موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Dreamer از Axwell Λ Ingrosso بازیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3984 | ارسال توسط: مارس 1, 2018
موزیک ویدیو Dreamer از Axwell Λ Ingrosso بازیرنویس فارسی و انگلیسی

Axwell Λ Ingrosso – Dreamer

Heavy on your heart
قلبت سنگینه

Heavy on your mind
مغزت سنگینه

Wandering the streets tonight
امشب توی خیابون ها پرسه میزنی

If you’re looking for a home
اگر به دنبال یه خونه میگردی

You are not alone
تنها نیستی

I can be your guiding light
من میتونم نور راهنمات باشم

‘Cause I promise you
چون بهت قول میدم

I’m a dreamer too
که منم یه رویاپردازم

Heavy on my heart
قلبت سنگینه

Wandering the streets tonight
امشب توی خیابون ها پرسه میزنی

When it all counts for something
وقتی همه ی اینا یه چیزی حساب میشه

And your pocket’s full of nothing
و جیب هات از “هیچ” پر هستن

Let’s get high on believing
بیا با باور داشتن نئشه بشیم

I can promise you
میتونم بهت قول بدم

Yes, I am a dreamer too
بله, منم یه رویاپردازم

We are dreamers together
ما با هم رویاپردازیم

Always and forever
همیشه و همیشه

Let’s get high on believing
بیا با باور داشتن نئشه بشیم

I can promise you
میتونم بهت قول بدم

Yes, I am a dreamer too
بله, منم یه رویاپردازم

I can promise you
میتونم بهت قول بدم

Yes, I am a dreamer too
بله, منم یه رویاپردازم

Heavy on my feet
پاهات سنگین ان

Heavy on me knees
زانو هات سنگین ان

Walking down a winding road
یه جاده ی پر پیچ و خم رو طی میکنی

If you’re looking for a home
اگر به دنبال یه خونه میگردی

You are not alone
تنها نیستی

I can be your stepping stone
من میتونم سنگ زیر پات باشم

‘Cause I promise you
چون بهت قول میدم

I’m a dreamer too
که منم یه رویاپردازم

Heavy on my feet
پاهات سنگین ان

Walking down a winding road
یه جاده ی پر پیچ و خم رو طی میکنی

When it all counts for something
وقتی همه ی اینا یه چیزی حساب میشه

And your pocket’s full of nothing
و جیب هات از “هیچ” پر هستن

Let’s get high on believing
بیا با باور داشتن نئشه بشیم

I can promise you
میتونم بهت قول بدم

Yes, I am a dreamer too
بله, منم یه رویاپردازم

We are dreamers together
ما با هم رویاپردازیم

Always and forever
همیشه و همیشه

Let’s get high on believing
بیا با باور داشتن نئشه بشیم

I can promise you
میتونم بهت قول بدم

Yes, I am a dreamer too
بله, منم یه رویاپردازم

I can promise you, I can promise you
میتونم بهت قول بدم

I can promise you, I can promise you
میتونم بهت قول بدم

I can promise you, I can promise you
میتونم بهت قول بدم

I can promise you, I can promise you
میتونم بهت قول بدم

I can promise you, I can promise you
میتونم بهت قول بدم

I can promise you, I can promise you
میتونم بهت قول بدم

I can promise you
میتونم بهت قول بدم

Yes, I am a dreamer too
بله, منم یه رویاپردازمزیرنویس

I can promise you
میتونم بهت قول بدم

Yes, I am a dreamer too
بله, منم یه رویاپردازم

We are dreamers together
ما با هم رویاپردازیم

Always and forever
همیشه و همیشه

Let’s get high on believing
بیا با باور داشتن نئشه بشیم

I can promise you
میتونم بهت قول بدم

Yes, I am a dreamer too
بله, منم یه رویاپردازم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️