یه زمانی در اون موقعیت بودم , والدین جدا شده…

Hate your appearance, did you
struggle to find your place in
this world?
از ظاهرت متنفری….شده تا حالا برای پیدا کردن جایگاهت توی دنیا بجنگی(تلاش شدید کنی)؟

And the pain spawns all the anger on
درد باعث این همه عصبانیت میشه

But it wasn’t until I put the
pain in songs learned who to
aim it on
اما اینطوری نبود , تا زمانی که درد رو به آهنگام انتقال دادم , و یاد گرفتم کی رو هدف قرار بدم

That I made a spark, started
to spit hard as shit
یه جرقه تو هنم خورد و یاد گرفتم محکم تف کنم(رپ کنم)

Learned how to harness it
while the reins were off
و یاد گرفتم چجوری افسارش رو دستم بگیرم وقتی که افساری وجود نداشت

And there was a lot of bizarre
shit, but the crazy part
و کلی چیز عجیب دیگه بود اما قسمت دی.وونه کننده اش اینجا بود که

Was soon as I stopped saying
“I gave a f**u*ck”
به محض اینکه گفتم به درک

Haters started to appreciate my art
همه ی کسایی که ازم متنفر بودن شروع به تحسین هنرم کردن

And it just breaks my heart to
look at all the pain I’ve
caused
و این که به درد هایی که باعثشون شدم نگاه می کنم ، قلبم رو می شکنه

But what am I gonna do when
the rage is gone?
ولی وقتی که که خشمم تموم شه چه گهی قراره بخورم؟

And the lights go out in the
trailer park?
و برق تریلرپارک بره , چی کار کنم؟

And the window that was
closing and there’s nowhere
else I can go with flows in
و پنجره (امیدم)داره بسته می شه و هیچ جای دیگه ای نیست که بتونم با قافیه هام برم

And I’m frozen cause there’s
no more emotion for me to pull
from
و من یخ زدم چون دیگه احساسی برام نمونده که ازش انگیزه بگیرم

Just a bunch of playful songs
that I made for fun
فقط یه سری اهنگ بازیگوشانه که برای سرگرمی خوندم

So to the break of dawn here I
go recycling the same, old
song
پس تا طلوع افتاب اهنگ قدیمیم رو بازیافت(بازسازی)می کنم

But I’d rather make “Not
Afraid 2” than making another
mothafu*c*k*in’ “We Made You” uh
ولی ترجیح می دم “نات افرید2″رو بسازم تا اینکه یه “وی مید یو” لعنتی دیگه بسازم

Now I don’t wanna seem
indulgent when I discuss my
lows and my highs
حالا نمی خوام با بحث در مورد فراز و نشیب هام

My demise and my uprise, pray to God
و مردن ها و بخاستن(زنده شدن)هام ،زیاده رو به نظر برسم،دعا می کنم

I just opened enough eyes later on
و بعدش چشمام رو اونقد باز کردم که

Gave you the supplies and the
tools to hopefully use it to
make you strong
به شما ابزار و امکاناتی رو دادم(اهنگام) تا با امید ازشون استفاده کنید تا قوی شید

And enough to lift yourself up
when you feel like I felt
و اونقدر که وقتی حسی شبیه اونچه من داشتم رو داشتی خودتو جمع و جور کنی

‘Cause I can’t explain to
y’all how dang exhausted my
legs felt
چون نمی تونم براتون شدت فوق بی رمق بودن پاهام تو اون زمان رو توضیح بدم…..

Just having to balance my damn self
فقط باید خود لعنتیم رو به تعادل می رسوندم…..

But on eggshells I was made to walk
ولی از خود نطفه مجبور به راه رفتن بودم

But thank you, ma, ’cause that
gave me the
ولی ممنون مامان چون تو به من

Strength to cause Shady-mania,
so when they empty that stadium
قدرتی دادی که جنون شیدی رو به رخشون بگشم وقتی اونا دارن استادیوم رو خالی می کنن

At least I made it out of that
house and a found a place in
this world when the day was
done
حداقل تونستم از اون خونه بیرون بیام و
در پایان روز جایی تو این دنیا برای خودم پیدا کنم

So this is for every kid who
all’s they ever did was dreamt
that one day just getting
accepted
پی این برای تمام بچه هایی هست که تمام کاری که کلا انجام دادن رویاپردازی این بوده که روزی پذیرفته می شن

I represent him or her, anyone
similar, you are the reason
that I made this song
من به به نمایندگی هر دختر یا پسر , یا هرکسِ دیگه ای ام
تو دلیلی هستی که این اهنگو ساختم

Everything you’re scared to
say don’t be afraid to say no
more
هرچیزی که می ترسی بگی،دیگه از گفتنش نترس

From this day on forward, just
let them a-holes talk
از امروز به بعد بذا اون “سوراخا”حرفشونو بزنن

Take it with a grain of salt
and eat their f*uc**king fa*c*e*s
o*ff
با یکم کم و زیاد حرفشونو بگیر و صورتشونو بیار پایین

The legend of the angry blonde
lives on through you when I’m
gone
افسانه ی موطلایی عصبانی وقتی که من برم هم بین شما زنده خواهد بود

And to think I was gone
و فکر کردن به اینکه من برم

I was afraid to
می ترسیدم

Make a single sound
یه صدای کوچولو درست کنم

Afraid I will never find a way
out, out, out
فک می کردم هیچوقت راه خروجی پیدا نمی کنم

Afraid I never before
قبلا هیچوقت اینطوری نترسیده بودم

I didn’t wanna go another round
نمی خواستم یه دور دیگه مبارزه کنم

An angry man’s power will shut you up
قدرت یه مرده عصبانی باعث میشه خفه شی(دهنتو ببندی)

Trip wires fill this house
with tip-toe love
سیم خاردار ها دور خونه رو با عشق پنهونی و آروم پر کردند

Run out of excuses with every word
بهونه هایی که با هر حرفم برای بقیه میاوردم تموم شده

So here I am and I will not run
پس من اینجام و فرار نخواهم کرد

Guts over fear, (The time is here)

Guts over fear, (I shall not tear)
جراتم به ترسم غلبه کرده…گریه نخواهم کرد

For all the times I let you
push me around
برای تمام زمان هایی که گذاشتممنو دنبال خودت بکشی

And let you keep me down
و مانع پیشرفتم بشی

(Now I got) Guts over fear,
guts over fear
الان جراتم به ترسم غلبه کرده

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
 • rd

  سلطان موسیقیه

  چقدر خوبه لعنتی

  • Saeed Avril

   👍🌺

 • عرف

  مرسی از کارای ام

  • Saeed Avril

   ❤😉🙏

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️