موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Flames از David Guetta & Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7162 | ارسال توسط: ژوئن 3, 2018
موزیک ویدیو Flames از David Guetta & Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی

David Guetta & Sia – Flames

One foot in front of the other‚ baby
یه پا رو به روی اون یکی پا, عزیزم

One breath leads to another‚ yeah
یه نفس به یه نفس دیگه منتهی میشه, آره

Just keep moving‚ oh
فقط ادامه بده, اوه

Look within for the strength today
امروز به دنبال قدرت بگرد

Listen now for the voice to say
الان به صدا گوش بده که میگه

Just keep moving‚ oh
فقط ادامه بده اوه

Go‚ go‚ go‚ figure it out
برو برو برو ته و توشو دربیار

Figure it out‚ but don′t stop moving
ته و توشو دربیار اما متوقف نشو

Go‚ go‚ go‚ figure it out
برو برو برو ته و توشو دربیار

Figure it out‚ you can do this
ته و توشو دربیار, تو میتونی

So my love‚ keep on running
پس عشق من, به دویدن ادامه بده

You gotta get through today
باید از امروز بگذری

There my love‚ keep on running
عشق من, به دویدن ادامه بده

Gotta keep those tears at bay
باید اون اشک ها رو نگه داری

Oh my love‚ don′t stop burning
اوه عشق من, سوختن رو متوقف نکن

Gotta send them up in flames
باید اونا رو مشتعل کنی

In flames
مشتعل

Don′t stop‚ tomorrow′s another day
متوقف نشو, فردا یه روز دیگه س

Don′t stop‚ tomorrow
you′ll feel no pain
متوقف نشو, فردا
هیچ دردی احساس نمیکنی

Just keep moving
فقط ادامه بده

Don′t stop‚ the past will trip you up
متوقف نشو, زندگی گیرت میندازه

You know‚ right now′s never be enough
میدونی, همین حالا هیچوقت کافی نیست

Just keep moving
فقط ادامه بده

Go‚ go‚ go‚ figure it out
برو برو برو ته و توشو دربیار

Figure it out‚ but don′t stop moving
ته و توشو دربیار اما متوقف نشو

Go‚ go‚ go‚ figure it out
برو برو برو ته و توشو دربیار

Figure it out‚ you can do this
ته و توشو دربیار تو میتونی اینکارو بکنی

So my love‚ keep on running
پس عشق من به دویدن ادامه بده

You gotta get through today
تو باید از امروز بگذری

There my love‚ keep on running
عشق من, به دویدن ادامه بده

Gotta keep those tears at bay‚ oh
باید اون اشک ها رو نگه داری اوه

Oh my love‚ don′t stop burning
اوه عشق من سوختن رو متوقف نکن

Gotta send them up in flames
باید اونا رو مشتعل کنی

In flames
مشتعل

In flames
مشتعل

Go‚ go‚ go‚ figure it out
برو برو برو ته و توشو دربیار

Figure it out‚ but don′t stop moving
ته و توشو دربیار اما متوقف نشو

Go‚ go‚ go‚ figure it out
برو برو برو ته و توشو دربیار

Figure it out‚ you can do this
ته و توشو دربیار تو میتونی اینکارو بکنی

So my love‚ keep on running
پس عشق من, به دویدن ادامه بده

You gotta get through today
باید از امروز بگذری

There my love‚ keep on running
عشق من, به دویدن ادامه بده

Gotta keep those tears at bay‚ oh
باید اون اشک ها رو نگه داری

Oh my love‚ don′t stop burning
اوه عشق من سوختن رو متوقف نکن

Gotta send them up in flames
باید اونا رو مشتعل کنی

In flames
مشتعل

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • haasan

    چه تحریر قشنگی keep on running

    • Saeed Avril

      🙏🌹

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️