موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Forever And For Always از Shania Twain با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4613 | ارسال توسط: جولای 7, 2017
موزیک ویدیو Forever And For Always از Shania Twain با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Shania Twain – Forever And For Always

In your arms
در آغوش تو

I can still feel the way you want me when you hold me
وقتي محکم بغلم ميکني،ميتونم احساس کنم هنوز چطور منو ميخواي

I can still hear the words you whispered when you told me
ميتونم چيزهايي که زمزمه ميکني رو بشنوم

I can stay right here forever in your arms
ميتونم هميشه در اغوشت بمونم

And there ain’t no way
و غير ممکنه که

I’m lettin’ you go now
بذارم بري

And there ain’t no way
و هيچ راهي وجود نداره

And there ain’t no how I’ll never see that day….
و اصلا نميتونم روزي که بري رو ببينم

‘Cause I’m keeping you forever and for always
چون تورو هميشه نگه خواهم داشت

We will be together all of our days
تمام زندگيمون باهم خواهيم بود

Wanna wake up every morning to your sweet face
ميخوام هر روز با نگاه به چهره ي زيباي تو بيدار شم

Always
هميشه

Mmmm, baby
پسر

In your heart
در قلب تو

I can still hear a beat for every time you kiss me
ميتونم تپش قبلت رو وقتي ميبوسيم،بشنوم

And when we’re apart, I know how much you miss me
و ميدونم وقتي از هم دوريم،چقدر دلت واسم تنگ ميشه

I can feel your love for me in your heart
ميتونم عشقي که بهم داري رو احساس کنم

And there ain’t no way
و هيچ راهي وجود نداره

I’m lettin’ you go now
بذارم بري

And there ain’t no way
و هيچ راهي وجود نداره

And there ain’t no how I’ll never see that day…
و اصلا نميتونم روزي که بري رو ببينم

‘Cause I’m keeping you forever and for always
چون تورو هميشه نگه خواهم داشت

We will be together all of our days
تمام زندگيمون باهم خواهيم بود

Wanna wake up every morning to your sweet face
ميخوام هر روز با نگاه به چهره ي زيباي تو بيدار شم

Always
هميشه

(I wanna wake up every morning)
ميخوام هر روز صبح

In your eyes
با نگاه به چشمان تو بيدار شم

I can still see the look of the one who really loves me
هنوز ميتونم نگاه کسي که واقعا دوستم داره رو بيينم

The one who wouldn’t put anything else in the world above me
کسي که من از همه چيز براش با ارزش ترم

I can Still see love for me in your eyes
هنوز ميتونم عشق رو تو چشمات ببينم

And there ain’t no way
و هيچ راهي وجود نداره

I’m lettin’ you go now
بذارم بري

And there ain’t no way
و غير ممکنه که

And there ain’t no how I’ll never see that day…
و اصلا نميتونم روزي که بري رو ببينم

‘Cause I’m keeping you forever and for always
چون تورو هميشه نگه خواهم داشت

We will be together all of our days
تمام زندگيمون باهم خواهيم بود

Wanna wake up every morning to your sweet face
ميخوام هر روز با نگاه به چهره ي زيباي تو بيدار شم

I’m keeping you forever and for always
تورو هميشه نگه خواهم داشت

We will be together all of our days
تمام زندگيمون باهم خواهيم بود

Wanna wake up every morning to your sweet face
ميخوام هر روز با نگاه به چهره ي زيباي تو بيدار شم

I’m keeping you forever and for always
تورو هميشه نگه خواهم داشت

In your arms
در آغوش تو

کامنت ها