موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Gold از Kiiara بازیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3249 | ارسال توسط: ژانویه 23, 2019
موزیک ویدیو Gold از Kiiara بازیرنویس فارسی و انگلیسی

Kiiara – Gold

Roof is falling let me love me
falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Roof is falling let me love me
رابطه مون داره از هم میپاشه پس بذار خودمو دوست داشته باشم و به زندگیم برسم

Gold up in my, gold up in my teeth
(Gold up, gold up in my teeth)
من به اندازه کافی قوی هستم که به تو نیاز نداشته باشم که ازم مراقبت کنی(رو پای خودم هستم)

Don’t care what you say to me,
I’m a bite your feelings out
(Gold up in my teeth)
به حرفت اهمیت نمیدم،تازه دارم همه چیو دربارت میفهمم(من روپای خودم هستم)

I missed you in the basement
(Gold up in my teeth)
دلم برای س*ک*س با تو تنگ شده(من رو پای خودم ایستادم و دیگه بهت نیاز ندارم)

But your brother was a good
substitute for you
آدمای خیلی زیادی هستن که جای تو رو پر میکنن

And if you love me,
love me but you never let me go
اگه دوستم داری،دوستم داشته باش ولی هیچوقت نمیذاری که برم(منو تحت کنترل میگیری و نمیذاری که خودم باشم)

When the roof was on fire,
you never let me know
وقتی رابطه مون داشت از بین میرفت منو در جریان احساساتت نذاشتی

Say you’re sorry honey,
but you never really show
میگی که متاسفی ولی اصلا متاسف به نظر نمیای

And I could leave the party
without ever letting you know
و من میتونم از این رابطه برم بیرون بدون این که لازم باشه بهت بگم

Without ever letting you know
بدون اینکه بذارم بفهمی

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Roof is falling let me
love me without ever letting you know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،بدون اینکه بفهمی(رابطه مون به هم خورد)

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Roof is falling let me
love me without ever letting you know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،بدون اینکه بفهمی(رابطه مون به هم خورد)

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Roof is falling let me love me
without ever letting you know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،بدون اینکه بفهمی(رابطه مون به هم خورد)

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Without ever letting you know
Gold up in my, gold up in my teeth
بدون اینکه بفهمی
من روی پای خودم وایسادم

(Gold up, gold up in my teeth)
من روی پای خودم وایسادم

Taste like money when I speak
(Gold up, gold up in my teeth)
خیلی پول دارم و روی پای خودم وایسادم

And I missed you in the basement
(Yeah, gold up in my teeth)
دلم برای س*ک*س با تو تنگ شده(من رو پای خودم ایستادم و دیگه بهت نیاز ندارم)

Bodies on the pavement
(Oh, gold up in my teeth)
رابطه مون از دست رفته(من روی پای خودم وایسادم)

And if you love me,
love me but you never let me go
اگه دوستم داری،دوستم داشته باش ولی هیچوقت نمیذاری که برم(منو تحت کنترل میگیری و نمیذاری که خودم باشم)

When the roof was on fire,
you never let me know
وقتی رابطه مون داشت از بین میرفت منو در جریان احساساتت نذاشتی

Say you’re sorry honey,
but you never really show
میگی که متاسفی ولی اصلا متاسف به نظر نمیای

And I could leave the party
without ever letting you know
و من میتونم از این رابطه برم بیرون بدون این که لازم باشه بهت بگم

Without ever letting you know
بدون اینکه بذارم بفهمی

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Roof is falling let me love me
without ever letting you know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،بدون اینکه بفهمی(رابطه مون به هم خورد)

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Roof is falling let me love me
without ever letting you know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،بدون اینکه بفهمی(رابطه مون به هم خورد)

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Roof is falling let me love me
without ever letting you know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،بدون اینکه بفهمی(رابطه مون به هم خورد)

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Without ever letting you know
Gold up in my, gold up in my teeth
بدون اینکه بذارم بفهمی
من روی پای خودم وایسادم

(Gold up, gold up in my teeth)
من روی پای خودم وایسادم

Taste like money when I speak
(Gold up, gold up in my teeth)
خیلی پول دارم و روی پای خودم وایسادم

And I missed you in the basement
(Yeah, gold up in my teeth)
دلم برای س*ک*س با تو تنگ شده(من رو پای خودم ایستادم و دیگه بهت نیاز ندارم)

Bodies on the pavement
(Ooh)
رابطه مون از دست رفته

And if you love me,
love me but you never let me go
اگه دوستم داری،دوستم داشته باش ولی هیچوقت نمیذاری که برم(منو تحت کنترل میگیری و نمیذاری که خودم باشم)

When the roof was on fire,
you never let me know
وقتی رابطه مون داشت از بین میرفت منو در جریان احساساتت نذاشتی

Say you’re sorry honey,
but you never really show
میگی که متاسفی ولی اصلا متاسف به نظر نمیای

And I could leave the party
without ever letting you know
و من میتونم از این رابطه برم بیرون بدون این که لازم باشه بهت بگم

Without ever letting you know
بدون اینکه بذارم بفهمی

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Roof is falling let me love me
without ever letting you know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،بدون اینکه بفهمی(رابطه مون به هم خورد)

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Roof is falling let me love me
without ever letting you know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،بدون اینکه بفهمی(رابطه مون به هم خورد)

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Roof is falling let me love me
without ever letting you know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،بدون اینکه بفهمی(رابطه مون به هم خورد)

Roof is falling let me
love me falling I just know
رابطه مون داره از هم میپاشه،بذار خودمو دوست داشته باشم،رابطه مون از هم داره میپاشه و من تازه فهمیدم

Without ever letting you know.
بدون اینکه بذارم بفهمی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️