موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Gravity از Chris Brown با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3642 | ارسال توسط: می 24, 2018
موزیک ویدیو Gravity از Chris Brown با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Chris Brown – Gravity


(موزیک ویدیو غیر رسمی )


Stuck in the middle of my past and my future
من بین گذشته و آینده ام گیر افتادم

It’s stuck in between us, tryna give love another try
بین ما گیر افتاده،سعی میکنم عشق بورزم،یه تلاش دیگه

But it’s tripping me up ’cause I’d rather go on and be lonely
ولی باعث میشه اشتباه کنم چون من ترجیح میدم ادامه بدم و تنها بمونم

Damn it, I give up, so I’ll be gone with the wind, oh
لعنت بهش،من تسلیمم،پس منم به هر جهت که باد بوزه میرم

Girl, you gotta let me go
عزیزم تو باید بذاری من برم

‘Cause you never help me when I fall down, fall face down
چون وقتی من زمین خوردم(شکست خوردم)تو هیچ کمکی بهم نکردی،با صورت زمین خوردم

I’m far away ’cause you bring me down like gravity
من خیلی دورم چون تو منو مثل جاذبه پایین کشیدی

I just gotta run away
فقط باید فرار کنم

I need space, it’s hard for me to break away from you
به فضا نیاز دارم،برام سخته که ازت جدا بشم

It’s hard for me to get away from you
برام سخته ازت دور بشم

It’s hard for me to get away, hard, hard, hard
برام سخته ازت دور بشم

It’s hard for me to run away, hard, hard, hard
برام سخته ازت فرار کنم

It’s hard for me to get away
برام سخته ازت دور بشم

Feeling lost, back and fourth, travelling on this bumpy road
احساس گم شدگی میکنم،عقب و جلو،روی این جاده سختی در حال سفرم(زندگی به سختی میگذره)

Can you please listen to me? I don’t need the games, girl, I want out
میتونی به من گوش کنی لطفا؟من به بازی نیاز ندارم عزیزم میخوام که بیرون این بازی باشم

The middle of the street, on my knees and the traffic on the highway
وسط خیابون،روی زانوهام هستم و در ترافیک اتوبان

I used to believe you were good for me, my life’s turning upside down
من قبلا باور داشتم که تو برام مناسبی،زندگیم داره زیرو رو میشه

Girl, you gotta let me go
عزیزم تو باید بذاری من برم

‘Cause you never help me when I fall down, fall face down
چون وقتی من زمین خوردم(شکست خوردم)تو هیچ کمکی بهم نکردی،با صورت خوردم زمین

I’m far away ’cause you bring me down like gravity
من خیلی دورم چون تو منو مثل جاذبه پایین کشیدی

I just gotta run away
فقط باید فرار کنم

I need space, it’s hard for me to break away from you
به فضا نیاز دارم،برام سخته که ازت جدا بشم

It’s hard for me to get away from you
برام سخته ازت دور بشم

It’s hard for me to get away, hard, hard, hard
برام سخته ازت دور بشم

It’s hard for me to get away, hard, hard, hard
برام سخته ازت دور بشم

It’s hard for me to get away
برام سخته ازت دور بشم

Now I’m falling faster, your love’s my disaster
حالا دارم سریع تر می افتم(بیشتر شکست میخورم)،عشق تو برام یه فاجعه است

Let me live, I can’t take this any more
بذار زندگی کنم،نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم

Now I’m falling faster, your love’s my disaster
حالا دارم سریع تر می افتم(بیشتر شکست میخورم)،عشق تو برام یه فاجعه است

Let me live, oh
بذار زندگی کنم

I’m far away, yeah ’cause you bring me down like gravity
من خیلی دورم چون تو منو مثل جاذبه پایین کشیدی

I just gotta run away
فقط باید فرار کنم

I need space, yeah yeah yeah yeah,
it’s hard for me to break away from you
به فضا نیاز دارم،برام سخته که ازت جدا بشم

It’s hard for me to get away from you
برام سخته ازت دور بشم

It’s hard for me to run away, yeah yeah yeah
برام سخته ازت فرار کنم

It’s hard for me to get away from you
Oh, yeah yeah yeah, oh woah, yeah yeah
برام سخته ازت دور بشم

Oh no, it’s hard for me to get away from you, oh oh
برام سخته ازت دور بشم

It’s hard for me to get away, it’s hard for me to run away
برام سخته ازت دور بشم

It’s hard for me to get away
برام سخته ازت دور بشم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️