موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو exes از Tate McRae با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1472 | ارسال توسط: نوامبر 27, 2023
موزیک ویدیو exes از Tate McRae با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو exes از Tate McRae با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Tate McRae – exes

♪ Oh, I’m sorry ♪
متاسفم

♪ Sorry that you love me ♪
متاسفم که دوستم داری

♪ Changed my mind up like it’s
origami ♪
عین اُریگامی نظراتم عوض میشن

♪ Oh, I’m sorry ♪
متاسفم

♪ Sorry that you love me ♪
متاسفم که دوستم داری

♪ Changed my mind up like it’s
origami ♪
عین اُریگامی نظراتم عوض میشن

♪ K-Kisses to my exes who don’t
give a shit about me ♪
بوس به تمام عشق‌های سابقم که بهم اهمیت نمیدن

♪ Kisses, kisses to the next
ones who think they can live without me ♪
بوس به عشق‌های بعدیم که فکر میکنن بدون من میتونن زندگی کنن

♪ We make up, then we break up ♪
آشتی میکنیم و دوباره به هم میزنیم

♪ Then they swear they’ll never
call me ♪
بعدش قسم میخورن که دیگه بهم زنگ نمیزنن

♪ But I still keep their number
and their necklace ♪
ولی من هنوز شماره‌هاشون و گردنبنداشونو نگهداشتم

♪ Kisses to my exes ♪
بوس به عشق‌های سابقم

♪ Happens every time ♪
هربار همین میشه

♪ I don’t mean, mean to be cold,
but that’s how I get ♪
نمیخوام سرد برخورد کنم ولی همینجوری بلدم فقط

♪ Me and my all my pride ♪
من و غرورم

♪ Try to burn down every damn
bridge anytime we can ♪
هرموقع که بتونیم سعی میکنیم تمام پل‌ها رو بسوزونیم

♪ And again ♪
و دوباره

♪ Imma, Imma, Imma ♪
من

♪ Wild ride that never stops ♪
یه سفر دیوانه‌وارم که هرگز متوقف نمیشه

♪ Imma, Imma, Imma ♪
من

♪ Hard case they can’t unlock ♪
یه پرونده سختم که نمیتونن حلش کنن

♪ And I, and I swear ♪
و من قسم میخورم

♪ I care a lot, just not enough♪
که خیلی اهمیت میدم ولی کافی نیست

♪ Let’s just say it is what it
is and was what it was ♪
بذار بگیم که همینه که هست همینه که همیشه بوده

♪ K-Kisses to my exes who don’t
give a shit about me ♪
بوس به تمام عشق‌های سابقم که بهم اهمیت نمیدن

♪ Kisses, kisses to the next
ones who think they can live without me ♪
بوس به عشق‌های بعدیم که فکر میکنن بدون من میتونن زندگی کنن

♪ We make up, then we break up ♪
آشتی میکنیم و دوباره به هم میزنیم

♪ Then they swear they’ll never
call me ♪
بعدش قسم میخورن که دیگه بهم زنگ نمیزنن

♪ But I still keep their number
and their necklace ♪
ولی من هنوز شماره‌هاشون و گردنبنداشونو نگهداشتم

♪ Kisses to my exes ♪
بوس به عشق‌های سابقم

♪ Oh, I’m sorry ♪
متاسفم

♪ Sorry that you love me ♪
متاسفم که دوستم داری

♪ Changed my mind up like it’s
origami ♪
عین اُریگامی نظراتم عوض میشن

♪ Oh, I’m sorry ♪
متاسفم

♪ Sorry that you love me ♪
متاسفم که دوستم داری

♪ Changed my mind up like it’s
ori- ♪
عین اُریگامی نظراتم عوض میشن

♪ Say, say I wanna go, then
then, I wanna leave ♪
میکم میخوام برم اونجا بعدش میگم میخوام برم

♪ Make another promise that I
can’t keep ♪
یه قول دیگه میدم که نمیتونم بهش عمل کنم

♪ I don’t ever know what I want♪
هرگز نمیفهمم چی میخوام

♪ But that’s what you want ♪
ولی تو همینو میخوای

♪ If you’re down, well then
don’t blame me ♪
اگه ناراحتی ننداز گردن من

♪ Breaking it all before it
starts ♪
قبل از اینکه شروع بشه خرابش میکنم

♪ Making it all up in my head ♪
توی سرم از خودم درمیارم

♪ But I just overshare about
things I never meant ♪
ولی درباره چیزایی که منظوری ندارم زیاد حرف میزنم

♪ Imma, Imma, Imma ♪
من

♪ Wild ride that never stops ♪
یه سفر دیوانه‌وارم که هرگز متوقف نمیشه

♪ Imma, Imma, Imma ♪
من

♪ Hard case they can’t unlock ♪
یه پرونده سختم که نمیتونن حلش کنن

♪ And I, and I swear ♪
و من قسم میخورم

♪ I care a lot, just not enough♪
که خیلی اهمیت میدم ولی کافی نیست

♪ Let’s just say ♪
بذار بگیم که

♪ It is what it is and was what
it was ♪
همینه که هست همینه که همیشه بوده

♪ K-Kisses to my exes who don’t
give a shit about me ♪
بوس به تمام عشق‌های سابقم که بهم اهمیت نمیدن

♪ Kisses, kisses to the next
ones who think they can live without me ♪
بوس به عشق‌های بعدیم که فکر میکنن بدون من میتونن زندگی کنن

♪ We make up, then we break up ♪
آشتی میکنیم و دوباره به هم میزنیم

♪ Then they swear they’ll never
call me ♪
بعدش قسم میخورن که دیگه بهم زنگ نمیزنن

♪ But I still keep their number
and their necklace ♪
ولی من هنوز شماره‌هاشون و گردنبنداشونو نگهداشتم

♪ Kisses to my exes ♪
بوس به عشق‌های سابقم

♪ Oh, I’m sorry ♪
متاسفم

♪ Sorry that you love me ♪
متاسفم که دوستم داری

♪ Changed my mind up like it’s
origami ♪
عین اُریگامی نظراتم عوض میشن

♪ Oh, I’m sorry ♪
متاسفم

♪ Sorry that you love me ♪
متاسفم که دوستم داری

♪ Changed my mind up like it’s
origami ♪
عین اُریگامی نظراتم عوض میشن

♪ Kisses to my exes, I know that
I did you dirty ♪
بوس به عشق‌های سابقم، میدونم که باهات بد تا کردم

♪ Little messed up, little
selfish ♪
یه کم داغون و یه کم خودخواه

♪ We ain’t married, I ain’t 30 ♪
ما ازدواج نکردیم، 30 سالم نیست

♪ Yeah we hooked up, then we
broke up ♪
باهم حال کردیم و بعدش جدا شدیم

♪ Then I said you really hurt me ♪
بعدش گفتم که بهم واقعا آسیب زدی

♪ But I still got your number
and your necklace ♪
ولی من هنوز شماره‌ت و گردنبندت نگهداشتم

♪ Kisses to my exes ♪
بوس به عشق‌های سابقم

موزیک ویدیو تیت مک‌ری exes از Tate McRae با زیرنویس چسبیده


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️