موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو For You از Liam Payne, Rita Ora با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8363 | ارسال توسط: ژانویه 30, 2018
موزیک ویدیو For You از Liam Payne, Rita Ora با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Liam Payne, Rita Ora – For You

In your eyes, I’m alive
توی چشمای تو من زنده م

Inside you’re beautiful
از درون زیبایی

Something so unusual in your eyes
یه چیز خیلی غیرمعمول توی چشمات هست

I know I’m home (yeah)
میدونم که خونه م (آره)

Every tear, every fear
هر اشکی, هر ترسی

Gone with the thought of you
با فکر تو از بین رفت

Changing what I thought I knew
چیزی که فکر میکردم میدونم رو عوض میکنم

I’ll be yours for a thousand lives
من در طول هزاران زندگی مال تو خواهم بود

I’m free as a bird when I’m flying in your cage
من مثل یه پرنده آزادم وقتی که توی قفس تو پرواز میکنم
(اسیر بودن توی عشق تو بهم احساس آزادی و رهایی میده)

I’m diving in deep and I’m riding with no brakes
من دارم در اعماق شیرجه میزنم و بی هیچ ترمزی میرونم (هیچ کنترل و احتیاطی ندارم)

And I’m bleeding in love, you’re swimming in my veins
من دارم از عشق خونریزی میکنم, تو داری توی رگ هام شنا میکنی

You got me now
تو منو داری الان

Been waiting for a lifetime for ya
به اندازه ی یک زندگی منتظرت بودم

Been breaking for a lifetime for ya
به اندازه ی یک زندگی برات له شدم و شکستم

Wasn’t lookin’ for love ’til I found you (oh na-na, ayy)
دنبال عشق نمیگشتم تا وقتی که تو رو پیدا کردم

For love, ’til I found you (oh)
دنبال عشق, تا وقتی که پیدات کردم

Skin to skin
پوست به پوست

Breathe me in
منو نفس بکش

Feeling your kiss on me
بوسه ت رو روی خودم احساس میکنم

Lips are made of e*cs*ta*sy
لبات از اک*س*تازی ساخته شدن (قرص اک*س- نوعی روان*گردان)

I’ll be yours for a thousand lives (for a thousand lives)
من در طول هزاران زندگی مال تو خواهم بود

I’m free as a bird when I’m flying in your cage (so lost)
من مثل یه پرنده آزادم وقتی که توی قفس تو پرواز میکنم

I’m diving in deep and I’m riding with no brakes (no luck)
من دارم در اعماق شیرجه میزنم و بی هیچ ترمزی میرونم

And I’m bleeding in love, you’re swimming in my veins
من دارم از عشق خونریزی میکنم, تو داری توی رگ هام شنا میکنی

You got me now
تو منو داری الان

Been waiting for a lifetime for ya
به اندازه ی یک زندگی منتظرت بودم

Been breaking for a lifetime for ya
به اندازه ی یک زندگی برات له شدم و شکستم

Wasn’t lookin’ for love ’til I found you (oh na-na, ayy)
دنبال عشق نمیگشتم تا وقتی که تو رو پیدا کردم

For love, ’til I found you (oh)
دنبال عشق, تا وقتی که پیدات کردم

Been waiting for a lifetime for ya
به اندازه ی یک زندگی منتظرت بودم

Been breaking for a lifetime for ya
به اندازه ی یک زندگی برات له شدم و شکستم

Wasn’t lookin’ for love ’til I found you (oh na-na, ayy)
دنبال عشق نمیگشتم تا وقتی که تو رو پیدا کردم

For love, ’til I found you (oh)
دنبال عشق, تا وقتی که پیدات کردم

I’m free as a bird when I’m flying in your cage
من مثل یه پرنده آزادم وقتی که توی قفس تو پرواز میکنم

I’m diving in deep and I’m riding with no brakes
من دارم در اعماق شیرجه میزنم و بی هیچ ترمزی میرونم

And I’m bleeding in love, you’re swimming in my veins
من دارم از عشق خونریزی میکنم, تو داری توی رگ هام شنا میکنی

You got me now
تو منو داری الان

Been waiting for a lifetime for ya
به اندازه ی یک زندگی منتظرت بودم

Been breaking for a lifetime for ya
به اندازه ی یک زندگی برات له شدم و شکستم

Wasn’t lookin’ for love ’til I found you (oh na-na, ayy)
دنبال عشق نمیگشتم تا وقتی که تو رو پیدا کردم

For love, ’til I found you (oh)
دنبال عشق, تا وقتی که پیدات کردم

Been waiting for a lifetime for ya
به اندازه ی یک زندگی منتظرت بودم

Been breaking for a lifetime for ya
به اندازه ی یک زندگی برات له شدم و شکستم

Wasn’t lookin’ for love ’til I found you (oh na-na, ayy)
دنبال عشق نمیگشتم تا وقتی که تو رو پیدا کردم

For love, ’til I found you (oh)
دنبال عشق, تا وقتی که پیدات کردم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • nfs

    واي ليام*-*

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️