موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Get Lucky از Daft Punk ft.Pharrell با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4852 | ارسال توسط: آوریل 30, 2018
موزیک ویدیو Get Lucky از Daft Punk ft.Pharrell با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Daft Punk ft.pharrell williams – Get Lucky

Like the legend of the phoenix
Outl ends were beginnings
مثل افسانه “ققنوس” هر پاياني يه شروعي داره

What keeps the planet spinning (ah ah)
The force of the beginning
چيزي که دنيا بر اساسش داره ميگرده
قدرت عشق داره شروع ميشه

(Look)
We’ve come too far to give up who we are
(گوش کن چي ميگم)
ما از يه جاي خيلي دور اومديم تا از خود بي خود بشيم

So let’s raise the bar and our cups to the stars
.پس بزن بريم بار و ليوانامونو به سمت ستاره ها بکنيم
(منظور همون بسلامتيه)

She’s up all night ’til the sun
I’m up all night to get some
اون هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونه
.منم تمام شب رو بيدارم تا کمي لذت ببرم

She’s up all night for good fun
اون تمام شب رو بيدار ميمونه تا بهش خوش بگذره

I’m up all night to get lucky
.منم تمام شب رو بيدار ميمونم تا خوش بگذرونم

We’re up all night ’til the sun
ما هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونيم

We’re up all night ’til the sun
We’re up all night to get some
ما هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونيم
.ما تمام شب رو بيداريم تا کمي خوش بگذرونيم

We’re up all night ’til the sun
We’re up all night to get some
We’re up all night for good fun
ما هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونيم
ما تمام شب رو بيداريم تا کمي خوش بگذرونيم
ما تمام شب رو بيدار ميمونيم تا بهمون خوش بگذره

We’re up all night ’til the sun
We’re up all night to get some
We’re up all night for good fun
We’re up all night to get lucky
ما هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونيم
ما تمام شب رو بيداريم تا کمي خوش بگذرونيم
ما تمام شب رو بيدار ميمونيم تا بهمون خوش بگذره
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونیم

We’re up all night to get lucky
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونیم

We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونیم

We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونیم

We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونیم

The present has no rhythm
Your gift keeps on giving,
هديه ات هيچ روباني روش نيست
هديه ات رو نگه دار واسه يکي ديگه

What is this I’m feeling?
اين چه حسيه من دارم ؟

If you wanna leave I’m with it (ah)
اگه ميخواي ترکم کني من اماده ام

We’ve come too far to give up who we are
ما از يه جاي خيلي دور اومديم تا از خود بي خود بشيم

So let’s raise the bar and our cups to the stars
پس بزن بريم بار و ليوانامونو به سمت ستاره ها بکنيم

She’s up all night ’til the sun
اون هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونه

She’s up all night ’til the sun
I’m up all night to get some
اون هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونه
منم تمام شب رو بيدارم تا کمي لذت ببرم

She’s up all night for good fun
اون تمام شب رو بيدار ميمونه تا بهش خوش بگذره

She’s up all night for good fun
I’m up all night to get lucky
اون تمام شب رو بيدار ميمونه تا بهش خوش بگذره
منم تمام شب رو بيدار ميمونم تا خوش بگذرونم

We’re up all night ’til the sun
ما هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونيم

We’re up all night ’til the sun
We’re up all night to get some
ما هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونيم
ما تمام شب رو بيداريم تا کمي خوش بگذرونيم

We’re up all night ’til the sun
We’re up all night to get some
We’re up all night for good fun
ما هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونيم
ما تمام شب رو بيداريم تا کمي خوش بگذرونيم
ما تمام شب رو بيدار ميمونيم تا بهمون خوش بگذره

We’re up all night to get lucky
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونیم

We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونیم

We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونیم

We’re up all night to get lucky
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونیم

We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونیم

(We’re up all night to get …)
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا…

(We’re up all night to get …)
(We’re up all night to get …)
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا…

(We’re up all night to get …)
(We’re up all night to get …)
(We’re up all night to get …)
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا…

(We’re up all night to get …)
تمام شب رو بيدار ميمونیم تا…

(We’re up all night to get …)
(We’re up all night to get (together)
ما تمام شب رو بيدار ميمونم تا…
ما تمام شب رو بيدار ميمونم تا خوش بگذرونيم
(با همدیگه )

We’re up all night to get
(let’s get funked again)
بزن بریم دوباره مردم رو عصبانی کنیم
ما تمام شب رو بيدار ميمونم تا خوش بگذرونيم

(We’re up all night to get funky
We’re up all night to get lucky)
ما تمام شب رو بیدار میمونیم تا غیرعادی و عجیب غریب باشیم
ما تمام شب رو بيدار ميمونم تا خوش بگذرونيم

We’ve come too far to give up who we are
ما از يه جاي خيلي دور اومديم تا از خود بي خود بشيم

So let’s raise the bar and our cups to the stars
.پس بزن بريم بار و ليوانامونو به سمت ستاره ها بکنيم
(منظور همون بسلامتيه)

She’s up all night ’til the sun
اون هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونه

She’s up all night ’til the sun
I’m up all night to get some
اون هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونه
منم تمام شب رو بيدارم تا کمي لذت ببرم

She’s up all night for good fun
اون تمام شب رو بيدار ميمونه تا بهش خوش بگذره

She’s up all night for good fun
I’m up all night to get lucky
اون تمام شب رو بيدار ميمونه تا بهش خوش بگذره
منم تمام شب رو بيدار ميمونم تا خوش بگذرونم

We’re up all night ’til the sun
ما هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونيم

We’re up all night ’til the sun
We’re up all night to get some
ما هر شب تا طلوع خورشيد بيدار ميمونيم
ما تمام شب رو بيداريم تا کمي خوش بگذرونیم

We’re up all night for good fun
ما تمام شب رو بيدار ميمونيم تا بهمون خوش بگذره

We’re up all night for good fun
We’re up all night to get lucky
ما تمام شب رو بيدار ميمونيم تا بهمون خوش بگذره
ما تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونيم

We’re up all night to get lucky
ما تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونيم

We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
ما تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونيم
ما تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونیم

We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
ما تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونيم

We’re up all night to get lucky
ما تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونيم

We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
ما تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونيم

We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
ما تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونيم

We’re up all night to get lucky
ما تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونيم

We’re up all night to get lucky
We’re up all night to get lucky
ما تمام شب رو بيدار ميمونیم تا خوش بگذرونيم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • ge

    BAW ADMIN CHE MIKONI HAR PST BAYAD TASHAKOR KONM AWLI HASTIN

    • Saeed Avril

      ممنون دوست عزیز .امیدوام از ارشیو لذت ببرید ♥

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️