موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Green Light از Lorde با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5622 | ارسال توسط: آوریل 25, 2017
موزیک ویدیو Green Light از Lorde با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Lorde – Green Light

I do my makeup in somebody else’s car
‎‎من تو ماشین یک نفر دیگه آرایش کردم

We order different drinks at the same bars
‎‎ما نوشیدنیهای متفاوتی رو در یک بار یکسان سفارش دادیم

I know about what you did
and I wanna scream the truth
‎‎من اون کاری که انجام دادی رو میدونم و میخوام حقیقت رو فریاد بزنم

She thinks you love the
beach, you’re such a damn liar
‎‎اون فکر میکنه تو ساحل رو دوست داری, تو یک دروغگوی لعنتی هستی

Those great whites, they have big teeth
‎‎اون سفیدهای بزرگ, اونها دندونهای بزرگی دارند

Hope they bite you
‎‎امیدوارم تو رو گاز بگیرند

Thought you said that you would always be in love
‎‎فکر کردم گفتی که همیشه عاشق خواهی بود

But you’re not in love no more
‎‎اما تو دیگه عاشق نیستی

Did it frighten you?
‎‎این تو رو ترساند؟

How we kissed when we danced on the light up floor?
‎‎ما چطوری بوسیدیم همو وقتی روی زمین روشن داشتيم ميرقصيديم؟

On the light up floor
‎‎روی زمین روشن

But I hear sounds in my mind
‎‎اما من صداهایی رو در مغزم میشنوم

Brand new sounds in my mind
صداهاي جديد در مغزم

But honey I’ll be seein’ you ‘ever I go
‎‎اما عزیزم من تو را خواهم دید هرجا که بروم

But honey I’ll be seein’ you down every road
‎‎اما عزیزم من تو را در هر جاده ای خواهم دید

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

‘Cause honey I’ll come get
my things, but I can’t let go
چون عزیزم من خواهم امد و وسایلم رو خواهم گرفت, اما نمیتونم فراموش کنم

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

Oh, I wish I could get my things and just let go
‎‎آه آرزو میکنم میتونستم چیزامو بگیرم و فراموش کنم و برم

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

Sometimes I wake up in a different bedroom
‎‎بعضی وقتا در یک اتاق خواب متفاوت بیدار میشم

I whisper things, the city sings ’em back to you
‎‎یه چیزایی زمزمه میکنم,شهر همونارو واسه تو ميخونه

All those rumors, they have big teeth
‎‎همه اون شایعه ها, اونها دندانهای بزرگی دارند

Hope they bite you
‎‎امیدوارم تو رو گاز بگیرند

Thought you said that you would always be in love
‎‎فکر کردم گفتی که همیشه عاشق خواهی بود

But you’re not in love no more
‎‎اما تو دیگه عاشق نیستی

Did it frighten you?
‎‎این تو رو ترساند؟

How we kissed when we danced on the light up floor?
‎‎ما چطوری بوسیدیم همو وقتی روی زمین روشن داشتيم ميرقصيديم؟

On the light up floor
‎‎روی زمین روشن

But I hear sounds in my mind
‎‎اما من صداهایی رو در مغزم میشنوم

Brand new sounds in my mind
صداهاي جديد در مغزم

But honey I’ll be seein’ you ‘ever I go
‎‎اما عزیزم من تو را خواهم دید هرجا که بروم

But honey I’ll be seein’ you down every road
‎‎اما عزیزم من تو را در هر جاده ای خواهم دید

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

‘Cause honey I’ll come get
my things, but I can’t let go
چون عزیزم من خواهم امد و وسایلم رو خواهم گرفت, اما نمیتونم فراموش کنم

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

Oh, honey I’ll come get my things, but I can’t let go
‎‎عزیزم من خواهم امد و وسایلم رو خواهم گرفت, اما نمیتونم فراموش کنم

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

Yes, honey I’ll come get
my things, but I can’t let go
‎‎عزیزم من خواهم امد و وسایلم رو خواهم گرفت, اما نمیتونم فراموش کنم

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

Oh, I wish I could get my things and just let go
‎‎آه آرزو میکنم میتونستم چیزامو بگیرم و فراموش کنم و برم

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

I’m waiting for it, that green light, I want it
‎‎من برای این صبر میکنم, ان نور سبز, من اینو میخوام

کامنت ها
 • یاسر سبحانی

  فایل زیرنویس جدا گانه ندارید

  • Saeed Avril

   نه .فعلا امکانش نیست

 • Thank
  It was so good

  • Saeed Avril

   🌹

سرور دانلود وصل شد

با تشکر از صبر و شکیبایی شما همراهان سابریکا

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️