موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Downtown از Anitta ft J Balvin با زیرنویس اسپانیایی و انگلیسی و فارسی
دفعات اجرا شده: 11478 | ارسال توسط: مارس 14, 2018
موزیک ویدیو Downtown از Anitta ft J Balvin با زیرنویس اسپانیایی و انگلیسی و فارسی

Anitta & J Balvin – Downtown

(A ella le gusta cuando bajo downtown)
She likes it when I go downtown
اون خوشش میاد وقتی من به مرکزشهر میام

(En su cuerpo puedo ver la definición)
n her body I can see the definition
با دیدن بدنش می تونم تموم تعریف ها رو ببینم
(زیبایی ظاهری و شخصیت مهربانش رو ببینم)

(Se ve que lo trabajo eres motivación)
You see that work is motivation
تو می بینی این کار انگیزه هستش

(Le pedí que me ayude con una misión)
I asked her to help me with a mission
من ازش خواستم با انجام دادن یک ماموریت بهم کمک کنه

(Que me llene entera de satisfacción)
May I be filled with satisfaction
من می تونم با خشنودی پر بشم
(می تونم پر از رضایت باشم)

(A mí me gusta cuando baja downtown)
I like it when she goes downtown
من اون رو دوست دارم وقتی به مرکزشهر میره

(Le pido que se quede envenciao’)
I ask her to stay here hooked
ازش خواستم که اینجا بمونه

(Me dice baby, estoy interesao’)
Baby says to me, I’m interested
عزیزم بهم بگو من علاقه دارم

(Si quieres ven y quédate otro round)
If you want come and stay another round
اگه تو می خوای بیا و یک راند دیگه وایستا
(یکبار دیگه تلاشت رو بکن تا باهم باشیم)

(A ella le gusta cuando bajo downtown)
She likes it when I go downtown
اون خوشش میاد وقتی من به مرکزشهر میام

(Me pide que me quede hoy envenciao’)
she asks me to stay today strung out
اون از من خواد که امروز بیرون بمانم

(Le digo uh mami, estoy interesao’)
I say uh mom, I’m interested
من گفتم (مام)من علاقه مندم

(Si quieres yo me quedo pa’ otro round)
If you want I stay for another round
اگه تو می خوای تا واسه یک راند دیگه هم وایستام

(Que me quede otro round)
Let me stay for another round
اجازه بده واسه یک راند دیگه وایستام

(Tanto que me ha rodeao’)
So much that he has been begging me
اینقدراون به من التماس کرده

(Ya lo tengo asfixiao’)
I already have him officiated
من قبلا اون رو اداره می‌کردم
(بهش می گفتم چکاری رو بکنه و چکاری رو انجام نده)

(Yo te he observao’)
I have watched you
من داشتم تماشات می کردم

(No aguanta, se adapta)
“Don’t put up with it, adapt yourself” I’m told
من گفتم:باهاش مخالفت نکن (و با این موضوع)خودت رو وفق بده

(Me dice “no quiero que termines”)
I don’t want you to stop
من نمی خوام جلوت رو بگیرم

(És un misterio pero no decide)
It is a mystery but not a film
این یک رمز هستش اما نه یک فیلم

(En las noches soy yo la que define
todo a lo que vá pasar)
At night, I am the one who defines
everything that is going to happen
در شب من اون شخصی هستم که تمامی اتفاقاتی قرار بی افته رو تصمیم می گیره

(A mi no me tienes que mandar)
You do not have to send me
تو نباید من رو بفرستی

(A mí me gusta cuando baja downtown)
I like it when she goes downtown
من اون رو دوست دارم وقتی به مرکزشهر میره

(Le pido que se quede envenciao’)
I ask her to stay here hooked
ازش خواستم که اینجا بمونه

(Me dice baby, estoy interesao’)
Baby says to me, I’m interested
عزیزم بهم بگو من علاقه دارم

(Si quieres ven y quédate otro round)
If you want come and stay another round
اگه تو می خوای بیا و یک راند دیگه وایستا

(A ella le gusta cuando bajo downtown)
She likes it when I go downtown
اون خوشش میاد وقتی من به مرکزشهر میام

(Me pide que me quede hoy envenciao’)
she asks me to stay today strung out
اون از من خواد که امروز بیرون بمانم

(Le digo uh mami, estoy interesao’)
I say uh mom, I’m interested
من گفتم (مام)من علاقه مندم

(Si quieres yo me quedo pa’ otro round)
If you want I stay for another round
اگه تو می خوای تا واسه یک راند دیگه هم وایستام

(Oh, sé que me quieres ver)
oh, I know you wanna see me
اوه,می دونم می خوای من رو ببینی

(Bajando por toda tu piel)
going down all over your skin
پایین رفتن از همه پوستت
(لمس کردن تمام بدنت)

(Oh, sé que quieres que me quede)
oh, I know you want me to stay
اوه,می دونم تو می خوای من بمونم

(Enredarte en mis piernas
es lo que quieres)
Getting tangled in my legs is what you want
پاهایم به هم گره خورد واسه او چیزی که تو می خوای
(هیجان زده شدم و نتونستم روی پا هایم وایستام)

(No se vale el empate, esto
es hasta darle jaque mate)
Not worth the time, this is up to give her checkmate
نه این زمان ارزش نداره,این مهم هستش که من و تو با هم ماتش کنیم
(زمان رو واسه پیش هم بودن متوقف کنیم)

(Hasta que uno de los dos se mate)
Until one of us two gets killed
تا وقتی که یکی از ما دوتا کشته بشه

(Si quieres yo bajo y de una
me pongo pal’ trabajo)
If you want me to come down and I’ll go to work
اگه تو می خوای تا پایین بیام و این کار رو انجام بدم
(بیام پایین شهر پیشت و این کار رو باهم انجام بدیم)

(Suelta el estrés, baby, yo te relajo)
Release the stress, baby, I relax you
آزاد از استرس باش ,عزیزم من آرومت می کنم

(Se pone bella, me dice que ya)
She looks beautiful, she tells me that already
اون نگاه زیبایی داره و بهم میگه که اماده هستش

(Sigue ahí, que la tengo
viendo las estrellas)
she’s still there, I have her watching the stars
اون هنوز اونجاست,من دارم با اون ستاره ها رو نگاه می کنم

(Se me acelera, hasta abajo se va)
If she speeds me up, all the way down she goes
اگر اون به سرعت من رو بالاببره تموم راه خودش به پایین میره

(Y como ella lo hace, no
lo hace cualquiera)
And how she does’it, it’s not done by anyone!
و چطور این رو انجام بده(وقتی که)کسی این (کار رو)انجام نمی ده
(خودش رو ازش دور نمی کنه)

(En su cuerpo puedo ver la definición)
n her body I can see the definition
با دیدن بدنش می تونم تموم تعریف ها رو ببینم

(Se ve que lo trabajo eres motivación)
You see that work is motivation
تو می بینی این کار انگیزه هستش

(Le pedí que me ayude con una misión)
I asked her to help me with a mission
من ازش خواستم با انجام دادن یک ماموریت بهم کمک کنه

(Que me llene entera de satisfacción)
May I be filled with satisfaction
من می تونم با خشنودی پر بشم

(A mí me gusta cuando baja downtown)
I like it when she goes downtown
من اون رو دوست دارم وقتی به مرکزشهر میره

(Le pido que se quede envenciao’)
I ask her to stay here hooked
ازش خواستم که اینجا بمونه

(Me dice baby, estoy interesao’)
Baby says to me, I’m interested
عزیزم بهم بگو من علاقه دارم

(Si quieres ven y quédate otro round)
If you want come and stay another round
اگه تو می خوای بیا و یک راند دیگه وایستا
(یکبار دیگه تلاشت رو بکن تا باهم باشیم)

(A ella le gusta cuando bajo downtown)
She likes it when I go downtown
اون خوشش میاد وقتی من به مرکزشهر میام

(Me pide que me quede hoy envenciao’)
she asks me to stay today strung out
اون از من خواد که امروز بیرون بمانم

(Le digo uh mami, estoy interesao’)
I say uh mom, I’m interested
من گفتم (مام)من علاقه مندم

(Si quieres yo me quedo pa’ otro round)
If you want I stay for another round
اگه تو می خوای تا واسه یک راند دیگه هم وایستام

(Anitta, J Balvin man, J Balvin man)
Anitta, J Balvin man, J Balvin man

(Leggo’)

(Sky Rompiendo)
Sky falling
افتادن آسمان

(Rompiendo El Bajo)
Falling down
پایین افتادم

Fenomenal
بزرگ
معجزه گر

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Vahid_N_Mehrab

    awlii👍

    • Saeed Avril