موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Drunk in Love از Beyoncé ft. JAY Z با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1176 | ارسال توسط: آگوست 19, 2020
موزیک ویدیو Drunk in Love از Beyoncé ft. JAY Z با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Drunk in Love از Beyoncé ft. JAY Z با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Beyoncé – Drunk in Love ft. JAY Z

I have been drinking‚ I
have been drinking
داشتم مشروب میخوردم

I get filthy when that
liquor get into me
وقتی الکل وارد بدنم میشه از خود بی خود میشم

I have been thinking‚ I
have been thinking
داشتم فکر میکردم

Why can′t I keep my fingers
off you‚ baby?
چرا نمیتونم از لمس کردنت دست بکشم عزیزم؟

I want you‚ now now
همین الان و همینجا میخوامت

Why can′t I keep my fingers
off you‚ baby?
چرا نمیتونم از لمس کردنت دست بکشم عزیزم؟

I want you‚ na na
همین الان و همینجا میخوامت

Cigars on ice‚ cigars on ice
سیگار روی یخ های مشروب

Feeling like an animal with these
cameras all in my grill
با این همه دوربین(پاپاراتزیا)که دورم هستن
برای شکنجه کردنم حس میکنم انگار یه حیوونم

Flashing lights‚ flashing lights
نور فلش دوربین ها

You got me faded‚ faded‚ faded
منو از پا میندازی
(منو مست یا نشئه میکنی)

Baby‚ I want you‚ na na
عزیزم همین الان و همینجا میخوامت

Can′t keep your eyes off my fatty
نمیتونی چشم از باسن بزرگم برداری

Daddy‚ I want you‚ na na
عزیزم همین الان و همینجا میخوامت

Drunk in love‚ I want you
مست عشق تو هستم
همین الان و همینجا میخوامت

We woke up in the kitchen saying
تو آشپزخونه از خواب بیدار شدیم و گفتیم

How the hell did this shit
happen? ‚ oh baby
چه جوری این گند کاری ها اتفاق افتاده؟
عزیزم

Drunk in love‚ we be all night
مست عشق بودیم، همه ی شب بیدار بودیم

Last thing I remember is our
آخرین چیزی که یادمه این که

Beautiful bodies grinding
off in that club
بدن های خوشگلمون تو اون کلاب با هم میرقصدن

Drunk in love
مستِ عشق

We be all night‚ love love
همه شب با هم عشق بازی میکنیم

We be all night‚ love love
همه شب با هم عشق بازی میکنیم

We be all night‚ and
everything alright
همه شب با هم بودیم و همه چی خیلی عالی بود

No complaints for my body‚ so fluorescent
under these lights Boy‚ I am drinking‚
walking in my l′assemblage
هیچ شکایتی از بدنم ندارم(خیلی خوشگلم)بدونم زیر
نور(دوربین پاپاراتزیا)میدرخشه عزیزم من دارم
مست میکنم و به سمت مغازه میرم

I am rubbing on it‚ rub rubbing
دارم خودمو بی آبرو میکنم

If you scared‚ call that reverend
اگه میترسی به کشیش زنگ بزن

Boy‚ I am drinking‚ Imma
bring it right
عزیزم من دارم مست میشم
یکی باید عقلمو سر جاش بیاره

Only bring you a gangster wife
برات یه همسر کنکستر شدم

Louis shets ‚ he sweat it out like
washed rags‚ he wet it up
روی ملحفه های لوئیس وتان(برند لاکچری)جوری
باهام عشق بازی میکنه(عرق میکنیم) که مثل لیف حموم خیس میشه

Boy‚ I am drinking‚ I am singing
on the mic to my boys′ toys
عزیزم من دارم مست میشم و با اسباب بازیهای
پسرونه ام(آلت مردونه) دارم میخونم(به عنوان میکروفون)

Then I fill the tub up halfway then
ride it with my surfboard
بعدش وان حموم رو تا نصفه پر میکنم تا
باهم بیای با هم موج سواری(پوزی*ش*ن س*ک*س) کنی

Surfboard‚ surfboard
موج سواری

Graining on that wood‚ graining‚
graining on that wood
برات بلو جاب(اورال س*ک*س)میکنم

I am swerving on that‚ swerving‚
swerving on that big body Been
روی تو موج سواری میکنم
اون باسن بزرگم آماده ست روی تو بشینه

Serving all this‚ swerve‚ surfing
all of this good good
و خیلی خوب با هم موج سواری میکنیم

We woke up in the kitchen saying
تو آشپزخونه از خواب بیدار شدیم و گفتیم

How the hell did this shit
happen? ‚ oh baby
چه جوری این گند کاری ها اتفاق افتاده؟
عزیزم

Drunk in love‚ we be all night
مست عشق بودیم، همه ی شب بیدار بودیم

Last thing I remember is our
آخرین چیزی که یادمه این که

Beautiful bodies grinding
off in that club
بدن های خوشگلمون تو اون کلاب با هم میرقصدن

Drunk in love
مستِ عشق

We be all night‚ love love
همه شب با هم عشق بازی میکنیم

We be all night‚ love love
همه شب با هم عشق بازی میکنیم

Hold up‚ hold up
وایسا وایسا

I do say It is the shit
if I do say so myself
اگه از من بشنوی میگم که کارم خیلی خوبه

If I do say so myself‚ if
I do say so myself
اگه از من بشنوی

Hold up‚ stumble all in the house
tryna backup all of that mouth
وایسا، (به خاطر مستی)همش تو خونه تلوتلو میخوری
وقتشه که حرفایی که به زبون آوردی رو نشون بدی

That you had all in the car‚
talking ′bout you the
baddest bitch thus far
تمام حرفایی که تو ماشین زدی و میگفتی که
تو خفن ترین دختری هستی که تا حالا وجود داشته

Talking ′bout you be repping
that 3rd‚ wanna see all
that shit that I heard
میگفتی که تو محله “ترد وارد” (خونه بیانسه)میخوام
خودتو نشون بدی میخوام تمام حرفایی که ازت شنیدم رو ببینم

Know I sling Clint Eastwood‚ hope
you can handle this curve
میدونم که من خیلی غیر منتظره هستم امیدوارم
که تو از پس تمام خواسته هام(جنسی)بربیای

Foreplay in a foyer‚ fucked
up my Warhol
جلوی وردی خونه سعی میکنم اغوات کنم
بیخیال نقاشی های قیمتی من

Slid the panties right to the side
لباس زیرت رو بزن کنار

Ain′t got the time to take drawers off
وقتی برای درآوردن لباس زیرت نیست

On sight
تو چشمتم

Catch a charge I might‚ beat
the box up like Mike
میخوام که منو به دست بیاری، بذار باهات
س*ک*س داشته باشم، مثل مایک تایسون

In ′97 I bite‚ I am Ike
Turner‚ turn up
که تو سال 97 (رقیبش) رو گاز گرفت
من آیک ترنر (خیلی عاشقت)هستم بیا تحریکم کن

Baby know I don′t play‚ now
eat the cake‚ Anna Mae
عزیزم میدونی که من بازیت نمیدم
حال کیکت رو بخور “آنا می” ی من
(به داستان عاشقانه ی تینا ترنر و آیک ترنر اشاره داره)

Said‚ Eat the cake‚ Anna Mae!
گفتم: کیکت رو بخور “آنا می” ی من

I am nice‚ for y′all to reach these
heights you gon′ need G3
من خیلی ملاحظه کارم، برای این که بتونین به پای موفقیت و
ثروت(به ارتفاعی که من قرار دارم)من برسین به یه جت های شخصی

4‚ 5‚ 6 flights‚ sleep tight
نیاز دارین
راحت بخواب

We s*e*x again in the morning‚ your
breasteses is my breakfast
دوباره صبح س*ک*س داریم سینه های تو صبحونه من میشه

We going in‚ we be all night
همه شب با همیم و عشق بازی میکنیم

We be all night‚ love love
همه شب با هم عشق بازی میکنیم

We be all night‚ love love
همه شب با هم عشق بازی میکنیم

Never tired‚ never tired
هیچ وقت خسته نمیشیم

I been sippin′‚ that′s the only thing
داشتم مزه مزه مشروب مبخوردم چون تنها چیزیه که

That′s keeping me on fire‚ me on fire
منو تمام شب سر حال نگه میداره

Didn′t mean to spill that
liquor all on my attire
نمیخواستم روی تمام لباسم مایعی بریزم

I have been drinking‚ watermelon
فقط داشتم هندونه(منی)مینوشدم

(I want your body right here‚ daddy‚
I want you‚ right now)
عزیزم همین الان و همینجا بدنت میخوامت

Can′t keep your eyes off my fatty
نمیتونی چشم از باسن بزرگم برداری

Daddy‚ I want you
عزیزم میخوامت

We be all night‚ love love
همه شب با هم عشق بازی میکنیم

We be all night‚ love love
همه شب با هم عشق بازی میکنیم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها