موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Every Morning از Basshunter با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5162 | ارسال توسط: ژانویه 17, 2018
موزیک ویدیو Every Morning از Basshunter با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Basshunter – Every Morning

There is one girl in my life that makes me love again
یه دختر توی زندگی من هست که باعث میشه دوباره عشق بورزم

As pretty as a girl could be so beautiful
به زیبایی ای که یه دختر میتونه باشه

Every morning, she makes me a cup of coffee
هر روز صبح یه فنجون قهوه واسم درست میکنه

With a smile on her face
با یه لبخند روی صورتش

I’m a man in love and she’s glorious
من یه مرد عاشقم و اونم فوق العاده ست

There is one girl in my life that makes me love again
یه دختر توی زندگی من هست که باعث میشه دوباره عشق بورزم

As pretty as a girl could be so beautiful
به زیبایی ای که یه دختر میتونه باشه

Every morning, I wake up and I think of you
هر روز صبح, بیدار میشم و به تو فکر میکنم

With a smile on my face
با یه لبخند روی صورتم

I’m a man in love and she’s glorious
من یه مرد عاشقم و اونم فوق العاده ست

Oh baby, I want you to stay in my life
اوه عزیزم, ازت میخوام که توی زندگیم بمونی

Never say goodbye, even if you cry
هیچوقت نگو خداحافظ, حتی اگر گریه کنی

I’m still by your side
من همچنان کنارتم

Oh baby, I want you to stay in my life
اوه عزیزم, ازت میخوام که توی زندگیم بمونی

Never say goodbye, even if you cry
هیچوقت نگو خداحافظ, حتی اگر گریه کنی

I’m still by your side
من همچنان کنارتم

There is one girl in my life that makes me love again
یه دختر توی زندگی من هست که باعث میشه دوباره عشق بورزم

As pretty as a girl could be so beautiful
به زیبایی ای که یه دختر میتونه باشه

Every morning, she makes me a cup of coffee
هر روز صبح یه فنجون قهوه واسم درست میکنه

With a smile on her face
با یه لبخند روی صورتش

I’m a man in love and she’s glorious
من یه مرد عاشقم و اونم فوق العاده ست

There is one girl in my life that makes me love again
یه دختر توی زندگی من هست که باعث میشه دوباره عشق بورزم

As pretty as a girl could be so beautiful
به زیبایی ای که یه دختر میتونه باشه

Every morning, I wake up and I think of you
هر روز صبح, بیدار میشم و به تو فکر میکنم

With a smile on my face
با یه لبخند روی صورتم

I’m a man in love and she’s glorious
من یه مرد عاشقم و اونم فوق العاده ست

Every morning, she makes me a cup of coffee
هر روز صبح یه فنجون قهوه واسم درست میکنه

With a smile on her face
با یه لبخند روی صورتش

I’m a man in love and she’s glorious
من یه مرد عاشقم و اونم فوق العاده ست

Every morning
هر روز صبح

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️