موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Familiar از Liam Payne, J. Balvin با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7538 | ارسال توسط: می 21, 2018
موزیک ویدیو Familiar از Liam Payne, J. Balvin با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Liam Payne, J. Balvin – Familiar

It is simple‚ you dip low
این ساده است،تو میری پایین(یه مدل رقصه)

Your hips roll‚ you do the Calypso
کمرتو حرکت میدی،رقص کالیپسویی انجام میدی
(کالیپسو اسم یه مدل رقصیدن در کارائیبه)

An intro is all that I need‚ oh‚ yeah
تمام چیزی که میخوام اینه که با هم آشنا بشیم

Y empiezo primero
and I start first
و من اول شروع میکنم

Tú sabes lo que me refiero
You know what I mean,
میدونی منظورم چیه

De cero‚ sabes que estoy
pa′ ti (ti‚ ti)
From zero, you know I’m here for you (you, you)
ازصفر،من برای تو اینجا هستم

Ooh‚ ooh‚ I just wanted
to get your name
فقط میخواستم اسمتو بدونم

But if It is cool‚ I wanna
get inside your brain
اما اگه شدنیه میخوام بدونم تو سرت چی میگذره

Can we get famili famili
famili familiar? (yeah)
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

I am feelin′‚ I am feelin′‚ I am
feelin′‚ I am feelin′ ya (hey)
من حست میکنم

What′s on your mind for later tonight?
واسه امشب چه برنامه ای داری؟

Let me be the one to fill it up
بذار من کسی باشم که امشبو باهاش میگذرونی

Can we get famili famili
famili familiar?
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

I am feelin′‚ I am feelin′‚ I
am feelin′‚ I am feelin′ ya
من حست میکنم

What′s on your mind for later tonight?
واسه امشب چه برنامه ای داری؟

Let me be the one to fill it up
بذار من کسی باشم که امشبو باهاش میگذرونی

Can we get
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

Your waistline‚ the bassline (bass)
خط کمرت،خیلی جذابه

In real life‚ don′t wanna no FaceTime
در زندگی واقعی هیچ فیس تایمی نمیخوام

′Cause great minds‚ they think
just the same (hey‚ yeah)
چون ذهن های بزرگ،مثل هم فکر میکنن

You are shaped like vibrato
بدنت مثل یه ویبراتوست

A model or some kind of bottle
مثل یه مدل یا یه جورایی نوشیدنی

Well‚ pour up ′cause I want
a taste (a taste‚ oh)
پس برام بریز چون من میخوام بچشم

Ooh‚ ooh‚ I just wanted
to get your name
فقط میخواستم اسمتو بدونم

Sólo quería tu nombre‚ bebé
I just wanted your name, baby,
فقط میخواستم اسمتو بدونم،عزیزم

But if It is cool‚ I wanna
get inside your brain
اما اگه شدنیه میخوام بدونم تو سرت چی میگذره

Can we get famili famili famili
familiar? (familiar)
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

I am feelin′‚ I am feelin′‚ I am feelin′‚
I am feelin′ ya (familiar)
من حست میکنم

What′s on your mind for later tonight?
واسه امشب چه برنامه ای داری؟

Let me be the one to fill it up
بذار من کسی باشم که امشبو باهاش میگذرونی

Can we get famili famili
famili familiar?
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

I am feelin′‚ I am feelin′‚ I am feelin′‚
I am feelin′ ya (feelin′ ya)
من حست میکنم

What′s on your mind for later tonight?
واسه امشب چه برنامه ای داری؟

Let me be the one to fill it up
بذار من کسی باشم که امشبو باهاش میگذرونی

Can we get
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

Ah ah ah ah

Solamente tú y yo
Only you and me,
فقط منو تو

Ah ah ah ah

Solamente tú y yo
Only you and me,
فقط منو تو

Ah ah ah ah

Let me be the one to fill it up
بذار من کسی باشم که امشبو باهاش میگذرونی

Can we get
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

Quisiera que tú y yo
nos familiaricemos
I would like for you and me to familiarize,
من میخوام که منو تو آشنا بشیم

Un poco de química y
el party prendemos
A little chemistry and we turn on the party,
من ازت خوشم میاد ما با هم میترکونیم

Olvida las criticas‚
así nos entendemos
Forget judgements, that’s how we understand each other,
قضاوت بقیه رو بیخیال،اینطوری هم دیگه رو درک میکنیم

¿Qué tú crees si en tu
mente nos metemos?
What do you think if we get inside your mind?,
اگه وارد سرت بشیم فکر میکنی چی میشه؟

Señorita‚ qué necesita
Miss, what do you need?,
خانم،به چی نیاز داری؟

Sería mucho mejor si participa
It would be much better if you participate,
خیلی خوب میشه اگه تو با من هم پا باشی

Así de lejos no‚ mejor cerquita
Not that far, better close,
خیلی دور نه،نزدیک بهتره

Yo voy a hacerte todo
lo que me permita
I’m going to do to you everything you let me,
هر کاری که بهم اجازه بدی باهات انجام میدم

Y sabes que lo que te pones
te queda bien (queda bien)
And you know that what you wear looks good on you (it looks good)
میدونی که هر چی بپوشی بهت میاد

Me caes mucho mejor que
un billete de cien
I like you much better than a hundred dollar bill,
من تو رو خیلی دوست دارم حتی بیشتر از اسکناس صد دلاری

Can we get famili famili
famili familiar?
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

I am feelin′‚ I am feelin′‚ I
am feelin′‚ I am feelin′ ya
من حست میکنم

What′s on your mind for later tonight?
واسه امشب چه برنامه ای داری؟

Let me be the one to fill it up
بذار من کسی باشم که امشبو باهاش میگذرونی

Can we get famili famili
famili familiar?
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

I am feelin′ I am feelin′ I
am feelin′ I am feelin′ ya
من حست میکنم

What′s on your mind for later tonight?
واسه امشب چه برنامه ای داری؟

Let me be the one to fill it up
بذار من کسی باشم که امشبو باهاش میگذرونی

Can we get
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

Can we get famili familiar?
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

I just wanna get to know ya
من فقط میخوام بشناسمت

Can we get famili familiar?
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

Let me be the one to fill it up
بذار من کسی باشم که امشبو باهاش میگذرونی

Can we get
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

I just wanna get to know you
من فقط میخوام بشناسمت

I just wanna get to know ya
من فقط میخوام بشناسمت

Can we get famili familiar?
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

Let me be the one to fill it up
بذار من کسی باشم که امشبو باهاش میگذرونی

Can we get
میتونیم با هم آشنا بشیم؟

0/5 (0 نظر)
کامنت ها