موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Escape از Enrique Iglesias با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8191 | ارسال توسط: نوامبر 24, 2017
موزیک ویدیو Escape از Enrique Iglesias با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Enrique Iglesias – Escape

(You can run, you can hide
But you can’t escape my love)
می تونی دور شی و قایم شی ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی

Here’s how it goes,
اینطوری شروع میشه

you and me,
من و تو

up and down. But maybe this time we’ll
بالا و پایین. اما شاید ایندفعه ما…

get it right,
درستش کنیم

worth the fight
ارزش جنگیدن براش رو داره

‘Cause love is something you can’t shake
چون عشق چیریه که نمی تونی بلرزونیش(به تزلزل بکشونیش)

When it breaks
وقتی می شکنه

All it takes is some trying
تمام چیزی که می خواد یکم تلاشه(که درستش کنی)

If you feel like leaving
اگه حس می کنی می خوای منو ترک کنی

I’m not gonna beg you to stay
من التماست نمی کنم که بمونی

But soon you’ll be finding
ولی به زودی می فهمی

You can run, you can hide
می تونی دور شی و قایم شی

But you can’t escape my love
ولی نمی تونی از عشقم فرار کنی

You can run, you can hide
می تونی دور شی و قایم شی

But you can’t escape my love
ولی نمی تونی از عشقم فرار کنی

So if you go
پس اگه بری

You should know
باید بدونی

It’s hard to just forget the past
سخته که فقط(خیلی راحت)گذشته رو فراموش کنی

so fast
خیلی سریع

It was good,
این(رابطه مون) خوب بود

it was bad but it was real
این بد بود ولی واقعی بود

And that’s all you have
و اون تمام چیزیه که تو داری

in the end, our love mattered
در نهایت عشقمونه که اهمیت داره

If you feel like leaving
اگه حس ترک کردنم رو داری

I’m not gonna beg you to stay (I’m not gonna beg you to stay)
من قرار نیست التماست کنم که بمونی

But soon you’ll be finding
ولی به زودی می فهمی

You can run, you can hide
می تونی دور شی یا قایم شی

But you can’t escape my love
اما نمی تونی از عشقم فرار کنی(فعل “اسکیپ” اینجا دقیقا معنی “بریک فری” داره که تو فارسی یه چی مثه قسر در رفتن ترجمه میشه)

You can run, you can hide
می تونی دور شی یا قایم شی

But you can’t escape my love
اما نمی تونی از عشقم فرار کنی

You can run (you can run)
You can hide (you can hide)
می تونی ازم به سرعت دور شی و قایم شی

But you can’t escape my love (my love)
اما نمی تونی از عشقم فرار کنی

You can run (you can run)
You can hide (you can hide)
می تونی به سرعت ازم دور شی یا قایم شی

But you can’t escape my love
ولی نمی تونی از این عشق فرار کنی

Here’s how it goes
این اینطوری ادامه پیدا می کنه

All it takes is some trying
تمام چیزی که می خواد یکم تلاش کردنه

You can run…
می تونی بری

If you feel like leaving I’m not gonna beg you to stay
(I’m not gonna beg you to stay)
اگه حس می کنی می خوای ترکم کنی من قرار نیست التماست کنم که بمونی

Soon you’ll be finding (you’ll be finding)
به زودی می فهمی

You can run, you can hide
می تونی به سرعت ازم دور شی و قایم شی

But you can’t escape my love (escape my love)
اما نمیتونی از عشقم فرار کنی

If you feel like leaving
اگه حس می کنی می خوای ترکم کنی

I’m not gonna beg you to stay
من قرار نیست التماست کنم که بمونی

(you can’t escape my love)
نمی تونی از عشقم فرار کنی

Soon you’ll be finding
به زودی خواهی فهمید

You can run, you can hide
می تونی ازم دور شی یا قایم شی

But you can’t escape my love
اما نمی تونی از عشقم فرار کنی

You can run…
می تونی ازم دور شی

You can run…
می تونی ازم دور شی

You can run…
می تونی ازم دور شی

You can run…
می تونی ازم دور شی

You can run…
می تونی ازم دور شی

You can run, you can hide
می تونی ازم دور شی یا قایم شی

But you can’t escape my love
اما نمی تونی از عشقم فرار کنی

You can run, you can hide
می تونی ازم دور شی یا قایم شی

But you can’t escape my love
اما نمی تونی از عشقم فرار کنی

You can run…
می تونی ازم دور شی

You can run…
می تونی ازم دور شی

You can run, you can hide
می تونی ازم دور شی یا قایم شی

But you can’t escape my love
اما نمی تونی از عشقم فرار کنی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️