موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Emeli Sandé به نام Hurts با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6128 | ارسال توسط: نوامبر 13, 2016
موزیک ویدیو Emeli Sandé به نام Hurts با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Emeli Sande – Hurts

Baby I’m not made of stone
عزيزم من از سنگ نيستم،

It hurts
درد داره

Loving you the way I do
جوريکه دوستت دارم

It hurts
درد داره

Hold tight it’s a sing-a-long
سفت بچسب،اين يه آواز خواندن طولانيه

I’m alright, I’m alright, but I could be wrong, baby
خوبم،من خوبم،ولي ممکنه اشتباه کنم عزيزم

I know you remember me
ميدونم منو به ياد داري

5’3 in the back of the lavory, come on
You could at least try and look at me
ميتوني حداقل سعي کني و نگاهم کني

Oh man, oh man, what a tragedy, ha ha
اوه پسر،عجب تراژدي اي!!!

Bang, bang, there goes paradise
بنگ،بنگ،اينم از بهشت.

oh shit why we always had to roll the dice, la la
لعنتي چرا من هميشه بايد تاس بندازم؟

Heartbeat in the regular
ضربان قلب معمولي ه.

Two seats in the back of the cinema,
?تا صندلي،عقب سالن سينما

hazy
مبهم

Ah yeah, you’re forgettin’ it
آره داره يادت مي ره.

And all the mad shit we did after that,
و تمام اوت کاراي احمقانه لعنتي که بعدش انجام داديم

crazy
ديوانه وار

Your heart, come on baby
قلبت،زودباش عزيزم

I swear you’re giving me shivers, shivers
قسم مي خورم منو به لرزه مياري

Baby, I’m not made of stone
عزيزم من از سنگ نيستم

It hurts
درد داره

Loving you the way I do
جوريکه دوست دارم

It hurts
درد داره

When all that’s left to do is watch
It burns
وقتي ديدن سوختنش،تنها کاري که مونده تا انجام بديم

Oh baby, I’m not made of stone
آه،عزيزم،من از سنگ ساخته نشدم.
It hurts
درد داره

Hold on it’s a marathon
Run fast, run fast like the rivers run, god damn
سريع بدو،سريع جوريکه رودخانه ها جريان دارن،خدا لعنت کنه

Never seen in the restaurant
هيچوقت تو رستوران ديده نشده

I took a minute till the penny dropped, you know
ميدوني،يه دقيقه صبر کردم تا سکه بيوفته

My tears don’t fall too often
اشکان اصولا زياد سرازير نميشن

But your knife is cuttin’ me deep
اما چاقوت منو عميق زخمي ميکنه

Deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep
عميق

Baby, I’m not made of stone
عزيزم،من از سنگ نيستم

It hurts
درد داره

Loving you the way I do
جوريکه که دوست دارم

It hurts
درد داره

When all that’s left to do is watch
It burns
وقتي ديدن سوختنش،تنها کاري که مونده تا انجام بديم

Oh baby, I’m not made of stone
آه عزيزم،من از سنگ نيستم

It hurts
درد داره

It hurts the way
That you pretend you don’t remember
طوريکه تظاهر ميکني به ياد نمياري،درد داره

It hurts the way
That you forget our times together
جوريکه اوقاتمون رو با هم يادت رفت،درد داره

Like the time
Laid in bed when you said it’s forever,
مثل وقتيکه توي تخت دراز کشيده بوديم وقتي گفتي رابطه و عشقمون براي هميشه ست.

baby
عزيزم

I can’t, I can’t explain no more
نميتونم،
ديگه نميتونم توضيح بدم

Baby, I’m not made of stone
عزيزم من از سنگ نيستم

It hurts
درد داره

Oh, loving you the way I do
جوريکه دوست دارم

It hurts
درد داره

When all that’s left to do is watch
It burns
وقتي ديدن سوختنش،تنها کاري که مونده تا انجام بديم

Oh baby, I’m not made of stone
عزيزم من از سنگ ساخته نشدم

It hurts
درد داره

Oh baby, I’m not made of stone
من از سنگ نيستم

It hurts
درد داره
Loving you the way I do
جوريکه دوستت دارم

It hurts
درد داره

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • fariya

    عالیه زیبا معنی شده عالیه

    • Saeed Avril

      ❤😉🙏

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️